Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estatut del Cooperant

L'aprovació de l'Estatut del Cooperant suposa la regulació dels drets i obligacions d'els qui treballin en programes de desenvolupament
Per Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 5 de maig de 2006

Després de vuit anys en la sala d’espera, l’Estatut del Cooperant, que de moment beneficiarà a 14.000 persones, s’acaba d’aprovar i amb ell el reconeixement a un salari digne per als cooperants, un segur metge i el dret a rebre indemnitzacions en cas de mort o invalidesa. En aquesta norma que dona resposta a la major reivindicació de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament d’Espanya (CONGDE), entitat que representa a 400 organitzacions humanitàries, s’especifiquen els drets i obligacions d’els qui presten el seu treball a l’estranger com a cooperants en execució de programes de cooperació internacional per al desenvolupament o d’ajuda humanitària. Es tracta, per tant, del desenvolupament de les previsions contingudes sobre aquest tema en la Llei de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 7 de juliol de 1998. Per la CONGDE “és un gran avanç en el reconeixement de les especifidades pròpies dels cooperants. Promou la seva estabilitat, seguretat, no discriminació i garanties en la protecció social, laboral i fiscal”.

L’aprovació d’aquest Reial decret permetrà en primer lloc definir i determinar, des d’una perspectiva jurídica, el concepte de cooperant. Això permetrà que es pugui considerar de manera específica la problemàtica pròpia dels cooperants espanyols en posteriors escenaris sobre fiscalitat i seguretat social.

Entre les novetats de l’Estatut del Cooperant destaquen sobretot l’anomenat segur col·lectiu, que serà finançat en part per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional,

Entre les principals novetats destaca l’anomenat segur col·lectiu, que serà finançat en part per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
i les mesures per promoure la incorporació al mercat de treball als cooperants que, finalitzada la seva labor a l’estranger, tornin a Espanya. S’inclouen també altres drets, tals com el de rebre una formació adequada o el de la valoració del treball realitzat.

Acord de destinació

En l’Estatut es regula detalladament tots els aspectes relatius a la incidència del treball desenvolupat pels cooperants sobre la relació de treball que prèviament tinguessin a Espanya, ja fos aquesta de caràcter laboral o administratiu. I com a complement s’introdueix l’obligatorietat de subscriure un “acord de destinació”, que recollirà el catàleg de drets que li hauran de ser reconeguts al cooperant i que seran d’obligat compliment per al seu ocupador. Aquest “acord de destinació” s’incorporarà al contracte de treball corresponent, quan l’actuació del cooperant a l’estranger es vagi a realitzar en règim de dret laboral.

La protecció dels cooperants

Un últim aspecte al que l’Estatut dedica una especial atenció és el relatiu a la protecció dels cooperants espanyols mentre realitzen els seus funciones en l’exterior. Per a aquesta fi, s’estableix l’obligació de proveir al cooperant d’una previsió social especifica mitjançant l’assegurament de determinats riscos i contingències com a atenció mèdica i hospitalària, defunció, invalidesa permanent, repatriació en cas d’accident, malaltia o defunció. Amb la finalitat de facilitar l’assegurament d’aquestes contingències, s’estableix que l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional podrà concertar un segur col·lectiu que cobreixi els citats riscos i contingències, segur que finançarà parcialment la pròpia Agència i en el finançament de la qual participaran també les entitats promotores de la cooperació que desitgin emparar als seus cooperants amb el mateix. Igualment, es preveu que les comunitats autònomes i altres Administracions Públiques que així ho desitgin puguin adherir-se a aquest segur col·lectiu, cofinançant-ho amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) en la part que els correspongui, que es determinarà mitjançant el corresponent conveni de col·laboració.