Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tres novetats legislatives per a la mel

La nova directiva europea sobre la mel considera el pol·len com a part intrínseca d'aquesta, sense necessitat que sigui expressat com un ingredient
Per mchavarrias 5 de agost de 2014
Img miel polen hd

El passat mes de maig es publicava la Directiva 2014/63/UE relativa a la mel, que aborda diverses qüestions. D’una banda, fa referència al pol·len com a integrant de la mel. Per un altre, es revisa l’expressió del seu origen i fixa un calendari d’aplicació per a juny de 2015. Malgrat l’avanç, queda una qüestió sense resoldre: el control quant als orígens florals o vegetals, un tema complex que requereix fixar mètodes d’anàlisis en el qual les autoritats continuen treballant. Aquest article remarca la decisió de considerar el pol·len com a element natural de la mel i com ha de ser la declaració de l’origen de la mel.

La Directiva 63/2014 haurà d’incorporar-se a l’ordenament jurídic dels Estats membres abans del 24 de juny de 2015. Els productes comercialitzats o etiquetatges abans d’aquesta data, sempre que compleixin amb l’actual legislació, podran seguir comercialitzant-se fins que s’esgotin les existències. La nova directiva ha treball sobre diversos temes de gran importància per a la mel:

  • 1. Situació del pol·len en la mel.
  • 2. Indicació de l’origen dels productes.
  • 3. Calendari d’aplicació.

Cal reconèixer la importància que té aclarir la situació del pol·len en relació amb la mel. No obstant això, el sector espera que les autoritats competents segueixin treballant en el desenvolupament del marc legal per a la mel i els seus productes i contribuir d’aquesta forma al desenvolupament d’aquesta indústria.

Pol·len, un element natural de la mel

Un dels principals temes que aclareix la Directiva 63/2014 és el de la consideració del pol·len com a part intrínseca de la mel, sense que calgui donar-li consideració d’ingredient de la mateixa. El pol·len forma part de les característiques de composició de la mel, tal com ja es recollia en el seu moment en la Directiva 2001/110/CE.

El pol·len es considera part de la mel sense necessitat que sigui expressat com un ingredient

Si es fa una petita anàlisi de com s’incorpora el pol·len a la mel, cal tenir en compte que els grans de pol·len cauen en el nèctar recol·lectat per les abelles. En el rusc, el nèctar que conté grans de pol·len ho transformen les abelles en mel. Segons les dades disponibles, el pol·len addicional present en la mel pot provenir del que està present en els pèls de les abelles, en l’aire del rusc i emmagatzemat per les abelles en cel·les i alliberat com a resultat de l’obertura accidental de les cel·les durant l’extracció de la mel pels explotadors d’empreses alimentàries, tal com s’exposa en el Considerant 2 de la Directiva 63/2014.

En conseqüència, i amb independència del Reglament (UE) nº 1169/2011 del Parlament Europeu, el pol·len es considera part de la mel sense necessitat que sigui expressat com un ingredient.

Expressió de l’origen de la mel

Un altre dels temes que s’han afrontat amb la nova directiva és el de la declaració de l’origen de la mel. A partir d’ara, es mantindrà l’exigència actual que en l’etiqueta figuri el país o els països d’origen on s’ha recol·lectat la mel. Però si la mel procedeix de més d’un Estat membre o d’un tercer país, aquest esment es podrà substituir per una de les següents:

  • “Barreja de mels de la UE”.
  • “Barreja de mels no procedents de la UE”.
  • “Barreja de mels procedents de la UE i no procedents de la UE”.
Indefinició sobre els orígens florals o vegetals

Davant la situació indefinida en aquesta matèria, la UE seguirà contemplant les normes internacionals (Codex Alimentarius) i el progrés tècnic per fixar mètodes d’anàlisis, amb l’objectiu de controlar l’origen floral o vegetal de la mel. D’altra banda, les autoritats competents són conscients de la dificultat per tractar aquest tema i seguiran treballant en la línia citada.