Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajuda urgent en desastres naturals

Després d'una catàstrofe, el Fondo de Solidaritat de la Unió Europea subvenciona les operacions de primera necessitat
Per Azucena García 19 de agost de 2008
Img inundacion bungalows
Imagen: Martin P

La catàstrofe del “Prestige” va recórrer a ell. El Fondo de Solidaritat de la Unió Europea va ser creat en 2002 per ajudar a les víctimes de desastres naturals. Aquesta subvenció atén operacions urgents de primera necessitat, com el restabliment de l’energia o l’aigua i mesures provisionals d’allotjament i serveis d’auxili. No obstant això, la suposada rapidesa amb que hauria d’actuar està en dubte. Un informe del Tribunal de Comptes a Luxemburg assegura que la gestió “no és ràpida”. El temps mitjà d’espera per rebre l’ajuda és de 12 mesos des de la data de la catàstrofe hagut de, entre altres coses, al volum de normes administratives aplicables. Per això, proposa establir procediments que facilitin i agilitin el procés perquè el Fondo sigui realment efectiu.

Imagen: Martin P

A l’agost de 2002, Alemanya, Àustria, la República Txeca i França van sofrir unes inundacions que van causar importants danys humans i materials. Les conseqüències van ser de tal magnitud per a les regions afectades, que la Comissió Europea va decidir crear aquest mateix any el Fondo de Solidaritat de la Unió Europea (FSUE) amb l’objectiu d’ajudar a les víctimes de desastres naturals.

Fins a final de 2006, el Fondo havia proporcionat ajudes per a un total de 23 catàstrofes. Entre uns altres, els desastres atesos van ser els incendis forestals de Portugal i la canícula d’algunes regions mediterrànies en 2003, la catàstrofe del “Prestige” (Espanya) i l’erupció del volcà Etna (Sicília).

En total, el Fondo distingeix tres categories de catàstrofes: greu, sobrevinguda en un país veí i regional. En aquesta classificació s’inclouen inundacions, incendis forestals, temporals, terratrèmols, marees negres, condicions climàtiques adverses, erupcions volcàniques i explosions. D’acord a la magnitud de la catàstrofe, s’estableix el percentatge de les ajudes, que és d’un 2,5% si els danys són inferiors a 3.000 milions d’euros i d’un 6%, quan són superiors a aquesta quantitat. En les catàstrofes regionals i aquelles que afectin a països veïns, s’aplica un percentatge únic del 2,5% del total dels danys directes soferts. També és important parar esment especial a les regions perifèriques o aïllades.

El pressupost anual disponible del FSUE està fixat en 1.000 milions d’euros, dels quals cada 1 d’octubre ha d’estar disponible una quarta part per cobrir l’ajuda necessària fins a final d’any. Així mateix, del pressupost total, les catàstrofes regionals excepcionals opten cada any a un màxim del 7,5% (75 milions d’euros).

Actuacions

El Fondo complementa l’esforç públic de l’Estat afectat. És una subvenció única destinada a dur a terme les operacions urgents de primera necessitat com:

  • Restabliment immediat del funcionament de les infraestructures i equipament en els sectors de l’energia, l’aigua i les aigües residuals, les telecomunicacions, els transports, la sanitat i l’ensenyament.
  • Mesures provisionals d’allotjament i serveis d’auxili per atendre les necessitats immediates de la població afectada.
  • Seguretat immediata de les infraestructures de prevenció i mesures de protecció del patrimoni cultural.
  • Neteja immediata de les zones sinistrades, incloses les zones naturals.
Terminis

Quan ocorre una catàstrofe natural, les autoritats nacionals de l’Estat afectat disposen d’un termini de deu setmanes per sol·licitar ajuda a la Comissió Europea. Per a això, han d’informar detalladament sobre “els danys ocorreguts, les seves repercussions sobre la població i l’economia, el cost de les intervencions, així com altres fonts de finançament comunitari, nacional o internacional que puguin intervenir”.

L’import que no s’utilitzi en el termini d’un any ha de ser reemborsat

Al més aviat possible, la Comissió ha de determinar l’import de la possible subvenció, proposar la seva mobilització al Parlament Europeu i al Consell i, si ambdues institucions l’aproven, aquesta ha d’abonar-se immediatament i en un sol pagament. L’Estat beneficiari és el responsable de la subvenció i de la coordinació entre el FSUE i les altres fonts de finançament. De fet, haurà de reemborsar l’import que no utilitzi en el termini d’un any i lliurar a la Comissió un informe d’execució en el qual especifiqui les despeses efectuades.

Per comprovar l’efectivitat d’aquest sistema, el Tribunal de Comptes a Luxemburg va presentar recentment un informe sobre el funcionament del Fons en el període 2002-2006. Les conclusions, fetes públiques al juny, revelen que aquest “no proporciona una resposta ràpida”, ja que el temps mitjà d’espera per rebre l’ajuda és de 12 mesos des de la data de la catàstrofe. “Els retards no estan vinculats a la categoria o al tipus de catàstrofe ni a l’origen de la sol·licitud”, precisa, sinó que el temps necessari per mobilitzar els recursos depèn, en la seva majoria, del volum de normes administratives aplicables, la rapidesa de la Comissió, la celeritat de la resposta de les autoritats nacionals i la qualitat de la informació proporcionada pels sol·licitants.

Per arribar a aquestes conclusions, el Tribunal va analitzar un total de 23 sol·licituds registrades fins a finals de 2006 i va realitzar una enquesta que va corroborar com, efectivament, la resposta no va ser ràpida: “El termini mitjà a rebre l’ajuda va ser de 375 dies”, insisteix l’informe, que aconsella establir procediments “destinats a facilitar al més aviat possible als Estats sol·licitants directrius detallades sobre els requisits fixats per a les sol·licituds”. En concret, estableix un període d’una setmana com a termini desitjable perquè la regió afectada informe a la Comissió de la seva intenció de recórrer al Fons i aquesta li comuniqui, al seu torn, els requisits.