Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alguns mites sobre la migració

Un informe del PNUD desmunta diversos conceptes que considera erronis, però generalitzats entre la majoria de la població
Per Azucena García 7 de octubre de 2009
Img inmigrantes

Una de cada set persones és migrant. En total, uns mil milions d’habitants a tot el món. Alguns recorren milers de quilòmetres fins a arribar a un altre continent, però la majoria amb prou feines es desplacen uns metres fins a la seva destinació. Un informe del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) desmunta diversos conceptes “erronis” sobre la migració.

S’emigra per millorar la qualitat de vida i en alguns casos s’aconsegueix, però les estadístiques asseguren que la influència també és positiva en les comunitats de destinació. Quina falla llavors? “Per aprofitar els seus beneficis, ha d’haver-hi un entorn normatiu propici”, defensa Helen Clark, administradora del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Aquest organisme acaba de publicar l’informe “Superant barreres: mobilitat i desenvolupament humans”, que aprofundeix en les causes i conseqüències de la migració.

Conceptes erronis

L’informe qüestiona diversos conceptes que considera “erronis” i “generalitzats”. En primer lloc, assegura que la majoria dels migrants no travessa fronteres nacionals, sinó que es desplaça en els límits del seu propi país. Els migrants interns ascendeixen a 740 milions, quatre vegades més que els qui duen a terme un projecte migratori internacional. Entre aquests, a més, menys del 30% es trasllada d’un país en desenvolupament a una regió desenvolupada. “Només el 3% dels africans viu en un lloc diferent al seu país d’origen”, subratlla l’estudi.

“Només el 3% dels africans viu en un lloc diferent al seu país d’origen”

En l’àmbit econòmic, és habitual que les persones estrangeres augmentin el nivell d’ocupació en les comunitats de destinació, sense desplaçar als treballadors locals, i milloren les taxes d’inversió en noves empreses i iniciatives. L’estudi defensa que “nombroses proves” constaten els beneficis de la migració en la capacitat d’innovació, per la qual cosa anima, en l’actual context de crisi, a modificar la normativa en matèria d’immigració.

Aprofitar la recessió

La idea és que, una vegada superada la recessió, els treballadors migrants siguin un pilar que cobreixi determinats sectors. “Un altre suggeriment -recomana l’informe- és que el sector públic i privat, així com les organitzacions de la societat civil, ajudin a publicitar les perspectives d’ocupació al país d’origen”.

La recuperació econòmica afavorirà la mobilitat de més persones, ja que sorgiran noves oportunitats laborals, i convé que els països aprovin les normatives adequades per acollir als futurs treballadors, “especialment, les persones amb baixes qualificacions”. Així s’evitarà que es traslladin de manera lícita als llocs on hi ha ocupacions i el seu nombre s’adaptarà als llocs vacants, d’acord a la demanda laboral.

Respecte al creixement de la població, mentre “en la majoria de les nacions desenvolupades es contraurà i envellirà”, als països en desenvolupament augmentarà. El PNUD considera que aquestes tendències demogràfiques “són senyals que apunten a la necessitat de reconèixer els drets dels migrants i d’eliminar les restriccions que obstaculitzen el desplaçament”.

Millora la vida dels immigrants sempre?

Entre els obstacles que dificulten la migració, destaquen les condicions del propi trasllat fins al lloc de destinació. En ocasions, implica un desemborsament econòmic molt alt, incertesa i separació familiar. Si s’aconsegueix arribar, la situació econòmica és sovint molt delicada i no és rar que sofreixin depressió.

La falta de recursos restringeix la mobilitat de les persones pobres, mentre que els conflictes i els desastres naturals són la causa del desplaçament de d’altres. Els trasllats permeten l’accés a noves idees, coneixements i recursos “que complementen i milloren el progrés”. Però si la mobilitat es realitza en condicions il·legals, aquestes oportunitats queden limitades.

La majoria dels migrants aconsegueix millores salarials i augmenta el nivell de vida, encara que en ocasions sofreixen incertesa i depressió

Malgrat tot, les conclusions de l’informe afirmen que la majoria dels migrants aconsegueix millores salarials, més accés a educació i salut i millors perspectives per als seus fills. Les recerques realitzades van demostrar que els qui van viatjar des dels països més pobres a un país desenvolupat van multiplicar de mitjana els seus ingressos “fins a 15 vegades”, van duplicar la taxa de matriculació i van reduir la taxa de mortalitat infantil “fins a 16 vegades”.

La influència de la migració redueix a més la pobresa del país d’origen. Encara que es recorda que “en cap cas reemplaça al desenvolupament”, quan els migrants progressen envien diners a les seves famílies, per un import que supera a l’ajuda oficial per al desenvolupament. Aquestes remeses potencien el desenvolupament econòmic i humà dels països menys avançats i han afavorit l’aparició de les denominades remeses socials: diners en efectiu que es comparteix amb les comunitats d’origen i que suposa la reducció en les taxes de fecunditat, l’augment dels índexs de matriculació escolar i l’apoderament de la dona.

Reformes per al benestar

La directora de l’informe, Jeni Klugman, assegura que si es fa cas a l’enfocament que defensa el treball, “a llarg termini, hauria d’afavorir el benestar de tots”. Per a això, proposa un conjunt de reformes que s’assenten en sis pilars:

  • Obrir els canals d’entrada disponibles per més treballadors, sobretot, els qui tenen una baixa qualificació.
  • Garantir els drets humans bàsics per als migrants, entre uns altres, l’educació o la salut.
  • Reduir els costos de transacció de la migració.
  • Trobar solucions conjuntes que beneficiïn als migrants i a les comunitats de destinació.
  • Facilitar la migració interna.
  • Incorporar la migració a les estratègies de desenvolupament dels països d’origen.