Infografia

Gossos guia

Lazarillo

Utilitzats des de fa gairebé un segle com lazarillo para persones invidents