Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Intercanvis juvenils

El seu objectiu és conscienciar als joves de l'existència de diferents realitats socials i culturals
Per Azucena García 5 de febrer de 2008
Img intercambio
Imagen: Andrew C.

Amb l’objectiu de fomentar valors solidaris entre els joves, el Programa “Joventut en Acció” compta amb diversos eixos de treball orientats a la població entre 13 i 30 anys. Es busca que aquests grups s’impliquin en el que es denomina aprenentatge no formal, una manera de descobrir, de manera natural, els avantatges de relacionar-se amb joves d’altres cultures i societats.

Imagen: Andrew C.

Desenvolupar la cooperació entre els joves europeus. Aquest és l’objectiu del Programa “Joventut en Acció 2007-2013”, impulsat per la Comissió Europea i promogut a Espanya per l’Institut de la Joventut. En total, el programa té un pressupost de 885 milions d’euros per a tot el període de durada, si ben para aquest any 2008 l’Injuve ha aprovat una partida superior a sis milions d’euros. Amb aquesta quantitat, es pretén promoure una ciutadania activa dels joves, potenciar valors de solidaritat i tolerància, afavorir l’enteniment entre la joventut de països diferents i impulsar la cooperació.

Un dels programes finançats per aquesta iniciativa és el programa d’intercanvi juvenil, que compta amb un pressupost d’1.829.300 euros. Aquesta activitat s’organitza de manera que un grup de joves és acollit per un altre al seu país d’origen per conèixer millor les seves respectives cultures i “conscienciar-se de l’existència de diferents realitats”. En aquests intercanvis, els participants debaten sobre temes que els interessen i aprenen les peculiaritats de cada societat. Existeixen intercanvis bilaterals, trilaterales o multilaterals, segons el nombre de països participants. Per aquesta raó, són possibles els intercanvis itinerants, en els quals els grups es desplacen per un o diversos països.

La prioritat és que prenguin part en aquests programes els joves amb menys oportunitats o amb alguna discapacitat física o mental

La prioritat dels intercanvis és fomentar la participació dels joves en la vida pública, en particular, la d’aquells amb menys oportunitats, “ja sigui per raons culturals, econòmiques, socials, geogràfiques”, o amb alguna discapacitat física o mental. A més, es busca garantir el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, per la qual cosa el programa està obert a joves d’entre 13 i 30 anys, tant dels Estats membres com de tercers països. Tots ells tenen coberts les despeses de segur, manutenció, el 70% dels costos del viatge, així com una assignació addicional per als joves amb menys recursos.

Criteris de selecció

Per sol·licitar la subvenció dels projectes, les persones interessades compten amb tres rondes: al febrer, abril i juny. Per a això, cal emplenar els corresponents formularis de sol·licitud i complir uns requisits. Poden participar al programa joves entre 15 i 25 d’anys que formin part d’una organització no governamental o un grup no associat. En els intercanvis multilaterals és aconsellable que cada grup tingui, almenys, 4 participants per país, sent la suma total de participants entre 16 com a mínim i 60 com a màxim.

“Ofereix als joves l’oportunitat de familiaritzar-se amb llengües i cultures diferents”

Per aquest any, es donarà prioritat en la concessió de les ajudes als projectes que centrin les seves accions en l’esport com a eina per promoure la ciutadania activa i la inclusió social dels joves, la promoció d’hàbits de vida saludables a través de les activitats físiques o la difusió del multilingüísmo. Així mateix, es prioritzarà als grups de joves procedents de mitjans desfavorits, els intercanvis que incloguin més de dos països -major riquesa intercultural- i els projectes que reuneixin a joves de diferents orígens socials, econòmics i culturals.

Quant a la durada dels intercanvis, oscil·la entre 6 i 21 dies tant si es desenvolupat en un país estranger (intercanvi d’enviament) com en el propi (intercanvi d’acolliment). Durant aquest temps, es treballen accions de no discriminació, inclusió del principi d’igualtat entre dones i homes en totes les polítiques i accions europees, i multilingüisme “per contribuir a crear una societat que aprofiti la seva diversitat lingüística i estimular als ciutadans al fet que aprenguin idiomes”. “Si ben el programa no és un programa lingüístic, és, no obstant això, un programa d’aprenentatge no formal que ofereix als joves l’oportunitat de familiaritzar-se amb llengües i cultures diferents”, asseguren els promotors.

Respecte al projecte, cada grup ha de ser organitzador i protagonista del mateix. El que s’espera és que les iniciatives siguin coherents, formatives i facilitin l’aprenentatge intercultural. Es pot realitzar l’intercanvi amb els països membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Bulgària i Turquia, a més de països com Algèria, Egipte i Israel, l’Est europeu i Caucas, sud-est d’Europa i Amèrica Llatina.

En total, l’any passat van prendre part al programa d’intercanvi 4.682 joves, dels quals 1.630 van ser espanyols. La majoria va participar en intercanvis amb països del programa (1.607), mentre que només 97 joves van realitzar intercanvis amb països veïns de la UE: trilaterales (23) o multilaterals (74).

Servei Voluntari Europeu

Permet adquirir habilitats com la capacitat de treball en equip, iniciativa, sentit de la responsabilitat i de solidaritat

Un altre dels eixos del Programa “Joventut en Acció 2007-2013” és el Servei Voluntari Europeu (SVE). El seu objectiu és potenciar la solidaritat dels joves i promoure el seu compromís actiu. En 2008, aquest programa compta amb 2.383.973 euros per a activitats desenvolupades en l’àmbit social, cultural, artístic, esportiu o mediambiental. Les seves activitats estan fixades en el si d’una organització local, per la qual cosa es busca contribuir al desenvolupament d’aquesta comunitat.

El Servei es desenvolupa en un país diferent al dels participants i permet adquirir habilitats com la capacitat de treball en equip, iniciativa, sentit de la responsabilitat i de solidaritat, seguretat en un mateix i noves amistats. Les persones interessades a participar han de tenir entre 18 i 25 anys. Es valora especialment la participació de joves amb menys oportunitats i s’exigeix un compromís a llarg termini, ja que la durada d’un projecte oscil·la entre sis mesos i un any, com a màxim. Excepcionalment, es permeten col·laboracions d’entre tres setmanes i sis mesos.

Tenen més possibilitats de rebre subvenció aquells projectes que es desenvolupen en un país diferent al país de residència dels voluntaris, no estan remunerats ni substitueixen a una ocupació remunerada, contribueixen al desenvolupament de projectes locals, implicar almenys a un estat membre i es realitzen en un temps màxim de 12 mesos.

Youthpass

Els joves que prenen part en un projecte d’Intercanvi o Voluntariat tenen dret a rebre un certificat Youthpass. Es tracta d’un document que descriu l’acció principal del programa i valida l’experiència d’aprenentatge. Inclou informació clau sobre el projecte, les activitats que el participant ha realitzat i un informe del resultat d’aprenentatge. Gràcies a aquest document, la Comissió Europea pretén reconèixer l’activitat de voluntariat com una experiència educativa i un període d’aprenentatge “no formal i informal”.