Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Riscos alimentaris emergents

Les noves tecnologies constitueixen un dels factors als quals haurà de fer front la seguretat dels aliments en un futur
Per Natàlia Gimferrer Morató 22 de octubre de 2008
Img tubo ensayo
Imagen: Marc Parchow

Els efectes d’una cada vegada més globalitzada indústria alimentària s’han convertit en la màxima preocupació de les principals autoritats responsables de la seguretat alimentària a tot el món. Una d’elles, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles angleses), acaba de publicar un pla estratègic per al període 2009-2013 en el qual preveu identificar les àrees les qüestions de les quals de seguretat alimentària podrien comportar incidències en els propers anys, com el medi ambient o qüestions relatives al benestar animal.

La demanda per part dels consumidors d’un ampli ventall d’aliments de temporada durant tot l’any i l’evolució de les pautes de consum de les economies emergents són dues dels aspectes que més preocupen als experts en seguretat alimentària. Aquestes tendències podrien portar implícita la presència de més i nous riscos de cara a un futur proper. Segons l’EFSA, el comerç mundial d’aliments, tant en les importacions com en les exportacions, augmenta de forma constant. D’aquesta manera, la qual cosa podria ser un problema en l’àmbit regional o nacional pot convertir-se en un risc potencial en tota Europa o al món sencer.

Però les exigències i els problemes no acaben aquí. Les noves pautes de consum impliquen a més una major demanda de productes d’alta qualitat que vagin acompanyats de tota la informació nutricional en la seva etiqueta. I és que, a l’hora de respondre a l’augment de les expectatives dels consumidors, no només ha de tenir-se en compte el factor de la seguretat i la qualitat, sinó que a més cal no deixar de costat aspectes com l’ètica , el medi ambient o les qüestions relatives al benestar animal, factors tots ells que influeixen en l’obtenció d’aliments en bones condicions.

Futurs problemes

La nanotecnologia encara ha de buidar alguns dubtes sobre detecció i quantificació de nanomateriales

Un dels punts clau del pla estratègic de l’EFSA inclou un augment de l’avaluació dels riscos ambientals promogut per la prevalença a Europa de mètodes agrícoles intensius que es basen en l’aplicació de productes tòxics. Segons l’informe, “l’impacte sobre el sòl, el proveïment d’aigua o la contaminació ambiental podrien arribar a constituir un risc per als aliments i per als cultius”.

Un altre aspecte que cal tenir en compte són les dificultats amb les quals s’enfronten les autoritats en seguretat alimentària amb la ràpida innovació en la producció d’aliments mitjançant la nanotecnologia i la clonació, dos camps de recerca que requereixen que es desenvolupi una metodologia d’avaluació dels seus possibles riscos. A pesar que bona part de la valoració científica assumeix que existeixen avantatges, cal determinar si són apropiades o no en la protecció dels consumidors. En el cas de la nanotecnologia encara planegen certes incerteses associades, sobretot, a la caracterització, detecció i quantificació de nanomateriales en aliments o pinsos. També cal tractar amb major profunditat la informació sobre l’absorció, distribució, metabolisme i excreció d’aquests nanomateriales.

L’informe de l’EFSA destaca també el canvi climàtic com una possible causa de preocupació i reconeix que “es preveu que influeixi en l’alimentació i la producció dels cultius així com en les malalties dels animals”. Els pronòstics en el camp de la sanitat animal no són molt encoratjadors, ja que es relaciona l’augment de les temperatures amb la propagació de malalties com la llengua blava o la grip aviari a noves zones i amb major rapidesa. Segons l’EFSA, els brots de llengua blava detectats en el nord d’Europa en les últimes setmanes podrien ser un “indicador primerenc del que podríem esperar en el futur”.

Prendre mesures

Com a resultat d’aquest estudi, l’EFSA es planteja dur a terme una constant vigilància en seguretat alimentària durant els propers cinc anys. Per realitzar aquesta tasca té previst augmentar la seva plantilla gradualment en un 50% durant la durada del projecte i augmentar la cooperació entre les autoritats de seguretat alimentària dels Estats membres i amb tercers països.

“Hem identificat les prioritats clau en el pla estratègic per poder manejar els reptes i enfortir la protecció dels consumidors en tota la UE”, assegura Catherine Geslain-Laneelle, directora executiva de l’EFSA. Aquest Pla està obert a consulta pública fins al 3 de novembre de 2008 i està previst que es publiqui una còpia final el proper mes de desembre.

OBJECTIU, LA SEGURETAT DELS ALIMENTS

Img alimentos1La preocupació per garantir aliments segurs, no només en els àmbits nacionals sinó també en el comunitari, es traduïa en 2002 amb la creació de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Llavors, donava resposta sobretot a l’aparició de crisis alimentàries ocorregudes en el decenni de 1990 que van posar en dubte algunes de les tasques que s’estaven duent a terme en la UE, com l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB), o malament de les vaques boges, que van obligar a reestructurar els mecanismes d’acció i es va desenvolupar l’eslògan “de la granja a la taula”. En ell tenen cabuda la salut i alimentació animal, la qualitat dels productes agrícoles, dels aliments transformats i aspectes de comerç internacional.

La labor empresa per l’EFSA es materialitza també en cadascun dels Estats europeus, on existeix una agència que vetlla pel compliment de les directrius establertes. Un dels punts forts és la col·laboració estreta entre agències i en consulta oberta amb les parts interessades, que proporciona assessorament científic i comunicació clara sobre els actuals i nous riscos. D’aquesta manera, el principal objectiu és subministrar els mètodes científics per alertar i detectar tots aquells problemes que afectin a la seguretat alimentària de la Unió Europea.

A més d’avaluar i comunicar sobre els riscos, l’EFSA també ofereix assessorament a cada país perquè pugui prendre les decisions adequades a tot moment. Generalment, treballa en resposta a peticions específiques d’assessorament científic que reben per part de la Comissió Europea, el Parlament Europeu i dels Estats membres de la UE. El consell del que està composta organitza la gestió de riscos en els quals s’inclouen els processos d’adopció o revisió de la legislació europea sobre aliments o la seguretat dels pinsos. És l’encarregada d’aprovar, després de realitzar una exhaustiva avaluació, substàncies tals com a pesticides i additius alimentaris.