Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Normes de subtitulat i audiodescripción

El color de les línies i la grandària dels caràcters faciliten a les persones sordes l'accés als continguts audiovisuals
Per Azucena García 10 de febrer de 2009
Img subtitulos
Imagen: Reindertot

La majoria dels programes i pel·lícules que s’emeten en televisió es poden veure amb subtítols. La pregunta és: El seu disseny millora realment l’accessibilitat? Una normativa específica regula aquesta matèria perquè les persones amb problemes d’audició accedeixin als continguts audiovisuals en igualtat de condicions. Les consignes són clares: cal combinar correctament els colors i grandària dels caràcters, el nombre de línies, el temps d’exposició i la sincronització.

La televisió es pot veure, escoltar i llegir. L’important és fer-ho en bones condicions. La norma UNEIX 153.010 de Subtitulat per a persones sordes i persones amb discapacitat auditiva estableix els requisits mínims de qualitat i homogeneïtat que han de complir els subtítols a través del teletext.

És important la combinació de colors. Els caràcters i els fons han d’identificar-se. Els personatges han de distingir-se i la divisió dels subtítols, facilitar la comprensió de l’argument. Així mateix, ha de tenir-se en compte la grandària de les lletres, el nombre de línies i la ubicació; el temps d’exposició, el sincronisme dels subtítols, els criteris ortogràfics i gramaticals; les normes d’estil i d’entonació.

Aquests criteris es van seguir durant l’última edició dels Premis Goya. La cerimònia va ser la primera accessible per a persones amb discapacitat auditiva, gràcies a un acord subscrit entre l’Acadèmia de les Arts i les Ciències i el Centre Español de Subtitulat i Audiodescripción (CESyA).

Bones pràctiques

Precisament, el Centre de Subtitulat i Audiodescripción ha disposat un llistat de bones pràctiques, “tant per a programes gravats com en directe”, a partir de la citada norma. Entre altres coses, recomana acolorir els subtítols d’acord als personatges per facilitar el seguiment de la trama argumental i del context sonor. Els tons han de triar-se de manera que contrastin -si coincideixen amb el fons convé emmarcar-los- i amb prou feines produeixin fatiga visual. Els caràcters groc, verd i cian (per aquest ordre) sobre fons negre són els més adequats.

Els caràcters groc, verd i cian sobre fons negre produeixen menys fatiga visual

El nombre de línies queda fixat en un màxim de dos -excepcionalment, tres-, centrades, sense separar paraules però sí frases llargues. Aquestes han de coincidir amb comes i punts o es poden col·locar tres punts suspensius al final d’un subtítol i altres tres al principi del següent.

Un altre aspecte important és la sincronització. Si l’entrada i sortida dels subtítols coincideix amb el moviment labial dels personatges es “possibilita un suport a aquelles persones que posseeixen restes auditives”, assegura el Centre de Subtitulat, que aposta també per que els diàlegs siguin literals. Finalment, els programes amb veu en off i efectes sonors han de registrar-los, ja que aporten detalls de l’argument. No es reprodueixen les abreviatures, els nombres del zero al deu s’escriuen amb lletres i cal evitar les muletillas.

Audiodescripción per a persones cegues

Les persones amb discapacitat visual (cegues o amb resta) són també focus d’atenció. Igual que el subtitulat es preocupa per les persones sordes, la norma UNEIX 153.020 regula l’audiodescripción en televisió, el cinema en sala i els espectacles teatrals, així com l’elaboració d’audioguías.

El guió ha d’aportar dades de l’obra i estar redactat amb un estil senzill

Les pràctiques recomanades se centren en l’anàlisi de l’obra, ja que algunes no s’adapten bé a l’audiodescripción, i la confecció del guió, que ha de ser coherent, ambientar-se en l’entorn i la temàtica de l’obra, aportar dades i estar redactat amb un estil senzill i fluït.

La locució inclou sempre veus clares per als oïdors, sense entonació afectiva i narracions neutres. A més, es valoren els efectes d’ambient i ecualizaciones i es considera important la comprovació del producte una vegada finalitzada l’enregistrament.