Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els universitaris amb beca que no aprovin el 50% dels crèdits hauran de retornar l’import de l’ajuda

La quantia destinada a la partida de beques generals per al curs que ve es manté intacta pel que fa a l'exercici anterior
Per mediatrader 2 de juliol de 2012

El Govern ha aprovat el reial decret que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2012-2013 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. Entre les mesures contemplades en el reial decret destaca l’obligació dels universitaris amb beca a aprovar, com a mínim, el 50% dels crèdits en els quals hagi estat matriculat en el curs pel qual se li ha concedit la beca. En cas contrari, hauran de retornar import de l’ajuda. L’objectiu de l’Executiu és correspondre amb treball les exigències que suposen finançar les beques.

El Ministre d’Educació, Cultura i Esport José Ignacio Wert, va assegurar malgrat les dificultats pressupostàries, la quantia destinada a la partida de beques generals per al curs que ve es manté intacta pel que fa a l’exercici anterior, de tal manera que ascendeix als 1.235 milions d’euros.

Pel que fa a les mesures d’estímul del rendiment econòmic, Wert va assenyalar que “s’introdueix una modificació prudent i escalonada en les exigències”. En els ensenyaments de Batxillerat s’exigirà una nota mitjana de 5,5 per accedir al primer curs. Quant als ensenyaments universitaris s’ha establert una mitjana de 5,5 per accedir al primer curs i un “lleuger increment dels crèdits que cal aprovar per a la resta dels cursos”.

Entre les novetats que introdueix el reial decret destaca el manteniment dels llindars de renda i patrimoni amb respecte del curs anterior. En el proper curs 2012-2013 també es manté, amb caràcter general, la quantia dels components de les diferents modalitats de les beques i ajudes a l’estudi, amb algunes excepcions en els components de les beques d’ensenyaments no universitaris. Així, es redueix la quantia del component de residència i de compensatòria per als becaris de Formació Professional (FP) que seguien cursos de 2.000 hores, i se suprimeix el suplement de ciutats per als becaris no universitaris amb component de residència, que consisteix en 204 euros que reben els alumnes que cursin estudis presencials en una població de més de 100.000 habitants.

Augmenten els requisits per a les beques generals

El que sí canviarà de cara al curs 2013-2014 és que s’augmentessin els requisits acadèmics per accedir a una beca general, ja que va a ser necessari que els estudiants tinguin una nota mitjana de 6,5 punts i, per renovar-la, superar el 100% dels crèdits en la majoria de les carreres, excepte en Arquitectura i Enginyeria, en les quals s’exigirà un 85% dels crèdits.

La nota per a l’accés a les beques salari -en les quals a més del pagament de la matrícula s’inclou un sou perquè l’alumne no treballi- es mantindrà en 5,5 punts en el proper curs per als universitaris i no s’eleva finalment a 6 punts. Per mantenir-les en segon curs i posteriors, en 2012-2013, serà necessari haver superat un percentatge dels crèdits matriculats el curs anterior, que varia en funció de la branca de coneixement al fet que s’adscrigui el títol.

Les exigències per als ensenyaments postobligarias no universitàries, FP i Batxillerat, es limiten a la beca salari, ja que per a la general únicament és necessari un aprovat. D’aquesta manera, els estudiants de primer curs de Batxillerat hauran d’haver obtingut una nota mitjana de 5,5 punts en 4º d’AIXÒ, els estudiants de primer curs de FP de grau superior hauran d’haver obtingut 5,5 punts en 2º de Batxillerat i els de 1º de FP de Grau Mitjà només hauran de quedar matriculats de curs complet.

Per mantenir la beca salari en els segons i posteriors cursos dels ensenyaments postobligatoris, es requerirà passar de curs amb, com a màxim, una única assignatura pendent o haver superat un nombre de mòduls que suposin com a mínim el 85% de les hores lectives totals, en cas dels ensenyaments de FP -de grau mitjà i superior-.