Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

6 passos senzills per crear una ONG

Muntar una associació solidària requereix de tràmits com redactar els seus estatuts i registrar-la
Per Esther Camuñas 15 de novembre de 2017
Img portadafotofuerahamzabutt hd
Imagen: Hamza Butt

Hi ha persones que tenen veritable vocació pel social i desitgen dedicar el seu temps, la seva creativitat i les seves habilitats a projectes que contribueixen a millorar el planeta i la vida dels altres. Alguns opten per buscar treball en una ONG i uns altres tenen clar que el seu objectiu és crear una organització pròpia que doni servei a un sector concret com l’educació, el medi ambient, la cultura, la salut, la dona, etc. Però, com engegar una ONG? En aquest article s’expliquen sis passos senzills per aconseguir-ho: entre ells, definir l’associació solidària, registrar-la i complir algunes obligacions.

Pas 1. Temptejar el terreny del sector social

Per crear una ONG no sol val tenir il·lusió, ganes i ideals. Convé conèixer en profunditat quina s’està fent en el sector social, quin altres organitzacions treballen amb el col·lectiu d’atenció al que es vol arribar (infància, dona, drogodependientes, adolescents, immigració, refugiats, etc.) i quins buits no estan quedant coberts. De vegades convé més unir-se a una altra ONG i conjuminar esforços que començar de zero.

Haver treballat amb anterioritat en una associació solidària o haver tingut una experiència de voluntariat durant llarg temps és una forma d’adonar-se de si en veritat un es vol comprometre amb una causa social o, per contra, no és la vocació més apropiada.

Pas 2. Definir la causa social i analitzar les necessitats financeres

Una vegada definida la causa que serà el motor de l’ONG, s’elaboren els objectius que ajudin a definir el marc de treball. L’ideari reuneix els principis d’actuació pels quals es regirà l’organització i és el document marc al que sempre es pot recórrer si es tenen dubtes de per on anar. Un altre dels aspectes que cal tenir en compte per definir l’activitat i l’objecte social és si l’actuació de l’associació serà a nivell local, comunitari o nacional.

Per al bon funcionament de qualsevol organització és fonamental elaborar un pla estratègic i saber traslladar el missatge a totes les persones, empreses i institucions amb les quals es vol explicar per treure endavant el projecte. Analitzar les necessitats financeres de l’ONG és important, com també determinar com serà l’obtenció dels fons per al desenvolupament de l’activitat, ja siguin públics o privats a través de donacions habituals, campanyes o socis.

Pas 3. Elaborar els estatuts de l’ONG

Els estatuts estableixen les normes de funcionament de l’ONG, els objectius de la mateixa i els diferents càrrecs (president, secretari, etc.). Els estatuts hauran de complir els requisits bàsics de la Llei de Fundacions o de la Llei d’Associacions (segons a la qual s’acullin), incloure el nomenament d’un representant legal i la determinació d’una seu social des de la qual actuar.

És recomanable usar el model basi que el Ministeri d’Interior ofereix. No cal oblidar que almenys són necessàries tres persones, ja siguin físiques o jurídiques, per constituir una associació, és a dir, tres socis fundadors.

Img crearongreas portada
Imatge: Reves Solidària

Pas 4. Signar l’acta fundacional de l’associació

Una vegada redactats els estatuts, s’ha d’elaborar l’acta fundacional. Est ha d’incloure:

  • totes les dades de les persones físiques i/o jurídiques i el càrrec que representen en l’entitat, així com la seva voluntat de constituir l’associació.
  • la denominació social (nom) de l’associació.
  • el domicili social.
  • l’objecte social i recursos per aconseguir-ho.
  • les aportacions individuals de cadascun dels membres, si les hi hagués.

L’acta fundacional, igual que els estatuts, poden formalitzar-se mitjançant document públic, és a dir, escriptura pública notarial, o privat, que genera menys despeses. Tant els estatuts com l’acta fundacional han de ser signats en totes les seves pàgines pels socis fundadors per procedir al seu registre posterior davant l’Administració.

Img ong crear art
Imatge: USDAgov

Pas 5. Registrar l’ONG

A efectes legals és necessari inscriure l’associació aportant la còpia dels estatuts i acta fundacional signades, així com el document d’identitat dels signants. Aquesta documentació ha de presentar-se en la Delegació de Govern o de Justícia de la comunitat autònoma on tingui la seu l’ONG. També convé estar en el registre d’associacions del municipi on s’exercirà l’activitat, per així poder participar dels aspectes corresponents a fi de l’associació.

L’ONG ha de disposar de CIF propi per operar, obrir comptes corrents i registrar ingressos i despeses. Així que s’ha d’acudir a Hisenda i emplenar el model 036. Al moment d’emplenar aquest model es determina el règim fiscal de l’ONG.

A més, és necessari sol·licitar l’exempció de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) per tractar-se d’una associació o fundació sense ànim de lucre. També convé tenir l’alta en el Ministeri de Treball i Seguretat Social, si es pretén contractar personal assalariat.

Pas 6. Complir certes obligacions

El pas següent una vegada constituïda l’ONG és complir la legalitat i obligacions tributàries corresponents. Portar un llibre de socis, la comptabilitat de l’associació, presentar les declaracions d’IVA o l’impost de societats, portar el llibre de voluntaris, etc.

Són molts els detalls i la paperassa que cal gestionar, així que per evitar que alguna cosa s’escapi, és millor deixar tots els tràmits burocràtics i legals en mans d’un expert o una assessoria d’associacions, i així poder-se dedicar al que agrada i un sap fer: acompanyar i gestionar projectes que ajudin a les persones més vulnerables.