Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sistema integrat per a una total traçabilitat dels aliments

El projecte europeu TRACEBACK pretén crear un sistema de traçabilitat estandarditzat comunitari per a tota la cadena de subministrament d'aliments, des del camp a la taula
Per Maite Pelayo 12 de febrer de 2009
Img codigo barras
Imagen: Gaetan Lee

TRACEBACK és l’acrònim en anglès de “Sistema integrat per a una traçabilitat fiable de cadenes alimentàries”, que el seu principal objectiu és el desenvolupament d’un sistema genèric de bon funcionament per a la traçabilitat i maneig d’informació dins de les cadenes alimentàries. Es tracta d’una important aposta comunitària en la qual participen 28 socis, des d’instituts de recerca i universitats, empreses d’informàtica i consultores, fins a representants de la indústria alimentària pertanyents a 11 països i que finalitzarà, després de quatre anys de durada, al desembre de 2010.

Una novetat essencial d’aquest projecte, recolzat pel Sisè Programa Marco de Recerca Científica i Tecnològica de la UE, és el desenvolupament d’un model de traçabilitat funcional que asseguri el repartiment d’informació fiable al llarg de tota la cadena alimentària. Com s’aconsegueix? Sincronitzant el flux del producte amb el flux d’informació. El projecte europeu incorpora eines innovadores per recolzar la posada en pràctica d’un sistema idoni de traçabilitat per a la cadena alimentària íntegrament, caracteritzat per la connexió objectiva del flux del producte i el flux de la informació, assegurant una traçabilitat segura i disponible al llarg de tota la cadena alimentària.

La traçabilitat ideal

Els paràmetres que s’han de traçar inclouen la identificació d’un lot, l’hora i el lloc, així com uns altres que facin referència a la qualitat

Segons els responsables del projecte, la traçabilitat completa ha de constar d’un sistema que vinculi a tots els agents de la cadena alimentària, des del productor al minorista. Les cadenes d’alimentació són molt complexes: tenen múltiples entrades (diferents ingredients i matèries primeres per a l’elaboració d’un producte) i múltiples sortides (diversos productes a partir d’una sola matèria primera), per la qual cosa el sistema de traçabilitat de cada producte ha de resultar en una configuració en forma d’arbre més o menys ampliada, segons la complexitat del producte traçat. Dins del sistema, la cooperació i la interoperación ha de dependre d’un llenguatge comú i efectuar-se d’una forma segura i fiable, independentment del nivell tecnològic present en cada agent.

Això significa que cada agent ha de ser un node en el sistema, interactuant com a proveïdor i com a beneficiari de la informació essencial. Aquesta, al seu torn, ha de relacionar-se amb la traçabilitat, com la identificació d’un lot, l’hora i el lloc, però també amb altres paràmetres de qualitat d’aliments per poder confirmar la seguretat de forma objectiva, com a patògens i toxines. Els paràmetres que s’han de traçar han de ser flexibles per poder ajustar-se als riscos que sorgeixin. L’objectivitat de les dades ha de donar-se per l’adquisició, processament i transferència automàtica de les dades al sistema, reduint en tant que sigui possible la intervenció humana.

Reacció davant possibles alertes

Tota la informació recollida ha de poder ser usada per cada agent per als seus propis propòsits de traçabilitat i emmagatzemar-se localment a més de posar-se a la disposició de tots els altres agents quan ho sol·licitin. La identificació d’un lot ha de permetre a qualsevol agent de la cadena recuperar la informació de totes les etapes i assegurar les propietats de traçabilitat cap a davant i cap a enrere. En el cas d’autoritats i agències alimentàries, aquesta disponibilitat és especialment interessant ja que permet reaccionar immediatament davant una alerta de seguretat alimentària, podent així actuar en conseqüència i definir responsabilitats.

Un dels avanços del projecte TRACEBACK és la comparativa de la traçabilitat i la seguretat de l’aliment. Això significa l’establiment d’enllaços entre tots dos i el desenvolupament de la traçabilitat no solament com a eina per a la localització del producte sinó també per a l’anàlisi de l’origen del producte i totes les seves incidències. Aquest fet té conseqüències molt importants per establir una situació real de seguretat de l’aliment en cas de la retirada d’aliments o suspensió de la fabricació d’un producte. La integració i aplicació de tecnologies com la traçabilitat molecular (LOC), identificació per radiofreqüència (artificial (IA) als microsistemas analítics permet l’obertura de noves dimensions per a la traçabilitat.

L’abast

Els principals objectius del projecte multidisciplinari europeu TRACEBACK es compartimentan en diferents paquets de treball:

  • Anàlisi i definició les cadenes alimentàries i la identificació dels punts amb el risc de contaminació o pèrdua de qualitat del producte final.
  • Desenvolupament de sensors i dispositius per supervisar, identificar i evitar la contaminació o pèrdua de qualitat de les cadenes alimentàries.
  • Desenvolupament d’un sistema per recollir i manejar la informació que generen els sensors.
  • Formació dels potencials usuaris dels dispositius i el sistema d’informació.
  • Avaluació econòmica de la tècnica de traçabilitat en situacions comercials.
  • Proves pilot del sistema de traçabilitat en empreses comercials que constitueixen cadenes alimentàries senceres.
  • Creació d’una plataforma industrial per a la comunicació dels resultats del projecte directament a la indústria.
DE LA MÀ DE LA TECNOLOGIA

Img microscopio1En el projecte europeu els seus integrants proposen innovacions en tecnologia d’informació i comunicacions (TIC), innovacions en microdispositivos nanotecnológicos i la seva integració complexa en una sola arquitectura de referència per als sistemes d’informació de la traçabilitat (RATIS), la qual s’implementarà en les dues cadenes alimentàries seleccionades en el projecte: pinsos/làctics (llavors, agricultors, pinsos, bestiar, llet, formatge processat, distribució, detallista) i tomàquet (llavors, agricultors, distribució de frescs o productes elaborats, detallista). L’última tecnologia es millora amb la inclusió de biosensores i dispositius microanalíticos a les tecnologies ja existents.

La intel·ligència artificial (IA) recolza el desenvolupament de nous microdispositivos de temps real i la seva integració en un sistema de gestió d’informació flexible i interoperativo basat en un enfocament orientat a aquest servei. Aquest enfocament permet la reutilització dels components i combina els serveis simples per aconseguir un de major complexitat sense obligar a canvis en els participants de la cadena alimentària. Una novetat clau d’aquest projecte és l’aplicació de la idea d’assegurar una informació veraç sincronitzant el flux del producte amb el de la informació, a través d’eines tecnològiques situades en punts crítics al llarg de la cadena alimentària.

La nanotecnologia que incorpora microdispositivos de detecció i intel·ligència artificial per a una aplicació real en aliments no té precedent. Aquest sistema permetrà l’extracció d’informació fiable de tota la cadena alimentària i no només d’algunes parts de la mateixa, des del punt de vista de la qualitat i seguretat dels aliments pel que es reduirà el cost de la demanda d’informació.