Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pensionistes comencen a rebre cartes per sol·licitar la congelació del rebut de la llum

S'estima que més de dos milions d'ells es beneficiaran d'aquesta mesura fins a 2012
Per mediatrader 25 de juny de 2009

La Seguretat Social està enviant a més de dos milions de pensionistes una carta informativa juntament amb el certificat acreditatiu de la seva condició de perceptors de pensions mínimes, que els permetrà sol·licitar la congelació del rebut de la llum fins a l’any 2012. Pràcticament la meitat, al voltant de 900.000, han rebut ja aquesta comunicació.

L’anomenat “bo social” s’estableix en la disposició transitòria segona del Reial decret Llei 6/2009, de 30 d’abril, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 7 de maig de 2009, per la qual s’adopten determinades mesures en el sector energètic.

Podran beneficiar-se de la congelació de la tarifa elèctrica els pensionistes majors de 60 anys per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent que percebin les quanties mínimes, ja siguin titulars amb cònjuge a càrrec o sense cònjuge que viuen en una unitat econòmica unipersonal, així com els beneficiaris de l’extingit Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i els de pensions no contributives.

Per tenir dret a aquesta bonificació, els beneficiaris hauran de presentar les seves sol·licituds a les companyies comercialitzadores de l’energia elèctrica, personalment o mitjançant l’enviament de fax, correu electrònic o postal. A més d’emplenar els models de petició, hauran d’aportar, entre altres documents, el certificat expedit per la Seguretat Social. La congelació del rebut farà efecte a partir del primer dia del mes següent a la recepció de la sol·licitud.

A més dels perceptors de pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social, podran beneficiar-se del “bo social” les famílies nombroses i les llars amb tots els membres en atur que reuneixin els requisits exigits.

Traspàs unilateral d’usuaris

La Comissió Nacional de l’Energia (CNE) ha emès un informe en el qual considera contrari a la normativa elèctrica el traspàs unilateral d’usuaris a comercialitzadores que no aplicaran la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) fixada pel Govern, segons ha informat l’organització de consumidors FACUA. El regulador considera que aquest traspàs és un tracte “discriminatori” que “genera indefensió”, per la qual cosa insta al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç al fet que prengui mesurades sobre aquest tema, afirma FACUA, que denuncia que aquesta irregularitat afecta a milers d’usuaris.

I és que un elevat percentatge de consumidors que actualment no depenen de les grans distribuïdores que operen a Espanya -Endesa, E.on, Hidrocantábrico, Iberdrola i Unión Fenosa- no seran traspassats a una de les cinc denominades comercialitzadores d’últim recurs -que aplicaran la TUR i el “bo social”-, sinó a algunes de les quals operen amb tarifes del mercat lliure.

La indefensió en la qual quedarien aquests clients “consisteix que als consumidors amb dret a subministrament d’últim recurs traspassats al mercat, a diferència del que succeeix amb els traspassats automàticament a un CUR (Comercialitzador d’Últim Recurs), se’ls exigeix la càrrega de conèixer el funcionament d’un sistema complex, en un escàs període de temps, la qual cosa sembla desproporcionat, i d’acudir a un CUR per contractar el subministrament”, explica la CNE.

L’organisme regulador conclou, per tant, que Indústria ha de proporcionar “de forma immediata una comunicació transparent que l’única interpretació possible de la norma és que el traspàs per defecte del consumidor que no hagi triat, hagi de fer-se necessàriament a un CUR, independentment de qui sigui la seva distribuïdora”.