Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com distingir els perfums falsos dels autèntics

Per reconèixer un perfum d'imitació, els experts en consum recomanen seguir aquests 7 punts
Per EKA /ACUV 17 de gener de 2019

Potser alguns consumidors sí ho saben, o ho intueixin, però molts desconeixen que els serà molt difícil, fins i tot impossible, reclamar, si el mòbil barat adquirit en una pàgina web pirata s’espatlla en un mes o si una crema falsificada comprada en un basar produeix una reacció al·lèrgica. A més de mancar de la garantia requerida als fabricants legals, gran part de les joguines, disfresses, maquillatges o material elèctric a la venda fora dels circuits oficials suposa un perill per la salut dels usuaris, per haver estat fabricats sense els mínims de seguretat requerits per la legislació, amb materials perillosos, inflamables o tòxics. Diverses associacions de consumidors porten temps fent campanyes de informació i advertiment sobre els riscos d’adquirir productes falsificats , com la següent sobre perfums falsos.

La campanya “Veritable o fals” , de la. CECU (Confederació de Consumidors i Usuaris, de la que forma part EKA/ACUV ) i ASGECO (Associació General de Consumidors), posa especial èmfasi en els perfums i cosmètics falsificats pel seu perill potencial per la salut i ensenya a diferenciar-los.

Part de la informació facilitada per identificar i rebutjar productes falsificats és la següent:

  • 1. L’embolcall exterior. La cel·lofana dels embolcalls originals és fort; els seus plecs, exactes; i queda pràcticament superposat a l’embalatge interior. El de la rèplica sol ser més fi, està mal doblegat, queda aire entre ell i el cartó i en fregar-lo produeix un so que no existeix en l’original.
  • 2. L’estoig. Les marques usen un cartó de gran textura, major gramatge i qualitat. A més, en agitar-ho, el flascó no es mou perquè està protegit per un embalatge intern. L’estoig de les falsificacions té un cartó més fi i, si s’agita, es mou el contingut.
  • 3. El flascó. Els originals són de una peça, per evitar que les coles contaminin el perfum. Els flascons falsificats solen ser dos motlles pegats; si es passa la mà pel cant, es nota un petit relleu o rebaba. En el perfum falsificat, el tub dispensador sol estar corbat en el fons i presentar gruixos anòmals.
  • 4. L’etiquetatge. En els productes originals figuren amb claredat impresos el lot i els ingredients. En els falsificats normalment falten aquests esments.
  • 5. L’interior. Fabricar un perfum de garantia pot portar anys de treball en laboratoris amb extrema netedat per no degradar ni contaminar la mescla amb fongs o microorganismes, una cosa que pot ocórrer en usar essències de flors naturals. Els perfums originals respecten el. Reglament (CE) núm. 1223/2009 . El perfum fals té un equilibri, densitat, color i olor diferents dels de l’original. Es fabrica en tallers clandestins, sense a penes mesurades de seguretat i higiene i sense respectar les substàncies i les mesures regulades legalment pels perfums, per que poden contenir ingredients tòxics, al·lergògens, que provoquin foto-sensibilitat o que siguin potencialment cancerígens o disruptors endocrins (perjudicials per la reproducció humana).
  • 6. El preu. Encara que hi ha diferències notables, en general els preus dels perfums originals són elevats. Els falsificats solen tenir-los cridanerament baixos.
  • 7. El lloc de venda. Els perfums originals es venen (excepte que siguin robats) només en tendes de les marques o perfumeries i establiments seriosos. Els falsificats estan en la venda ambulant il·legal, mercats ambulants, basars, magatzems, Internet… encara que també s’han localitzat alguns en tendes.