Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Per a què necessito un notari?

L'assessorament d'aquests funcionaris que ofereixen seguretat jurídica és essencial, ja sigui per a signar una compravenda com per a dissoldre una societat matrimonial o redactar testament
Per Blanca Álvarez Barco 23 de febrer de 2023
Notarios, para qué sirven
Imagen: Mikhail Nilov

Per a signar la compra d’un habitatge, fer testament, constituir una societat… i fins i tot per a casar-se i divorciar-se. Per a totes aquestes situacions, i moltes més, és necessari comptar amb un notari, que dona fe i ofereix seguretat jurídica extrajudicial. Aquests funcionaris públics resulten molt útils i assessoren sense haver de gastar massa diners. I si per circumstàncies excepcionals o d’urgència manifesta no es pot acudir a una notaria en el seu horari habitual, hi ha també notaries de guàrdia. En aquest article veurem què és un notari, les seves funcions, preus i com acudir a un.

Què és un notari

Són nombroses les situacions en les quals necessitem un notari, però és fàcil que no sapiguem què és en concret. Aquest professional és un funcionari públic i, com a tal, està al servei dels ciutadans.

La seva funció, regulada des de 1862 en la Llei del Notariat, és donar fe pública; és a dir, constatar que els documents que se signen estan conformes a la llei i que els acords que presencien es fan de manera lliure i conscient.

A més, un notari proporciona als ciutadans seguretat jurídica preventiva. És a dir, prevenir el mal abans que sorgeixi. El notari “estudia cada cas sense cap cost i aconsella al ciutadà sobre la forma més convenient de tractar-lo, indicant-li els avantatges i inconvenients de cada opció, així com el seu cost final, incloent-hi el dels impostos que pugui haver de pagar”, explica Raimundo Fortuñy, degà del Col·legi Notarial de les Illes Balears i membre de la Comissió Permanent del Consell General del Notariat.

Img notària signar listadogrande
Imatge: gettep

Què fa i quines són les seves funcions

Encara que potser només associem la paraula notari amb la signatura d’hipoteques o la redacció d’un testament, el seu àmbit d’actuació abasta molt més. Per a què serveix un notari? Intervé en múltiples situacions:

✅ Gestions immobiliàries

S’utilitza en arrendaments, compravendes, en les comunicacions a l’ajuntament de les noves finques transmeses o creades, en la constitució d’usdefruits i rendes o la formació del cadastre immobiliari de finques.

✅ Herències

Respecte a les herències, el notari és necessari per a fer un testament, però també per a una declaració d’hereus abintestat o l’enviament de fitxes al registre d’últimes voluntats, informa els seus beneficiaris de llegats o herències que desconeixen, participa en el pagament d’impostos successoris o la partició d’una herència, etc.

✅ Gestions familiars

També podem acudir al notari per a dissoldre una societat conjugal, per al reconeixement o per a l’emancipació d’un fill, en mesures de protecció de familiars amb discapacitat i mesures en cas d’unions de fet, si volem modificar el règim matrimonial… i, a més, també és possible casar-se o divorciar-se davant un notari, perquè la Llei de la Jurisdicció Voluntària els permet fer-ho des de 2015.

Img notari segello gran
Imatge: stux

✅ En situacions quotidianes

Un notari pot ser present en gairebé totes les esferes de la vida, fins i tot les més quotidianes i en les quals potser no imaginàvem. Que a casa hi ha una humitat aliena a la nostra responsabilitat i volem demostrar-ho amb una foto? Podem anar al notari perquè el certifiqui, amb el que així ens assegurem la validesa legal de la imatge en cas que haver d’utilitzar-la.

I és que “totes les actuacions d’un notari estan encaminades a no haver de passar pel jutjat”, perquè dota de seguretat jurídica a les persones abans d’acudir als plets.

On anar i quant costa un notari

👉 On acudir?

Si necessitem acudir a un notari, podem triar el que vulguem. A Espanya hi ha prop de 3.000 fedataris públics, repartits en les 17 comunitats autònomes. Una recomanació: abans de signar definitivament, convé consultar amb aquest expert qualsevol detall o dubte.

Img notari signa granImatge: FreePhotos

👉 Costen molt els tràmits davant notari?

Aquesta molt estesa la idea que aquests professionals cobren honoraris molt elevats. Però, en realitat, com explica Fortuñy, la retribució d’un notari és “per aranzel determinat per reial decret”. Els notaris apliquen un aranzel fix establert pel Govern.

No obstant això, la factura que passi el notari pot ser més inflada. Per què? Aquest rebut —que ha d’estar ben detallat— inclou molts altres conceptes: el sou del seu equip professional, l’assegurança de responsabilitat civil o l’enquadernació i conservació de les escriptures, entre altres.

Els usuaris moltes vegades només assisteixen a la signatura de l’acord o contracte, però aquest “és el resultat final d’un treball llarg, complex, minuciós i delicat”, apunta el degà del Col·legi Notarial de les Illes Balears, qui afegeix que està demostrat que “el cost de l’aranzel notarial és molt inferior als costos i danys socials i econòmics que s’eviten per la intervenció del notari”.

Notaris de guàrdia, un servei afegit
Hi ha casos extrems en els quals es necessita acudir a un notari fora del seu horari d’obertura. És possible fer-ho? Sí, perquè existeixen notaries de guàrdia, que s’ocupen de les urgències.

S’encarreguen de les persones que, per circumstàncies especials, no poden ser ateses dins de l’horari normal de funcionament dels despatxos notarials. Aquests casos sempre han de ser d’urgència manifesta, imprevistos o inajornables i seran valorats per un notari.