Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Accions contra la discriminació

Una nova xarxa d'assistència i un certamen a favor de la diversitat són algunes propostes per fomentar la igualtat d'oportunitats
Per Azucena García 28 de juliol de 2010
Img ecuatorianos listado
Imagen: Guido Alvarez

Un 58% dels ciutadans desconeix els drets que assisteixen a les víctimes de discriminació. Aquestes poden ser-ho per motiu de discapacitat, edat, gènere, orientació sexual, origen ètnic, racial, religiós o uns altres, però sovint no saben què fer quan es vulneren els seus drets fonamentals. Diversos organismes, lleis i iniciatives els defensen en tot el país i en l’àmbit de la Unió Europea. La xarxa de serveis d’assistència a víctimes de discriminació per origen racial o ètnic és l’última acció que s’ha engegat.

La igualtat de tracte i oportunitats és la base de la convivència. No obstant això, la discriminació està present en el dia a dia. Els motius són varis, però també els instruments per combatre’ls. Al començament de juliol, el Consell per a la Promoció d’Igualtat de Tracte i No Discriminació de les Persones per Origen Racial o Ètnic va impulsar la xarxa de serveis d’assistència a víctimes de discriminació. El seu objectiu és emprendre accions per evitar possibles situacions de discriminació. Per a això, informarà i sensibilitzarà als ciutadans sobre els drets i obligacions de les persones, detectarà casos de discriminació i oferirà suport i assessorament a les persones els drets de les quals es vulnerin.

Diverses ONG s’han mostrat favorables a la citada xarxa. Creu Vermella Espanyola, Fundació Secretariat Gitano, Moviment contra la Intolerància, Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat, Cepaim, Xarxa Acull i Unió Romaní han donat el vistiplau al projecte, que pretén pal·liar xifres com les recollides per l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Segons aquesta entitat, el 80% de les persones que se senten discriminades per la seva situació d’immigrants no saben “ni a on acudir, ni què fer en defensa dels seus drets”.

Igualtat de tracte

El dret a la igualtat de tracte implica l’absència de discriminació. Aquesta pot ser directa i indirecta i, quan es comet, ataca a la dignitat de les persones. La pròpia legislació reconeix el principi d’igualtat de tracte i distingeix entri:

  • Discriminació directa. Una persona rep un tracte menys favorable que una altra en una situació anàloga o similar.

  • Discriminació indirecta. Una disposició legal o reglamentària, una clàusula convencional o contractual, un pacte individual o una decisió unilateral poden ocasionar un desavantatge particular a una persona.

  • Assetjament discriminatori. Qualsevol conducta relacionada amb una causa de discriminació, que el seu objectiu o conseqüència sigui atemptar contra la dignitat d’una persona i crear un entorn intimidatorio, humillante o ofensiu.

  • Ordre o instrucció de discriminar. Qualsevol ordre de discriminar donada a una persona.

Per evitar la discriminació en qualsevol de les seves formes, diversos organismes treballen cada dia en favor de la igualtat. És el cas de les Unitats d’Igualtat, creades per desenvolupar les funcions relacionades amb aquest principi entre homes i dones en l’Administració General de l’Estat, “en totes les àrees i nivells d’actuació de tots els departaments ministerials”. Entre les seves funcions, destaquen: elaborar estudis, assessorar, fomentar el coneixement del principi d’igualtat i vetllar per la seva aplicació efectiva.

Diversos centres en tot el país presten assistència, assessoren o promouen mesures per a la fi de la discriminació

De cara als ciutadans, el Consell per a la igualtat de tracte i no discriminació promociona aquest mateix principi des d’octubre del passat any en els àmbits de l’educació, la sanitat i l’accés a béns i serveis -habitatge, ocupació i ocupació-. Està compost tant per representants de totes les administracions públiques com per les entitats que treballen per la igualtat de tracte i no discriminació i els agents socials. Les seves funcions són: prestar assistència independent a les víctimes de discriminació pel seu origen racial o ètnic, realitzar anàlisi i estudis, promoure mesures que contribueixin per fi de la discriminació i elaborar una memòria anual.

Els CREADI, Centres de Recursos Antidiscriminación, compten amb serveis d’atenció jurídica, psicològica, informació i assessorament, mediació i uns altres. Tots estan relacionats amb l’atenció a víctimes del racisme i la xenofòbia, però en diferents àmbits: discapacitat, edat, gènere, orientació sexual, origen ètnic o racial, religió i conviccions. L’Observatori Español del Racisme i la Xenofòbia disposa del llistat de centres en tot el país, dividits per tipus de servei i àmbit de discriminació.

Certamen contra la discriminació

Img gentediversa3 articulo

Una cançó, un curtmetratge, un monòleg o una peça teatral són eficaces per lluitar per la igualtat. El certamen “Sal a escena contra la discriminació!” celebra aquest any la seva segona edició amb l’objectiu de “sensibilitzar a la societat i fomentar l’acció en favor de la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones”. El proper 10 de desembre a Madrid s’organitzarà un esdeveniment en el qual prendran part tots els guanyadors.

Els participants hauran de preparar una peça, gravar-la en vídeo i enviar-la per correu electrònic i postal d’acord a les bases. Fins al proper 25 de novembre, les peces es pujaran a la pàgina web del concurs, des d’on els internautes les poden veure i votar. Un grup d’experts jutjarà a les més votades i triarà les peces guanyadores.

Amb aquesta iniciativa, es pretén fomentar la sensibilització social, conscienciar a la ciutadania dels efectes negatius de la discriminació i els efectes positius de la diversitat, propiciar la reflexió i el debat, a més de posar de manifest la vulnerabilitat d’alguns grups socials. Per aquest motiu, el contingut haurà d’estar relacionat amb un missatge positiu sobre la diversitat i contra la discriminació per motius d’origen racial o ètnic, sexe, religió o creences, edat, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància personal o social.