Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Així serà la nova Llei del Voluntariat que s’aprovarà després de l’estiu

Les novetats de la Llei del Voluntariat afecten, entre uns altres, al permís del personal sanitari per participar en emergències humanitàries i al voluntariat corporatiu
Per Azucena García 18 de agost de 2015
Img voluntariado hd
Imagen: USDAgov

El Congrés dels Diputats va aprovar al juny passat el projecte de Llei del Voluntariat, però, al seu pas pel Senat, la norma s’ha modificat amb la inclusió d’una nova esmena. Caldrà esperar una mica més per tenir llista la propera Llei del Voluntariat, però les organitzacions s’han congratulat que incorporarà les principals esmenes sol·licitades pel sector. En aquest article es destaca el consens aconseguit en l’elaboració de la norma i quins són les claus de la mateixa.

Una Llei del Voluntariat consensuada

El passat 29 de juliol, la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Senat va aprovar el Projecte de Llei de Voluntariat, no sense abans donar el vistiplau a la incorporació de diverses esmenes. Amb aquesta decisió, es retardava la seva aprovació definitiva, ja que ara haurà de tornar al Congrés dels Diputats per ser aprovada de nou per aquesta Càmera, però s’aconseguia precisar encara més la norma i donar resposta a les reivindicacions del sector.

Malgrat que es van presentar 82 esmenes, solament s’ha aprovat la que regula el permís del personal sanitari per participar en emergències humanitàries

En total, al Projecte de Llei de Voluntariat s’havien presentat 82 esmenes i cinc propostes de veto. D’aquestes, 81 de les 82 esmenes proposades es van rebutjar i tan solament es va incloure una: l’esmena que regula el permís del personal del Sistema Nacional de Salut per a la seva participació en emergències humanitàries.

A tot moment ha destacat la participació de tots els interessats en l’elaboració d’aquest Projecte de Llei, però les entitats socials han agraït de forma especial aquesta segona volta, doncs s’han considerat les seves aportacions pel que fa al projecte original. “La Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) ha seguit amb atenció tot el recorregut d’un Projecte de Llei que, durant el seu tràmit, ha experimentat una sèrie de modificacions que no agradaven al sector. Finalment, les demandes del voluntariat han estat tingudes en compte i s’han incorporat al text de forma satisfactòria“, ha assenyalat la PVE.

Les claus de la nova Llei del Voluntariat

La PVE recorda que una de les seves principals objeccions era l’impediment d’exercir el voluntariat a les persones amb antecedents penals, “qüestió que ha quedat resolta en la redacció que ha sortit del Senat”. També s’ha aclarit “el confús paper que s’atorgava a les empreses, que podien actuar com a promotores del voluntariat, equiparant-se així a les ONG”. En concret, la nova Llei del Voluntariat establirà les següents novetats:

  • Persones amb antecedents penals. No podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnidad sexual de l’un altre cònjuge o dels fills, així com per delictes de tràfic il·legal, immigració clandestina de persones o terrorisme en programes els destinataris dels quals hagin estat o puguin ser víctimes d’aquests delictes. No obstant això, tal com reclamaven les entitats de voluntariat, podran desenvolupar programes específics que contemplin la reinserció de persones amb antecedents penals no caducats a través del voluntariat.
  • Menors entre 12 i 16 anys. Poden participar de les activitats de voluntariat, sempre que comptin amb autorització dels progenitors, tutors o representants legals, i que aquestes activitats no perjudiquin el seu desenvolupament i formació integral.
  • Voluntaris sanitaris. El personal sanitari podrà gaudir d’un permís de sis mesos per participar en emergències humanitàries. Aquest període serà retribuït o no retribuït parcialment, d’acord a la Llei de l’Estatut Marco dels serveis de salut, i no suposarà la pèrdua de la plaça. Aquesta es reservarà al sanitari que exerceixi com a voluntari, considerat en servei actiu.
  • Voluntariat des de les empreses. Enteses com a agents essencials de la societat, les empreses estan molt presents en aquesta Llei a través del voluntariat corporatiu. Així es recull que les Administracions públiques i les empreses o institucions privades podran “promoure i facilitar” mesures de reducció o adaptació de la jornada laboral, suspensions de la relació laboral amb reserva de lloc de treball o interrupcions de la prestació retribuïdes o no, quan els empleats exerceixin la feina de casa de voluntariat. Aquestes condicions hauran de recollir-se per escrit i han de suposar el “ple respecte” a l’acordat en la negociació col·lectiva. Els treballadors participaran de manera lliure i voluntària en accions de voluntariat corporatiu i s’establiran especialitats per fomentar i facilitar que les PIMES també promoguin i participin en programes de voluntariat.
  • Voluntariat des de les empreses. Aquests centres podran impulsar el voluntariat en l’àmbit de la formació, la recerca i la sensibilització, amb l’objectiu de formar i sensibilitzar a la comunitat universitària. La iniciativa podrà partir de la pròpia universitat o bé d’entitats de voluntariat que proposin la col·laboració. La participació serà lliure i voluntària i les universitats tindran potestat per establir fórmules de reconeixement acadèmic de les accions de voluntariat realitzades pels seus estudiants, sempre que compleixin els requisits acadèmics establerts en la corresponent normativa. A més, fomentaran la docència i la recerca en tots els seus nivells entorn del voluntariat, la qual cosa permetrà impulsar aquesta manera de col·laboració.