Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La nova Estratègia contra el racisme i la xenofòbia contempla plans de prevenció dels grups més vulnerables

El document persegueix una resposta més àmplia i eficaç davant els reptes que plantegen les actituds i manifestacions racistes i xenòfobes
Per mediatrader 7 de novembre de 2011

El 4 de novembre es va aprovar l’Estratègia Integral contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància. Aquest nou pla planteja la millora dels sistemes de recollida d’informació estadística institucional rellevant, l’enfortiment de les xarxes de cooperació entre entitats i institucions, i el disseny i engegada de plans de prevenció dirigits a grups especialment vulnerables.

El nou document reconeix que les actituds i manifestacions discriminatòries i els fets de violència i odi per origen racial o ètnic estan presents en la societat espanyola, però assenyala la voluntat d’evitar el risc que la seva persistència podria significar tant per al ple gaudi dels drets fonamentals i les llibertats públiques de totes les persones com per a la convivència i la cohesió social del país.

El Ministeri de Treball i Immigració va explicar que l’Estratègia integral respon a la necessitat d’articular i dinamitzar l’acció que desenvolupen els poders públics i la societat civil en la lluita contra el racisme i la xenofòbia. “La nova Estratègia busca una resposta més àmplia i eficaç davant els reptes que plantegen les actituds i manifestacions racistes i xenòfobes, en línia amb els instruments existents en altres països europeus”, va afegir.

L’Estratègia es dirigeix a tota la societat, encara que contempla situacions específiques de determinats col·lectius, com la població gitana i els ciutadans que es troben en situació de major vulnerabilitat. Entre ells, les persones d’origen migrant, refugiades, menors no acompanyats o aquelles que puguin sofrir una discriminació múltiple per raó de gènere o conviccions religioses.

La directora general d’Integració dels Immigrants, Estel Rodríguez, va assegurar que l’Estratègia millora la definició sobre racisme perquè el Ministeri d’Interior pugui incloure en un registre els casos que es produeixin, amb criteris similars als d’altres països europeus. A més, planteja la conveniència de modificar els articles 510 i 607 del Codi Penal, per eliminar diferents interpretacions dels tribunals sobre la comissió d’aquests delictes. Segons Rodríguez, s’aconsella substituir en la definició del delicte, que penalitza “aquells actes que provoquessin discriminació” per aquells que “incitessin”, perquè no sigui obligatori l’existència d’un perjudici real.

L’Estratègia integral contra el racisme, que fa especial recalcament en l’ocupació i en la discriminació racial en l’àmbit laboral, es va sotmetre a la consulta del Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants, el Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no Discriminació per origen racial o ètnic, la Comissió Interministerial d’Estrangeria i el Consell Estatal del Poblo Gitano.