Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’Estratègia per a l’Ocupació de Persones amb Discapacitat preveu millorar la integració laboral d’aquest grup

A aquesta iniciativa es destinaran 3.700 milions d'euros al llarg dels propers cinc anys
Per mediatrader 29 de setembre de 2008

L’Estratègia Global d’Acció per a l’Ocupació de Persones amb Discapacitat 2008-2012, aprovada divendres passat en el Consell de Ministres, busca promoure l’accés al mercat de treball dels discapacitats, millorant l’ocupabilitat i integració laboral d’un col·lectiu que representa el 8,6% de la població entre 16 i 64 anys i només el 4,1% del total d’ocupats. Es destinaran 3.700 milions d’euros al llarg dels cinc anys en què es va a desenvolupar aquesta iniciativa.

Aquesta estratègia respon, primerament, a una necessitat social, ja que “en una societat inclusiva cal aspirar a la plena ocupació de totes les persones amb discapacitat que vulguin treballar”, indica el Ministeri d’Educació. En segon lloc, obeeix a la necessitat d’actualitzar els continguts de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI), aprovada fa 25 anys. A més, dona compliment a un mandat legal contingut en la Llei per a la Millora del Creixement i de l’Ocupació, aprovada al desembre de 2006, que establia que l’Executiu, prèvia consulta amb els interlocutors socials i les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat, havia d’aprovar un document que contingués un repertori amb iniciatives i mesures dirigides a promoure més ocupacions i de millor qualitat per a aquest col·lectiu.

El text, amb dos objectius generals, fixa, d’una banda, augmentar les taxes d’activitat i d’ocupació així com la inserció laboral de les persones amb discapacitat i, per un altre, millorar la qualitat de l’ocupació i dignificar les condicions de treball, combatent activament la discriminació. Per a això, l’estratègia té set objectius operatius: remoure les barreres de tot tipus (socioculturals, legals i físiques, tant arquitectòniques com de comunicació) que encara dificulten l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat; potenciar la seva educació i formació per afavorir la seva ocupabilitat; dissenyar noves polítiques d’ocupació millor adaptades a les seves necessitats i millorar la seva gestió, i promoure una major contractació de discapacitats al mercat de treball ordinari.

Així mateix, el document persegueix renovar l’ocupació protegida, preservant el dinamisme en la generació d’ocupació aconseguida en els últims anys i afavorint un major trànsit cap al treball ordinari; millorar la qualitat de l’ocupació i de les condicions de treball de les persones amb discapacitat, en particular combatent activament la seva discriminació al mercat, i millorar tant els sistemes de recollida, anàlisi i difusió de la informació en matèria d’ocupació i persones amb discapacitat, com la coordinació de les polítiques públiques desenvolupades per les administracions públiques.

Amb la finalitat de desenvolupar l’estratègia es tindran en compte dos objectius de naturalesa transversal: utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i prestar especial atenció a aquelles variables ( tipus de discapacitat, grau de minusvalidesa, edat, lloc de residència, etc.) que agreugen la situació d’inactivitat de determinades persones amb discapacitat i atendre especialment a la doble discriminació que sofreixen les dones amb minusvalideses.