Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vaques boges i MER

L'edat mitjana d'EEB dels casos descrits en la UE ha anat augmentant de 86 a 108 mesos en el període 2001-2004
Per José Juan Rodríguez Jerez 14 de juny de 2005

Una de les mesures que s’ha mostrat més eficaç per disminuir el nombre de casos d’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) en els animals ha estat la prohibició de l’ocupació de les farines d’origen animal, especialment en remugants. No obstant això, per poder reduir el risc per als consumidors es va obligar a la localització d’uns materials que habitualment es trobaven contaminats per prions en els animals afectats.

Amb la finalitat de limitar limitar l’arribada d’aquestes proteïnes anòmales als consumidors es va fer obligatori analitzar tots els animals amb edats superiors als 24 mesos d’edat. En aquest punt, no va haver-hi un especial consens i s’ha estat discutint si l’edat més adequada està en els 24 o els 36 mesos d’edat.

En conseqüència, l’Autoritat Europea en Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles angleses) va rebre l’encàrrec de la Comissió Europea per revisar la situació científica relativa al límit d’edat dels animals per a l’eliminació i destrucció dels anomenats materials específics de risc (MER) de bovins. Aquesta mesura preveu fitar l’edat de risc, eliminar-ho per als consumidors i reduir, en la mesura del possible, els costos d’anàlisis.

Pinsos i prions en la UE

D’acord amb les dades de la Comissió Europea, s’està aconseguint un seguiment progressiu en la llei quant a la prohibició del consum de farines d’origen animal, prohibició que es va intentar aplicar en tots els països membres de la UE a partir de l’1 de gener de 2001.

No obstant això, se segueix detectant un petit consum d’aquestes farines, la qual cosa podria justificar el constant degoteig de casos que es van detectant al llarg del temps en països en els quals existeix una llarga experiència en aquesta malaltia. Des de l’any 2001, s’han anat detectant petites quantitats de pinsos contaminats al mercat.

L’any 2002, el 0,12% dels controls efectuats, sobre un total de 26.000 mostres analitzades, van detectar un incompliment d’aquesta normativa. Respecte a l’any 2003, se segueix detectant la mateixa proporció.

Aquestes dades suggereixen que l’incompliment és molt baix, la qual cosa indubtablement estarà darrere de la disminució de casos que s’han anat veient, en aquests anys, als països afectats de la UE.

Avaluació dels MER

La infectividad més primerenca del mal de les vaques boges se situa en els 26 mesos
La valoració de l’existència de MER a determinades edats es basa en dades disponibles de la patogènia derivada d’estudis en curs, dels estudis del període d’incubació en funció de la dosi de prions infectantes i del coneixement de l’epidemiologia de l’EEB en relació a l’edat en la infecció.

Amb base als resultats de la patogènia de la malaltia, els prions poden detectar-se transcorreguts les primeres tres quartes parts del període d’incubació total de la malaltia. La manifestació clínica més primerenca observada entre la totalitat dels casos als quals s’ha tingut accés ha posat de manifest que la infectividad més primerenca caldria situar-la en 26 mesos.

No obstant això, això apuntaria només a l’intestí prim com a única via d’entrada de l’agent causal. Evidentment, altres vies, com la mucosa oral (les amígdales són un dels teixits freqüentment contraminados per prions), i el tub neural, no poden quedar exclosos i, en teoria, podrien escurçar el temps d’incubació.

No obstant això, les dades dels quals es disposen actualment no poden donar una idea precisa d’aquesta situació o de la influència d’aquestes dues possibilitats en la situació global del problema.

EEB, edat i casos descrits

De l’anàlisi de les dades epidemiològiques s’aprecia que l’edat mitjana d’EEB dels casos descrits en la UE ha anat augmentant de 86 a 108 mesos en el període 2001-2004. Aquest increment en l’edat de detecció de la malaltia pot ser a causa de l’eficàcia de les mesures de control i al compliment de les mateixes.

Així, el nombre de casos d’EEB descrits a una edat inferior a 35 mesos ha estat de 4, respecte a un nombre total de casos de 6.520 casos i respecte a 41 milions d’animals analitzats. L’edat mínima de casos d’EEB en la UE ha estat de 28 i 29 mesos (2 animals) en 2001, 32 i 34 mesos en 2002, 36 mesos en 2003 i 42 mesos en 2004. És important assenyalar que els tres animals de menor edat van ser sacrificats d’urgència, amb alguns signes no específics de malaltia abans del sacrifici.

EDAT D’ANÀLISI RECOMANADA

Img vacas1

Segons totes aquestes dades, l’important és conèixer la situació per poder aconseguir eliminar el risc d’infecció per als potencials consumidors. Per a això, si es té en compte l’edat dels animals més joves i el fet que es pot detectar en els animals afectats a l’última cambra del període d’incubació, l’edat d’anàlisi obligatòria hauria de ser de 21 mesos.

No obstant això, seguint les dades epidemiològiques, és evident que aquest temps estaria excessivament ajustat, podent col·locar l’edat d’avaluació entorn dels 30 mesos. No obstant això, aquest ajust requereix que es confirmi que els valors actuals es van repetint al llarg del temps. En cas contrari, no s’aconseguiria un marge de seguretat suficient.

Aquest marge, actualment, requereix fer un bon seguiment als diferents països de la UE. En aquells en els quals el control és adequat i s’ha abordat de forma correcta, la vigilància demostra que es pot incrementar el temps d’anàlisi, la qual cosa pot reduir els costos i el nombre d’anàlisi a realitzar. En aquells països en els quals es detecti una situació d’inici de l’epidèmia, serà necessari extremar les mesures i reduir l’edat a la qual s’han d’analitzar els animals, tant els sospitosos com els sans.

Bibliografía
Anònim 2005. Opinion of the Scientific Panell on Biological Hazards on the assessment of the age limit in cattle for the removal of certain Specified Risk Materials (SRM). EFSA Journal. 220:1-7.