Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Vull comprar un habitatge: quant em costa en realitat?

Al preu que marca un pis cal sumar altres despeses que encareixen l'adquisició, com comissions hipotecàries, segurs, taxació o liquidació d'impostos
Per Blanca Álvarez Barco 9 de gener de 2019

Has trobat la casa dels teus somnis? Doncs comença a fer números. Comprar un habitatge no sols és pagar el preu marcat. Comporta aparellats algunes despeses , a pesar que vagin a reduir en uns mesos, rere la reforma de la Llei Hipotecària. Quins? Impostos, comissions hipotecàries, interessos, contractar una assegurança… Com detallem en aquest article, convé tenir-los molt presents, ja que els comptes per fer amb un pis deuen fer contemplant tots aquests afegits.

Img compra habitatge listadogrande

Les despeses de compravenda del pis

A més d’abonar el preu de l’habitatge que s’ofereix, el comprador deu assumir algunes despeses de la compravenda. “L’escriptura notarial de compravenda, la inscripció de la compravenda en el. Registre de la Propietat i, opcionalment, les despeses de gestoria”, enumera José Miguel Campos Urueña, advocat del despatx Javaloyes Legal. Però aquests només afecten als qui comprin casa abans de l’entrada en vigor de la nova llei, prevista per març.

Rere la reforma de la llei hipotecària, el comprador es lliurarà de pagar l’escriptura notarial de compravenda i de la inscripció en el Registre de la Propietat, que abonarà el banc, a més de les despeses de gestoria . Fins ara, “les sentències establien la nul·litat de la clàusula de despeses per la falta de distribució equitativa d’aquests”, aclareix l’advocat. I es repartien les despeses acordant diferents partides entre les parts: taxació, notari, registre, gestoria… A més, el comprador ha de fer un desemborsament menys, doncs també és l’entitat la que s’encarrega de liquidar el tan polèmic impost d’actes jurídics documentats .

Que sí deurà pagar el comprador, malgrat la reforma hipotecària, és la taxació i la segona còpia de l’escriptura notarial .

Img despeses habitatge gran

Impostos: per què haig de pagar IVA en comprar casa?

Encara que molts compradors ho desconeixen, i a pesar que ja no deuen abonar l’impost de les hipoteques (actes jurídics documentats), cal liquidar altres impostos. Quins? Hi ha un important tribut al que fer front: l’impost sobre el valor afegit (IVA). Però “només s’abona si la casa que es compra és d’obra nova . Si l’habitatge és de segona mà, cal pagar altre: el. impost de transmissions patrimonials “, comenta l’expert.

I quant suposa l’IVA? Si es tracta d’un pis normal o és un habitatge de protecció pública, aproximadament cal abonar un 10%. Més baix és aquest impost “en el cas dels habitatges protegits, que ronda el 4%”, assenyala l’advocat de Javaloyes.

Comprar casa amb comissions i interessos

En sol·licitar un préstec al banc, en general cal fer front a les comissions que imposa l’entitat. Una d’elles és la de. obertura que, “malgrat ser declarada nul·la pels jutjats i tribunals, se segueix imposant en concepte d’estudi i preparació de documentació”, apunta l’expert. Encara que afegeix que hi ha certes entitats que no la inclouen. A quant pot ascendir aquest estudi? Depèn del banc, però pot ser una quantitat fixa o un percentatge sobre el capital sol·licitat pel client.

I els interessos? No és una resposta senzilla, indica l’especialista, doncs depèn de diversos factors. Primer, li concerneix a la mena d’hipoteca: “a interès fix durant tot el termini d’amortització o a interès variable que depèn de la mena de referència (més habituals euríbor o IRPH), més un diferencial (percentatge)”.

Cal valorar, a més, si la revisió de la mena d’interès és anual o semestral. L’habitual és que les hipoteques a interès variable estableixin una mena d’interès fix durant els 6 o 12 mesos inicials a la signatura del préstec i, després, comença l’interès variable (mena de referència més el diferencial acordat).

L’assegurança és obligatòria?

No és obligatori signar una assegurança amb la pròpia entitat en concedir el préstec hipotecari. Tanmateix, “signar-ho permet que el diferencial es bonifiqui enfront de l’inicialment acordat”, exposa l’advocat. A vegades, si no es vincula la pòlissa al préstec i s’indica com beneficiari a l’entitat, els bancs rebutgen la concessió del préstec.

La nova llei pretén frenar aquesta pràctica, doncs prohibeix condicionar l’acceptació d’una hipoteca a la contractació de productes associats a aquesta, “encara que les entitats buscaran maneres de fer-ho”.

Això sí, independentment de signar-ho o no amb l’entitat, és obligatori que l’habitatge tingui segur.

La quota de la comunitat, una partida per tenir en compte

La quota mensual de la comunitat de propietaris és una altra despesa que es deu tenir en compte en adquirir un habitatge. Hi ha diversos factors que l’encareixen: la zona on està situada la casa, si té calefacció central, garatge, piscina… i els metres quadrats del pis.

Tots aquests paràmetres decidiran l’import de la quota de propietaris que es deurà abonar cada mes. Si, a més, l’immoble necessita alguna reforma o millora, cal prendre-la molt en consideració. Canviar l’ascensor, pintar, etc. suposarà haver de pagar vesses extraordinàries que encariran la comunitat.