Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Empadronament per omissió

Una mesura que contempla la possibilitat d'acreditar l'estada dels immigrants a Espanya abans del 8 d'agost de 2004
Per EROSKI Consumer 5 de maig de 2005

El passat mes de febrer es va iniciar a Espanya el Procés de Normalització de Treballadors Estrangers com a resultat del primer acord de concertació social que té lloc al nostre país entre Govern, patronal i sindicats per regularitzar la situació dels immigrants treballadors. Entre els requisits que es precisen perquè un immigrant pugui regular la seva situació social i laboral al nostre país està el d’empadronar-se en el municipi on resideixi, d’acord a la llei del Règim local que contempla que “tots els estrangers al marge de la situació administrativa estan obligats a empadronar-se”. El padró és fonamental perquè qualsevol persona pugui accedir als drets fonamentals i a prestacions socials com el dret a la sanitat pública gratuïta i el dret a l’educació bàsica gratuïta. No obstant això, davant els milers d’immigrants que no van poder empadronar-se per no estar en possessió d’algun dels documents requerits, el Govern va aprovar una nova mesura, ‘l’empadronament per omissió’, que contempla la possibilitat d’acreditar l’estada al país abans del 8 d’agost de 2004 mitjançant algun document oficial malgrat no estar inscrits en el padró municipal. La norma de regulació d’immigrants sense papers s’aplicarà fins al proper 7 de maig proper.

Oscar Seco, coordinador d’Heldu Bizkaia, servei d’immigració prestat pel col·legi d’advocats de Bizkaia a l’adreça d’immigració del Departament d’Habitatge i Assumptes socials del Govern basc explica que “L’empadronament per omissió pretén aprofitar el fet que les persones puguin accedir a l’empadronament perquè pugui ser utilitzat posteriorment com un certificat que permeti concedir la normalització”. Ara bé, “existeixen una sèrie de requisits legals que s’han de seguir per a la concessió sense problemes d’aquest empadronament per omissió”, agrega.

La Comissió Permanent del Consell d’Empadronament ha determinat per obtenir l’empadronament per omissió, set documents que seran vàlids per demostrar l’estada a Espanya abans del 8 d’agost de 2004 i poder acollir-se al procés de regularització d’immigrants. Són els següents:

 • Ordres d’expulsió d’immigrants o notificació de denegacions de permisos emeses amb data anterior al 8 d’agost de 2004.
 • Sol·licitud d’empadronament denegada.
 • Targeta d’assistència sanitària d’un servei públic de salut en la qual consti la data de l’alta, o si escau, certificació en la qual consti la data d’antiguitat de l’alta.
 • Còpies de la sol·licitud d’escolarització de menors.
 • Còpies de la certificació de l’informe dels Serveis Socials o notificació de la resolució de percepció d’ajudes socials.
 • Còpia de la sol·licitud d’asil degudament registrada.
 • Documents d’alta laboral o certificació de la mateixa expedida per la Seguretat Social.
Requisits fonamentals a tenir en compte

Les condicions vàlides són les següents:

 • Aquests documents han de ser emesos o registrats per una Administració Pública espanyola.
 • Els documents han de ser els originals. Si no es poguessin presentar aquests, les còpies han de ser compulsades.
 • Els documents han de contenir les dades d’identificació del sol·licitant.
 • Els papers han d’estar registrats o referits a actes o documents de data anterior al 8 d’agost de 2004.
 • Serà suficient el resguard del certificat d’empadronament per omissió, acompanyat sempre del contracte de treball, perquè un immigrant pugui acollir-se al vigent procés de normalització lligada a l’ocupació.

A aquesta mesura podran acollir-se tots els immigrants majors de 16 anys i l’àmbit d’aplicació contempla les sol·licituds de certificació que es cursin conjuntament amb sol·licituds d’alta per omissió i aquelles relatives a inscripcions patronals efectuades amb posterioritat al 8 d’agost de 2004.

Requisits que NO valen:

Segons els ‘nous aclariments’ a la Resolució de 14 d’abril de 2005, realitzades el passat dia 20 d’abril no serviran com a documents acreditatius de la residència anterior al 8 i agost de 2004 els següents:

 • Cartilla de banc, certificacions de transferències monetàries, etc.
 • Certificats mèdics i receptes.
 • Certificats d’altres organitzacions com ONG.
 • Únicament el passaport amb data d’entrada.
 • Informe de la policia local amb la residència de l’interessat.
 • Multes de trànsit.
 • Actes o poders notarials.