Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Declaració de Compromís per la qualitat en el Tercer Sector d’Acció Social

Les ONG advoquen per que la participació de les persones destinatàries de la seva acció sigui un element clau
Per Miren Rodríguez 27 de desembre de 2006

Les ONG acaben de manifestar al Congrés sobre Qualitat, Tercer Sector i Política Social -que ha reunit a més de 85 organitzacions- que “la participació de les persones destinatàries de la seva acció és un element clau per a l’èxit de la seva implantació”. “L’objectiu últim d’aquests models és millorar la qualitat de vida de les persones implicades, tant destinataris de l’acció de les ONG com les persones que participen en tot el procés”, aclareixen.

Precisament, durant la celebració d’aquest Congrés s’ha signat una Declaració de compromís per la Qualitat en el Tercer Sector d’Acció Social a la qual ja s’han adherit més de 70 entitats que treballen amb els col·lectius més desfavorits de la societat. Què ha motivat l’elaboració d’aquesta Declaració?

“L’acció social en favor d’aquests col·lectius desfavorits no pot entendre’s ni dur-se a terme sense una conjunció d’esforços entre les administracions públiques, en els seus diversos nivells de competències, les iniciatives empresarials i les organitzacions del tercer sector que venen actuant com a agents complementaris, tant per a la provisió de serveis com per al canvi d’actituds ciutadanes entorn dels problemes socials”. Així, les ONG d’acció social se senten compromeses amb la tasca d’aconseguir una societat més igualitària,

Les ONG d’acció social se senten compromeses amb la tasca d’aconseguir una societat més igualitària
en la qual es redueixin les diferències entre la ciutadania, de manera que els components de col·lectius més desfavorits tinguin accés, en condicions d’igualtat, a les oportunitats de benestar dels quals disposa el conjunt de la societat.

Aquest compromís planteja la necessitat que les ONG redoblin els seus esforços per treballar amb major qualitat en els seus respectius àmbits i, en conseqüència, les organitzacions del Tercer Sector d’Acció Social matisen els següents punts:

Declaren

  • Que les persones destinatàries de les seves actuacions, programes i serveis, tenen dret a rebre aquests amb la major qualitat possible.
  • Que són conscients que l’entorn social demanda estructures cada vegada més participatives, eficaces, eficients i transparents per canalitzar de forma adequada les manifestacions ciutadanes de solidaritat.
  • Que la participació ciutadana, a través del voluntariat, l’associacionisme i altres formes constitueixen un instrument essencial per al compliment dels seus objectius.
El seu compromís

Es comprometen:

  • A incorporar en els seus sistemes de gestió, els valors, principis i criteris del Pla Estratègic per al Foment de la Qualitat en les ONG d’Acció Social:
  • A respectar i complir els principis de transparència i responsabilitat en les organitzacions.
  • A implicar a les administracions públiques, iniciatives empresarials i altres agents socials en el compromís del foment de la qualitat.
  • A generar sinergies entre les organitzacions del tercer sector d’acció social per aconseguir objectius conjunts i incorporar la cultura de la qualitat en el tercer sector.