Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Riscos emergents i legislació alimentària

Els riscos emergents, que contribueixen a reforçar l'activitat agroalimentària, són l'avantsala d'un nou capítol de la legislació alimentària
Per mchavarrias 10 de juny de 2014
Img riesgo emergente hd
Imagen: Dennis Skley

De la mateixa manera que “el rumor és l’avantsala de la notícia”, la identificació d’un risc emergent és l’avantsala d’un nou capítol de la legislació alimentària. Els riscos emergents han existit sempre, si bé cal considerar que han agafat forma i s’ha pres consciència d’ells en els últims anys. El Reglament 178/2002 ja els tenia en compte en el seu Considerant 50, en plantejar-los com un instrument preventiu que es posava a la disposició dels Estats membres des de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). L’article explica com s’han regulat aquests riscos en la Unió Europea, quin és la seva importància i detalla el cas dels disruptores endocrins.

El plantejament de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) és el següent: “La millora de la identificació dels riscos emergents pot convertir-se a llarg termini en un instrument preventiu important a la disposició dels Estats membres i de la Comunitat en l’aplicació de les seves polítiques. Per això, és necessari assignar a l’Autoritat una tasca anticipatoria de recopilar informació i exercir la vigilància, així com la labor d’avaluar els riscos emergents i facilitar informació per a la seva prevenció”. Per tant, cal concentrar els esforços en l’anàlisi de riscos emergents per aconseguir la identificació, avaluació i priorització de perills i amenaces potencials, de manera que a tot moment s’estigui preparat i puguem anticipar la legislació alimentària que hagi d’aplicar-se en el futur en funció de l’evolució d’aquests riscos.

Com s’han regulat en la UE els riscos emergents?

La regulació en matèria de riscos emergents respon al Reglament 178/2002, en particular els articles 34 i 23, a més d’establir que entre les funcions de l’EFSA (article 23 lletra f) es troba la de “f) emprendre accions per identificar i caracteritzar els riscos emergents en els àmbits compresos en la seva comesa”. En un altre ordre, una idea de la importància i transcendència que se li ha donat als riscos emergents és que es dedica expressament l’article 34 del Reglament 178/2002 a identificar-los, centrant-se en el rol que assumeix l’EFSA.

Article 34. Identificació de riscos emergents:

  • 1. L’Autoritat crearà procediments de control per buscar, recopilar, acarar i analitzar, de manera sistemàtica, la informació i les dades amb la finalitat d’identificar riscos emergents en els àmbits compresos en la seva comesa.

  • 2. Quan tingui informació que li porti a sospitar d’un risc emergent greu, sol·licitarà informació complementària als Estats membres, a altres organismes comunitaris i a la Comissió, que respondran amb caràcter d’urgència i li transmetran quants dades pertinents obrin en el seu poder.

  • 3. L’Autoritat utilitzarà tota la informació que rebi en el compliment de la seva comesa per identificar un risc emergent.

  • 4. L’Autoritat transmetrà l’avaluació i la informació que recopili sobre riscos emergents al Parlament Europeu, a la Comissió i als Estats membres.

Importància dels riscos emergents en el sector

Els riscos emergents poden ajudar a preveure possibles problemes o, en cas que apareguin, a controlar-los i resoldre’ls de la millor manera possible

Els riscos emergents estan cobrant cada vegada major importància ja que, amb l’ús d’aquest tipus de metodologia per anticipar-nos a possibles crisis o episodis crítics, es contribueix a reforçar l’activitat agroalimentària. És important que valorem en la seva justa mesura aquest tema. No es tracta de cap plantejament “adivinatorio”, sinó d’un treball de calat que ha d’ajudar a preveure possibles problemes, de manera que, o bé no arribin a presentar-se o, en cas de fer-ho, es puguin controlar i resoldre de la millor forma possible.

Per la importància que adquireixen aquests temes, ainia centre tecnològic ha organitzat una jornada gratuïta el proper 25 de juny en el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El cas dels disruptores endocrins

Una mostra de la preocupació per aquests temes s’aprecia en l’informe “Endocrine Disruptors Risk Management Options Emerging Risk Initiative – Position Paper”. Els disruptores endocrins i la legislació alimentària en la UE són dos aspectes que es relacionen a través de l’àrea de recerca dels riscos emergents.

Per això, des del Fòrum CRO (grup de gestors de riscos pertanyent a les principals empreses internacionals del sector d’assegurances com Mapfre, Allianz, Lloyd’s o Zurich), que se centra en el desenvolupament i promoció de les millors pràctiques en la gestió del risc, es treballa en aquests temes. Destaca l’informe publicat l’any 2012, en el qual atribueix els disruptores endocrins com a risc emergent. “L’Organització Mundial de la Salut defineix els disruptores endocrins com aquella substància exògena o barreja que altera la funció del sistema endocrí i, per tant, causa efectes adversos sobre la salut en un organisme intacte, o en el seu progenie, o en la població (OMS / IPCS, 2002)”. Aquest treball determina què són els disruptores endocrins, com actuen, quin és el seu principal impacte, com es regulen, com es poden eliminar del cicle hidrològic i quins són els escenaris relacionats amb les asseguradores.

L’exemple dels disruptores endocrins és un de punts, ja que els nous riscos de seguretat alimentària (tòxics i patògens emergents en aliments), al costat de les amenaces relacionades amb fraus o bioterrorismo, poden irrompre a qualsevol moment com a factors de canvi que impacten en el sector i que s’han pogut originar per múltiples motius, com el canvi climàtic, les crisis econòmiques, la migració, noves tecnologies, hàbits de consum o estudis de l’opinió pública.