Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Mar Amate, directora de la Plataforma del Voluntariat d’Espanya

El voluntariat és un fenomen social que està creixent i necessita que tots els agents socials es puguin implicar
Per Esther Camuñas 11 de març de 2016
Img maramate

La Plataforma del Voluntariat d’Espanya (PVE) compleix 30 anys. Amb un ampli recorregut al món associatiu i des de 2010 com a directora de la PVE, Mar Amate compte en aquesta entrevista quin ha estat l’evolució del voluntariat al nostre país durant aquest temps. Amate descriu amb assertivitat i entusiasme que “avui dia hi ha 3.100.000 de persones que fan voluntariat i que des de la Plataforma segueixen treballant perquè sigui un dret de totes les persones”. La PVE està integrada per 78 organitzacions d’àmbit estatal així com per plataformes autonòmiques i provincials de tota Espanya. Entre els seus membres figuren entitats com a Creu Vermella Espanyola, Càrites, Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), Unió d’Associacions i Entitats d’Atenció al Drogodependiente (UNAD), Fundació Secretariat Gitano o l’ONZE. La directora de la Plataforma assegura que en aquests anys “les entitats han anat evolucionant en la seva pròpia gestió, han passat de ser un grup de voluntaris que treballen en una causa comuna a marcar-se uns objectius, planificar i definir la seva estratègia”.

Per què va néixer la Plataforma del Voluntariat d’Espanya fa 30 anys?

“Ara mateix la Plataforma del Voluntariat d’Espanya té 78 entitats sòcies”
La Plataforma del Voluntariat d’Espanya és la primera plataforma que es constitueix a Espanya com a agrupació d’entitats. Després s’han anat constituint altres sectorials, com la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN) o el Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). Però fa uns anys hi havia una sèrie d’entitats que tenien un element comú i és que treballaven amb voluntariat; encara que treballaven en diferents àmbits, el voluntariat els unia i era el més bàsic del moviment associatiu. En 1986 van decidir unir-se per posar el voluntariat en valor, millorar la gestió, la interlocució i el suport que poguessin rebre de les administracions públiques per fomentar el voluntariat. Est va ser l’origen de la plataforma, encara que després ha seguit creixent. Ara mateix té 78 entitats sòcies, entre elles organitzacions grans com a Creu Vermella, Càrites, Associació Espanyola contra el Càncer, UNAD, etc. i altres plataformes autonòmiques o locals que al seu torn aglutinen a altres entitats autonòmiques i locals. A pesar que tenen diferent naturalesa, el seu element comú és el voluntariat, l’afany de transformació social a través de l’acció directa i la persecució d’un model social basat en la igualtat, l’equitat i la solidaritat.

Quantes persones voluntàries hi ha a Espanya i quin perfil tenen?

“Avui dia a Espanya hi ha 3.100.000 persones que fan voluntariat”
Segons les nostres recerques, avui dia hi ha 3.100.000 persones que fan voluntariat. En els últims anys des de 2011 el nombre de persones voluntàries ha anat augmentant, encara que des de 2015 hem vist una tendència a l’estancament, que anirem veient com evoluciona. La majoria són dones majors de 45 anys, amb formació universitària i que estan treballant, a pesar que el nombre de persones joves està cada vegada augmentant més.

Quins han estat els motius de l’increment del voluntariat des de 2011?

Un dels motius de l’increment del voluntariat en aquests anys de crisis ha estat l’atur. Moltes persones en desocupació van decidir dedicar el seu temps a tasques de voluntariat, van transcendir la seva pròpia situació per dedicar-se a altres qüestions. En preguntar en les nostres recerques per què no fan voluntariat, una de les raons principals és la falta de temps. La desocupació ha generat que la gent tingui més temps i es pugui implicar.

Para quines tasques es precisa més voluntariat?

Els àmbits en els quals es pot ser voluntari són molt diversos. Està el voluntariat social, voluntariat esportiu, cultural, infància, oci i temps lliure, etc. Però detectem que hi ha àmbits que necessiten molt suport i més persones voluntàries, com pot ser l’extrema pobresa o les presons. Per això estem fent un gran esforç per que hi hagi més persones voluntàries que s’apuntin a aquestes causes.

Qualsevol persona pot convertir-se en voluntària?

Fer voluntariat amb persones és una qüestió molt delicada perquè estem treballant amb situacions molt difícils. Totes les organitzacions tenen els seus processos de definició de perfils de voluntariat i uns processos de formació i acompanyament a aquestes persones voluntàries en les seves tasques. En alguns programes s’està potenciant que els qui hagin estat beneficiaris de voluntariat puguin a poc a poc en el seu procés d’evolució personal convertir-se en persones voluntàries: per exemple, persones amb discapacitat o persones amb problemes d’addiccions o drogodependència.

Es necessiten més o menys voluntaris que fa 30 anys en les organitzacions?

“La implicació de més persones en temes com a discapacitat, violència de gènere o problemes mediambientals ha fet que el voluntariat evolucioni”
Hi ha més persones voluntàries i ho relacionem amb que la societat és cada vegada més conscient que la participació en el públic va més enllà de votar cada quatre anys en unes eleccions. Hem anat descobrint àmbits als quals fa 30 anys no paràvem esment. Cada vegada volem anar construint una societat més justa. Per exemple, la implicació de més persones en temes com la discapacitat, la violència de gènere o problemes mediambientals ha fet que evolucioni i que vulguem cuidar-ho més entre tots. La societat ha evolucionat i el voluntariat, com a exercici de participació, també.

Com ha evolucionat el voluntariat en aquests 30 anys?

Les entitats han anat evolucionant en la seva pròpia gestió, han passat de ser un grup de voluntaris que treballen en una causa comuna a marcar-se uns objectius, planificar, definir la seva estratègia… i això implica una gestió nova del voluntariat. Amb la primera Llei del Voluntariat en 1996 s’obligava a les organitzacions a fer programes. Això va provocar una ràpida evolució que s’ha vist que com a marc regulador es quedava antiga. Així que en 2015 tenim la nova llei, la qual cosa significa que el voluntariat és un fenomen social que està creixent i necessita que tots els agents socials es puguin implicar en ell com a dret de totes les persones a participar i canviar les coses.

Què ha millorat la nova Llei de Voluntariat?

“La Llei de Voluntariat ha millorat a concebre el voluntariat com a dret de les persones i que ha d’estar present en totes les etapes, edats i agents”
A grans trets i sense entrar en els detalls, la nova llei ha millorat sobretot a concebre el voluntariat de manera molt transversal com a dret de les persones i que ha d’estar present en totes les etapes, edats i agents, des de l’educació i formació, societat, empreses. Una de les novetats és que a les persones beneficiàries de l’acció voluntària se’ls concep com a eix central. No existeix voluntariat si no existeixen unes persones amb les quals treballar i això es converteix en l’eix central. El voluntariat es farà en les ONG, però les administracions, universitats i empreses tindran un paper de foment i promoció del voluntariat.

Com es promou des de la Plataforma el voluntariat corporatiu?

La Llei recull a les empreses com a promotores del voluntariat i des de la Plataforma recolzem al fet que aquestes animin als seus empleats en la implicació de programes sostenibles de voluntariat. També tenim molt clar que el voluntariat parteix de la gratuïtat i la llibertat de les persones per implicar-se en una causa, són persones de la societat civil que s’uneixen en associacions per una causa. Les empreses tenen un altre paper i responsabilitat social, i podran i hauran de col·laborar amb la societat civil, però cadascun té els seus papers i finalitats diferents.

El voluntariat al nostre país està a l’altura del voluntariat d’altres països europeus o americans?

En comparar les dades del voluntariat amb altres països ens salta una alarma i és que el que aquí entenem per voluntariat és diferent. La societat mediterrània concep el voluntariat com una acció que transcendeix les meves pròpies necessitats, de la meva pròpia família i la meva xarxa social més íntima. Aquesta xarxa social està molt clara a Espanya, però en altres països aquestes xarxes familiars no existeixen i necessiten altres alternatives, com per exemple el voluntariat. Davant això, les xifres poden col·locar a Espanya fredament per darrere dels nòrdics; tenint en compte que no estem mesurant el mateix. A més, a Espanya hem estat 40 anys en una dictadura en la qual no existia el dret d’associació i també tenim un fenomen de voluntariat molt modern des de la democràcia.

Quins són els reptes de la Plataforma del Voluntariat d’Espanya per als propers anys?

Un dels reptes és convertir el voluntariat en un dret per a totes les persones a poder fer-ho, amb tot el treball que implica en tots els àmbits. Saber que dins de 30 anys totes les persones sabran què és el voluntariat, que tots els nens i nenes hagin estat en contacte i puguin implicar-se en activitats voluntàries i, sobretot, seguir posant sobre la taula el valor de la solidaritat com a repte social. I com a repte d’associacions, anar millorant la gestió de les associacions de tal manera que puguem fer l’acompanyament a la societat en aquest objectiu, que les persones sàpiguen què és ser voluntari i com fer-ho.