Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Centres d’informació d’immigrants

Assessoren a les persones estrangeres sobre temes legals, laborals, de salut o d'assistència social
Per Azucena García 24 de març de 2010
Img inmigrantes listado
Imagen: Daniel Lobo

En arribar a un país o durant l’estada en el mateix, sorgeixen dubtes sobre diversos temes. Les persones immigrants no sempre coneixen com gestionar determinats tràmits legals, com sol·licitar la targeta mèdica o si tenen dret a cobrar l’atur en cas de perdre la seva ocupació. Les vies principals d’informació són dues: les ONG especialitzades en immigració i els centres d’informació.

Aquests últims són, en la seva majoria, centres habilitats pels serveis socials de cada ciutat. En ells s’informa sobre els temes relacionats amb el dia a dia de les persones immigrants. S’aclareixen dubtes sobre les gestions més freqüents i s’assessora en matèria d’estrangeria, ja que allí treballen advocats, administratius i treballadors socials, entre uns altres. Alhora, s’informa sobre els recursos dels quals es poden beneficiar i les entitats o institucions on poden sol·licitar ajuda.

En els últims mesos, les principals consultes es relacionen amb l’àmbit laboral. El centre d’informació sociolaboral i immigració d’Aragó facilita informació legal bàsica sobre normativa d’estrangeria, recursos socials, tràmits per accedir a prestacions i serveis públics, a més d’aclarir “on i quan acudir per resoldre temes d’interès per a l’immigrant”. També disposa d’un servei d’assistència i orientació jurídica.

Als centres treballen advocats, administratius i treballadors socials, entre uns altres

A València, el Centre de Suport a la Immigració (CAI) realitza, sobretot, tasques d’informació i mediació sociocultural i sociolaboral. Atén tant al moment de l’acolliment (arribada d’immigrants) com en els següents, informa i assessora en matèria jurídica.

La Generalitat de Catalunya ha habilitat una pàgina web específica on es recull informació bàsica sobre el Programa Integral d’Acolliment (PIA), que duu a terme en coordinació amb l’Administració local, drets i deures de les persones estrangeres, normes de convivència ciutadana, informació laboral, escolarització de menors, assistència sanitària, habitatge, serveis socials i participació ciutadana.

Els immigrants que resideixen al País Basc també disposen d’un lloc web on resoldre els seus dubtes de caràcter jurídic, social, relacionades amb l’àmbit educatiu o sanitari, l’habitatge, els tràmits per empadronar-se o els mitjans d’integració.

En la Comunitat de Madrid, els centres d’atenció social a immigrants (GAIREBÉ) es consideren “dispositius de suport de segon nivell”, ja que funcionen com un complement dels serveis socials d’atenció primària. Els seus objectius són: garantir els drets de les persones immigrants, oferir serveis específics per a la integració i facilitar aquesta, a més d’afavorir processos de convivència intercultural.

Aquests centres es defineixen per la unificació de criteris per respectar “la igualtat en prestacions i serveis”, l’acostament dels professionals als ciutadans, el treball interdisciplinari i la implicació de la societat civil. Per accedir a ells cal estar empadronat, ja que es deriva des dels serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments i mancomunitats.

En la Comunitat de Madrid s’han habilitat oficines d’informació juvenil

A més, els immigrants joves tenen espai als Centres de Participació i Integració d’Immigrants (CEPI), on s’habiliten de manera progressiva oficines d’informació juvenil amb serveis d’assessorament laboral, acadèmic, sanitari i cultural. La fi és el mateix que en la resta de centres: “facilitar la seva integració i participació en la societat”.

Per millorar l’atenció, és possible contactar amb aquestes oficines de manera presencial, telefònica i a través de correu electrònic. Per aquestes vies s’informa sobre “temes jurídics, administratius i civils, borsa d’habitatge jove en lloguer, ocupació, recursos i ajudes per a la inserció laboral”. Altres dades que s’aporten tenen a veure amb albergs i refugis, beques, oposicions, subvencions i activitats de temps lliure.

La resta de comunitats expliquen, en general, amb centres similars que s’emmarquen a l’àrea de Serveis Socials. L’especialització de cadascun depèn del volum d’immigrants empadronats a la província, encara que tots informen i assessoren sobre qüestions bàsiques com a atenció sanitària, educativa o ocupació.

Atenció des de les ONG

Diverses ONG complementen el treball de les entitats públiques i ajuden a la integració dels immigrants. La seva labor s’estén per tot el país i els seus serveis són diversos.

A Andalusia, CEAIN (Centre d’Acolliment d’Immigrants) basa el seu treball en la defensa dels drets dels immigrants i “la construcció d’una societat intercultural”. Per a això, els informa i assessora sobre qualsevol dubte, recolza la promoció sociocultural i laboral, l’atenció a les necessitats bàsiques, i la mediació intercultural, al mateix temps que impulsa la sensibilització de ciutadans “en actituds obertes i de diàleg”.

Des d’Accem es facilita atenció i acolliment a refugiats i immigrants a Espanya. Les finalitats són la promoció de la inserció i la igualtat de drets i deures. S’ajuda, especialment, en la formació i inserció sociolaboral ja que l’ocupació s’entén com la “via més fiable i efectiva per a la integració social de les persones migrants”.

La Fundació Galícia Emigració treballa des de 2002 per “millorar la qualitat de vida” dels emigrants gallecs, emigrants retornats i immigrants que resideixen a Galícia. Les seves àrees d’atenció són: inserció sociolaboral mitjançant programes de suport, informació i assessorament legal, sensibilització social i anàlisi de la realitat de les migracions, a més d’informació, orientació i assessorament en matèria de sanitat, assistència social, habitatge, educació, tràmits administratius, residència o nacionalitat.

A més, Creu Vermella compta amb un ampli programa d’atenció en tot el país, que resol situacions de tornada voluntària, assistència bàsica, acolliment, integració social (classes d’idioma, activitats educatiu-culturals, entrenament en habilitats socials, formació ocupacional, ocupació de l’oci i temps lliure, intervenció psicològica o ajuda en la cerca d’habitatge), ajuda psicològica i reagrupació familiar.