Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com atendre les necessitats dels consumidors majors

Les organitzacions de persones majors proposen canvis per garantir els seus drets, com dissenyar productes adaptats a les seves necessitats i limitacions
Per Azucena García 7 de setembre de 2012
Img abuelos
Imagen: Ryan Ruppe

Els consumidors majors requereixen productes i serveis que s’ajustin a la seva butxaca i a les seves necessitats, que siguin fàcils d’utilitzar i, en el cas dels contractes, fàcils d’entendre. Per a això, les organitzacions de majors s’han unit i han elaborat un llistat de propostes. Així es pretén recomanar les estratègies per garantir el compliment dels drets del consumidor major. En aquest article es recullen les característiques del consumidor major, les seves necessitats específiques i les propostes de les organitzacions de majors.

Conèixer les característiques del consumidor major

Els consumidors majors tenen unes particularitats que han de conèixer-se per atendre les seves demandes. En temps de crisi, sobretot, són sovint els qui disposen de menys ingressos, amb una mitjana que ronda els 9.000 euros anuals, segons l’Enquesta de Pressupostos Familiars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta circumstància exigeix que els productes i serveis destinats a les persones majors s’ajustin als ingressos d’aquesta part de la població. Però cal tenir en compte altres aspectes.

Les persones majors tenen menys ingressos, dificultats en l’ús d’alguns productes i poca informació sobre els seus drets i deures

L’informe ‘En defensa dels drets del major com a consumidor específic‘ recull que les empreses no pensen en els majors de 60 anys com a consumidors amb característiques específiques, malgrat suposar prop del 20% de la població. El president de la Unió Democràtica de Pensionistes (UDP), Luis Martín Pindado, creu imprescindible que els productes s’adaptin als majors, i no a l’inrevés, ja que en ocasions tenen dificultats per emprar-los o consumir-los.

L’estudi forma part de” Dotze causes per 2012“, un programa de sensibilització social de l’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) en col·laboració amb la UDP. Gràcies a ell, s’han revelat els principals hàndicaps de les persones majors, que a més dels anteriors al·ludeixen a la falta d’informació. S’assegura que els consumidors majors de 55 anys de la Unió Europea són els menys informats sobre els seus drets i deures, a més de figurar entre els qui “major dificultat troben a l’hora d’interpretar informació sobre l’embalatge dels aliments o la data de caducitat”.

Però hi ha un aspecte potser més preocupant. Les despeses de les persones majors són similars als de qualsevol família, però amb freqüència, els ingressos són inferiors. Les principals partides es destinen a pagar les factures d’aigua, llum, electricitat i altres despeses de manteniment de la casa. Per aquest motiu, és important que les persones majors es puguin beneficiar de les ofertes de les companyies i triar el distribuïdor que s’adapti millor a la seva situació. No obstant això, l’Eurobarómetro especial sobre ‘El poder del consumidor’ assenyalava que, en signar un contracte d’un servei (llum, gas o electricitat), gairebé una quarta part dels enquestats (24%) no els llegeix, el motiu? La seva longitud (57%), una grandària d’impressió massa petit (35%) i un contracte massa difícil d’entendre (26%).

Necessitats específiques de les persones majors

D’acord a l’anterior, amb la finalitat d’atendre les necessitats de les persones majors, es requereixen diversos canvis. En primer lloc, per ajustar-se als seus ingressos, les organitzacions demanen tarifes socials per a usuaris amb nivells baixos de renda. Es pretén garantir que les necessitats bàsiques quedin cobertes sense dependre dels ingressos.

Les persones majors requereixen tarifes socials, productes adaptats i més informació i més clara

En segon lloc, els productes han d’adaptar-se a les persones majors. L’estudi de l’Imserso i UDP estima que s’haurien de dissenyar, entre uns altres: envasos amb obertura fàcil, sostenidors còmodes de cordar i mitjons o mitjanes fàcils de posar, esponges amb mànec per arribar amb menor esforç als peus o a l’esquena, vehicles amb tecnologies de suport i telèfons mòbils intuïtius i accessibles. Una de les iniciatives per garantir que això sigui així és el segell Simplit, impulsat per UDP i l’Institut de Biomecànica de València (IBV). Aquest distintiu es concedeix als productes i serveis “dissenyats i provats per a totes les edats”, la qual cosa implica la facilitat d’ús per part de les persones majors.

Respecte a la falta d’informació, la consigna és evident: es requereix més informació i que aquesta sigui clara. Es posa l’accent en productes bàsics, “com la llum, el gas, les comunicacions i l’habitatge”, per conèixer tots els detalls dels subministraments i entendre els contractes que se signin. “Resulta desquiciante donar-se de baixa o canviar de contracte en algunes companyies de telefonia. Cal exigir departaments d’atenció al client eficaços i al servei dels consumidors, i no de les companyies”, subratlla el president d’UDP.

Per aquest motiu, els contractes de serveis i productes han d’estar redactats de manera clara per a una comprensió per part de tots, amb un cos de lletra que faciliti la seva lectura (sense lletra petita) i han d’indicar la data de vigència, les condicions i un possible període d’anul·lació sense lloc a equívocs.

Propostes de les organitzacions de majors

En aquest escenari, on l’atenció als consumidors majors requereix canvis, les associacions els reclamen i, fins i tot, han elaborat un llistat de propostes per facilitar la seva implementació. En aquest llistat es presenten les iniciatives ja citades i s’afegeixen unes altres que encara avui no es contemplen en la majoria dels productes i serveis que s’ofereixen a les persones majors.

  • Ergonomia. Les persones majors requereixen comoditat, per la qual cosa es demanda respondre a les seves necessitats ergonòmiques.

  • Usabilitat, funcionalitat i qualitat. Són criteris que s’estimen bàsics en els productes tecnològics per a la seva satisfacció. Un ús senzill dels productes és fonamental, ja que, malgrat el que es pensa, el 40% dels usuaris de 60 a 85 anys té un smartphone. Les noves tecnologies no els són alienes.

  • Etiquetatge accessible i adaptat. Els productes han de contenir etiquetes fàcils de llegir perquè les persones majors coneguin les característiques dels productes i no indueixin a error. Es demana que la grandària de la lletra sigui major i que les explicacions siguin clares i senzilles.

  • Formació. Per a un millor coneixement dels seus drets i deures com a consumidors, les organitzacions de majors fins i tot proposen que s’imparteixin cursos sobre aquesta temàtica, amb la finalitat de resoldre dubtes i de transmetre a aquest grup de la població una informació que no sempre li és accessible. Aquesta actuació es pot completar amb campanyes de comunicació centrades en les persones majors, específiques per a elles.

Aquestes són les principals propostes, que no solament afecten a les persones majors, ja que en algun moment qualsevol pot necessitar un entorn adaptat. Una situació temporal, com un accident, pot reduir la mobilitat o limitar les capacitats. A això s’afegeix el progressiu envelliment de la població, una etapa que afecta a totes les persones i que reclama, per tant, respondre a aquesta realitat.