Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Formació d’immigrants

El projecte 'Conviu mais', de la Fundació Universitat de La Corunya, dissenya nous mètodes de promoció en la igualtat d'oportunitats dins de l'àmbit laboral
Per Miren Rodríguez 22 de febrer de 2007

‘Conviu mais’ és un projecte que pertany a la Iniciativa Comunitària EQUAL de la Unió Europea i que persegueix fomentar la creació d’empreses d’economia social entre les persones emigrants que han tornat a la seva terra natal i immigrants que resideixen a les províncies de la Corunya i Pontevedra.

El propòsit principal del projecte ‘Conviu mais’ és conjugar l’experimentació de nous mètodes d’integració sociolaboral de les col·lectivitats migrants amb el desenvolupament social i econòmic de Galícia. “Les millors pràctiques resultants seran transferides a les polítiques generals de les Administracions Públiques amb competències en la matèria”. La Secretaria General d’Emigració és l’entitat designada com a representant de ‘Conviu mais’ a través de dos organismes oficials de la Unió Europea.

L’itinerari integral per a la creació d’aquestes empreses brinda a la persona immigrant la possibilitat de fer realitat el seu projecte empresarial, mitjançant la formació, el desenvolupament i perfeccionament del seu pla d’empresa i, si es dona el cas, la sol·licitud del microcrèdit, amb l’assessorament de professionals en la matèria. Es tracta, per tant, de donar suport a l’emprenedor o emprenedora, sobretot dones que resideixen a les províncies de La Corunya i Pontevedra, en les fórmules d’Economia Social, fins a la consolidació de la seva empresa.

Línies d’actuació

Aquest projecte consta de set línies d’actuació diferenciades que se subdivideixen alhora en apartats específics d’actuació:

Anàlisi, informes i recerques: Una de les principals dificultats per al desenvolupament de polítiques eficients d’intervenció i suport per al col·lectiu migrant és la falta d’informació fiable i suficientment desagregada (per sexes, sectors d’activitats, etc. ) sobre la seva situació laboral i empresarial. Així, el projecte pretén incidir en aquest àmbit elaborant una recerca que utilitzarà la metodologia AIP (Recerca-Acció-Participativa).

Itineraris integrats per a la creació d’empreses: Els immigrants s’enfronten a dificultats afegides, com el desconeixement legal de l’entorn gallec, la limitada capacitat d’aforament i la falta de capitalització per a l’engegada d’una empresa.

Foment d’associacionisme i promoció de xarxes: L’objectiu és potenciar la creació de xarxes de cooperació per facilitar la participació activa del col·lectiu migrant i potenciar el seu associacionisme en l’àmbit empresarial mostrant sempre especial atenció al foment i competitivitat de les empreses d’economia social.

Millora de les competències del personal tècnic: Aquesta línia està orientada a la formació d’Agents de Mediació Intercultural i a la formació de les persones que integren l’equip tècnic assessor del programa en fenòmens migratoris i interculturalitat, economia social, eines de finançament, igualtat d’oportunitats i medi ambient.

Seguiment, control i validació del programa: Anàlisi i auditoria de gènere, aplicació de les prioritats horitzontals de la Comissió Europea, coordinació, avaluació contínua interna i avaluació final externa de l’assistència tècnica.

Difusió: L’èxit de Conviu radica, principalment, en la realització d’un esforç de difusió que té com a objectiu una aproximació del fenomen de les migracions en el teixit social de les comunitats d’acolliment, des d’una perspectiva positiva. Es tracta de transformar aquesta percepció social lligada la col·lectiu migrant com a ‘problemàtica’, ‘amenaça’ i ‘càrrega’ percebuda d’una banda substancial de l’opinió pública en general.

Mesures de suport i transferència. Responent a la pròpia naturalesa i existència de la Iniciativa Comunitària EQUAL, és molt important la transferència de metodologies, materials i bones pràctica acabades tant des del punt de vista horitzontal -entre les pròpies entitats sòcies del projecte-, com a vertical -dirigit a persones amb capacitat de decisió política en els diferents nivells de l’Administració Pública de la Unió Europea-.

Requisits per participar en aquest projecte
  • Ser immigrant en situació regular o emigrant retornat:
    • Tenir residència oficial a la Corunya o Pontevedra
    • Tenir una idea de negoci i voler dur-la a terme dins del territori de Galícia.
  • Els criteris de partida per poder ser beneficiari del projecte són els següents:
    • Dones immigrants o emigrants retornades aturades que vulguin construir una empresa i precisin sòcies per iniciar el projecte.
    • Immigrants o emigrants retornades (principalment dones) amb tercers al seu càrrec que desitgin explorar les possibilitats d’autoocupació o construir una empresa, societat cooperativa o una altra forma d’economia social.