Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Barem únic de discapacitat

Aquest barem serà comú en totes les comunitats autònomes i determinarà quan una persona amb discapacitat o dependència necessita assistència
Per Azucena García 9 de octubre de 2012
Img silla ruedas listado
Imagen: Jos van Galen

El barem únic de discapacitat recentment aprovat suposarà uniformitat i més privadesa. Amb ell es pretén que totes les comunitats autònomes comptin amb els mateixos criteris per determinar quan una persona amb discapacitat o dependència requereix l’assistència d’una altra. De moment, ja s’ha aprovat el Reial decret que modifica el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. En aquest article s’explica en què consisteix el barem únic de discapacitat i quins són les seves novetats.

Barem únic de discapacitat, què és

El barem únic de discapacitat suposa uniformitat. Totes les comunitats autònomes comptaran amb un sistema estàndard “per determinar quan és necessària l’assistència d’una tercera persona, tant en les situacions de discapacitat com en les de dependència”. Així es recull en el Reial decret que aprova aquest sistema i que regula la manera en què es reconeixerà, declararà i qualificarà del grau de discapacitat.

El barem respon a una reclamació de les persones amb discapacitat, que demanaven homogeneïtat en el procés per determinar el grau de discapacitat. Est és un percentatge que depèn de dos tipus de dades. D’una banda, es tenen en compte deficiències permanents i, per un altre, circumstàncies personals i socials que influeixen en la situació de discapacitat o dependència. Fins ara, cada comunitat autònoma aplica els seus criteris per determinar quan és necessària l’assistència d’una tercera persona, però amb el Reial decret aprovat els criteris seran els mateixos en tot el país.

Novetats en el reconeixement del grau de discapacitat

No serà necessari assenyalar el tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial en el certificat del grau de discapacitat

L’aprovació d’aquest barem s’ha decidit per modificar el Reial decret 1971/1999 i adaptar-ho al Reial decret 174/2011, que aprova el barem de valoració de la situació de dependència. Entre les novetats, destaquen les següents:

  • Tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial en el certificat del grau de discapacitat. Després del canvi aprovat, no serà necessari indicar el tipus de discapacitat, bastarà amb determinar el grau.

  • Es protegeix la privadesa de la persona amb discapacitat. Al no figurar el tipus de discapacitat, la persona afectada preserva dades privades i queda a la seva mà la decisió d’informar d’ella o no.

  • Dret reconegut solament a la persona interessada o tutor. La informació sobre el grau de discapacitat solament es lliurarà a instàncies de la pròpia persona interessada o del seu tutor o representant legal.

La reclamació de privadesa ja figurava en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides. L’Article 22 d’aquest document regula el respecte a la privadesa i anima als estats a protegir “la privadesa de la informació personal i relativa a la salut i a la rehabilitació de les persones amb discapacitat”. De la mateixa manera, recull que cap persona amb discapacitat “serà objecte d’ingerències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, família, llar, correspondència o qualsevol altre tipus de comunicació”. D’aquesta manera, al no constar el tipus de discapacitat, es preserva la seva intimitat i es compleix el seu dret de protecció.

Igualtat real d’oportunitats

Aquest canvi precedeix i prossegueix a altres modificacions aprovades en els últims mesos i que pretenen una “igualtat real d’oportunitats“. En aquest aspecte, la futura Llei General de Discapacitat és un dels instruments més esperats.

Les entitats de persones amb discapacitat confien que aquesta normativa suposi un avanç en la igualtat d’oportunitats i que es tingui en compte a les persones amb discapacitat des del principi. Es persegueix que aquest sigui un tema transversal, que formi part de l’agenda política i garanteixi el compliment dels drets de les persones amb discapacitat.

La futura llei tindrà, abans de res, un caràcter integrador. Segons recorda el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, “harmonitzarà tota la regulació anterior en la matèria” (la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids -Lismi-, la Llei d’Igualtat d’Oportunitats i Accessibilitat Universal i la Llei d’Infraccions i Sancions) per desenvolupar “una veritable estratègia on la discapacitat passi a estar present en tots els àmbits de decisió“.