Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Formació gratuïta del personal d’una ONG

Les organitzacions no governamentals tenen dret a percebre ajudes econòmiques per a la formació dels treballadors contractats
Per A. García 15 de novembre de 2007

Img form artImagen: nick wiesner

La formació és un dels recursos més demandats per les organitzacions no governamentals. En els últims anys, les escoles de voluntariat s’han convertit en un instrument bàsic per oferir un servei de qualitat. La pròpia Llei 6/1996 de 15 de gener, del Voluntariat, defensa el dret a rebre la formació que es necessiti per exercir les funcions que s’assignen als voluntaris i el Reial decret 395/2007, de 23 de març, regula la formació dels treballadors per millorar la seva capacitació professional. No obstant això, es compleix sempre aquest dret?

En general, les ONG destinen bona part dels seus recursos econòmics als projectes que executen. La formació queda de vegades en un segon pla a causa del cost econòmic d’alguns cursos i tallers, que els converteix en inaccessibles per a les organitzacions més modestes. “La necessitat d’afrontar nous reptes a cada moment exigeix a les ONG un esforç econòmic que de vegades no es poden permetre, frenant la millora de la qualificació dels seus empleats”, lamenta la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (Fundar).

El cost econòmic d’alguns cursos i tallers els converteix en inaccessibles per a les organitzacions més modestes

El que desconeixen algunes organitzacions és que, per cada treballador contractat, els corresponen unes determinades ajudes econòmiques. És el que es coneix com a “formació bonificada”. De moment, no estan regulades les ajudes a la formació de personal voluntari, però els avanços quant al personal contractat són importants. “La formació bonificada és una formació totalment gratuïta, reconeguda per la Fundació Tripartida i que, una vegada realitzada, s’aplica en les cotitzacions de la Seguretat Social”, explica Fundar.

Crèdit de formació

Totes les ONG que tenen personal contractat abonen cada any a la Seguretat Social una quantitat determinada per cadascun dels treballadors. Dins d’aquesta quantitat s’inclou una quota de formació professional. Quan acaba l’any, sobre aquesta quota de formació s’aplica un percentatge -que determina la Seguretat Social d’acord a uns requisits- i, la quantitat resultant, és el crèdit amb què explica una ONG per destinar a formació.

“La majoria de les ONG desconeixen que existeix aquesta possibilitat i és una pena, perquè hi ha una necessitat molt important de professionalització del sector i tot el que no s’hagi gastat a 31 de desembre, es perd”, precisa el responsable de Projectes de Fundar, Juan Ángel Poyatos. El crèdit amb el qual una organització explica per destinar a formació es calcula sempre sobre els ingressos realitzats l’any anterior, és a dir, per conèixer el crèdit disponible en 2008 caldria calcular sobre els ingressos de 2007.

La majoria de les ONG desconeixen que existeix aquesta possibilitat i perden la subvenció anual que els correspon

Es pot sol·licitar tota la informació referent a això en les pròpies oficines de la Seguretat Social, encara que el procediment requereix massa paperassa i, en ocasions, les cambres de comerç realitzen les gestions per facilitar directament a les organitzacions el crèdit de formació que els correspon.

Posteriorment, el personal de l’ONG decideix què curs li interessa, abona la matrícula i envia la sol·licitud a la Seguretat Social, que li descomptarà la quantitat corresponent del proper pagament. La quantia de la subvenció depèn, entre altres coses, del nombre d’hores del curs i de la quota de formació que s’abona, però perquè una ONG pugui sol·licitar aquesta ajuda el curs ha de complir dos requisits: tenir una durada mínima de sis hores i estar relacionat amb l’àmbit en el qual treballa l’organització. Els treballadors autònoms que col·laboren amb una ONG no es poden acollir a aquesta mesura.

Ofereix formativa

Recentment, Fundar va signar un conveni de col·laboració amb Àrea Consultors, un centre especialitzat en l’organització i gestió de la formació contínua en empreses. Gràcies a aquest acord, les ONG valencianes poden escollir la formació que més els interessa i deixar en mans del centre la gestió de les ajudes, l’organització dels cursos i la tramitació de la documentació administrativa requerida. L’oferta formativa està adaptada a les necessitats específiques de les ONG:

Comunicació externa. L’objectiu és aclarir tots els detalls d’aquesta eina i explicar la tasca del director o directora de comunicació. També s’ensenyen altres aspectes com l’elaboració d’un pla de comunicació, avantatges i desavantatges de cadascun dels mitjans, actituds enfront de les crisis, identitat corporativa i gestió de la imatge corporativa.

Gestió de Projectes. Aquest curs permet conèixer quins són les fases d’un projecte, les seves tècniques i eines, així com la gestió d’un equip de treball.

Captació de fons privats. Es persegueix aprendre a avaluar els mètodes més apropiats per a la captació de fons, tant pel que fa a captació de socis al carrer com a través d’Internet (ciberfundraising), d’altres organitzacions o mitjançant la venda de material promocional.

Gestió de Recursos Humans en les entitats sense finalitats de lucre. Molt pràctic per conèixer els diferents tipus de contractes i les seves implicacions, regulació del voluntariat, cerca i selecció de personal, formació i desenvolupament, motivació i satisfacció del personal contractat, motivació del voluntariat, lideratge i estils d’adreça.

Planificació de projectes. El curs ensenya a establir prioritats d’intervenció, les fases del procés de planificació, els objectius de cada projecte, les alternatives que existeixen i els terminis d’execució, entre uns altres. A més, hi ha formació específica per a la realització del projecte, així com per a la programació d’activitats.

Crear i reforçar la cohesió del treball en equip. Per què treballar en equip, com construir un equip eficaç, aprendre a establir un pla d’acció… Aquestes són algunes de les qüestions a les quals es dona resposta per aconseguir que tot el personal implicat en un projecte sigui capaç de definir les seves funcions i competències per obtenir un rendiment òptim.

Disseny de pàgines web. S’imparteixen activitats d’introducció a Internet, així com creació de pàgines web, publicació, manteniment i elaboració de gràfics.