Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC)

El 'Informe anual sobre la situació de racisme i xenofòbia en els Estats membres de la UE', relatiu a 2005, recull la situació de discriminació que sofreixen els immigrants i els gitanos en matèria d'ocupació, habitatge o educació a Espanya
Per Miren Rodríguez 5 de desembre de 2006

L’objectiu principal de l’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia (EUMC), amb seu a Viena, és oferir a la Comunitat i als seus Estats membres informacions objectives, fiables i comparables sobre els fenòmens del racisme, la xenofòbia i l’antisemitisme que puguin resultar-los útils a la Unió Europea (UE) i als Estats membres en l’adopció de mesures i en la definició d’accions contra el racisme i la xenofòbia.

L’EUMC analitza l’abast i l’evolució dels fenòmens i manifestacions de racisme i xenofòbia, així com les seves causes, conseqüències i efectes. Així mateix, entre les labors de l’EUMC destaquen la necessitat de desenvolupar estratègies per combatre el racisme i la xenofòbia, i ressaltar i difondre exemples de bones pràctiques en el tractament d’aquests problemes.

L’eix principal de les activitats de l’Observatori és la xarxa europea sobre racisme i xenofòbia (Raxen),

L’eix principal de les activitats de l’Observatori és la xarxa europea sobre racisme i xenofòbia (Raxen)
que recull informació a nivell nacional. Raxen es compon de 25 centres nacionals de referència, un en cada Estat membre de la UE. La informació recollida pels centres de referència nacionals es publica com a informes comparatius o informes nacionals. L’EUMC treballa en cooperació amb les institucions de la UE, organismes intergovernamentals i governs dels Estats membres. Coopera també amb la societat civil mitjançant taules rodones a nivell nacional i europeu. L’EUMC es compromet amb un nombre limitat de projectes.

Així mateix, l’Observatori publica un informe anual en dues parts: la primera proporciona informació sobre les activitats de l’EUMC, i la segona, sobre la situació del racisme i la xenofòbia en la Unió Europea.

L’Observatori Europeu del Racisme i la Xenofòbia va ser creat mitjançant el Reglament (CE) nº 1035/97 del Consell, de 2 de juny de 1997 ( DO L 151 de 10.6.1997), i va iniciar la seva marxa en 1998. Al desembre de 2003, els Caps d’Estat o de Govern van decidir ampliar el mandat de l’EUMC fins a incorporar el caràcter d’agència de drets humans.

Cas espanyol

L’Observatori Europeu sobre Racisme i Xenofòbia adverteix de la situació de discriminació que sofreixen els immigrants i els gitanos en matèria d’ocupació, habitatge o educació a Espanya, segons es desprèn de l’Informe ‘anual sobre la situació de racisme i xenofòbia en els Estats membres de la UE’ relatiu a l’any 2005. A més, Espanya és un dels cinc països de la UE, al costat de Grècia, Itàlia, Xipre i Malta, que no ha proporcionat a l’Observatori dades oficials suficients per poder traçar una radiografia adequada de la situació. I han estat les organitzacions no governamentals, com la Fundació Secretariat Gitano (FSG) o SOS Racisme, les que han proporcionat el gruix de la informació.

Així, la FSG va trobar 29 casos de discriminació contra la comunitat gitana amb frases com “no contracto gitanos perquè sempre tenen algun familiar malalt” o “treball amb objectes de valor i podrien robar-me”,

“La FSG va trobar 29 casos de discriminació contra la comunitat gitana amb frases com “no contracto gitanos perquè sempre tenen algun familiar malalt” o “treball amb objectes de valor i podrien robar-me”
atribuïdes a agències de treball temporal o ocupadors. En l’informe se citen també les denúncies de SOS Racisme relatives a les pràctiques del Govern català que, segons l’organització, “usa la nacionalitat com a criteri d’accés a l’ocupació”.

En el cas de l’accés a l’habitatge, s’argumenta que els altíssims preus dels lloguers redueixen les possibilitats sobretot per als immigrants nouvinguts a Espanya i que és normal el subalquiler d’habitacions, llits, butaques o fins i tot terrasses. “Llogar llocs inadequats, com a garatges o allotjaments rurals abandonats o el lloguer a romanesos d’un pis per 700 euros al mes per persona, tal com reflecteix una informació a Catalunya, revela la falta de protecció dels immigrants al mercat de lloguer”, resa el text.

Recolzo a les conclusions de l’informe

Img sosracismologo

La Federació d’Associacions de SOS Racisme, manifesta el seu suport a les conclusions de l’Informe de l’Observatori Europeu contra el racisme i la xenofòbia, a Espanya. En ocasió de la presentació d’aquest Informe 2005, la Federació d’Associacions de SOS Racisme manifesta el seu suport a les conclusions del mateix, referents a la lluita contra el racisme a Espanya.

“Considerem que la falta d’informació oficial sobre els actes de racisme i xenofòbia que es cometen al nostre país constitueix un gran obstacle perquè es puguin dissenyar polítiques efectives i realistes per lluitar contra aquesta xacra de les nostres societats que, desgraciadament, va en augment any rere any, sense que de moment existeixi una clara voluntat política per posar-li fre. I sense poder oblidar en aquest punt que la Constitució Espanyola prohibeix la discriminació per raó d’origen, i obliga a l’Administració a dur a terme polítiques que promocionin la igualtat”, aclareix.

I afegeixen des de la Federació que “la falta de dades oficials no pot ocultar, per tant, la falta d’implicació real de l’Administració en la lluita contra el racisme. És més, el primer posa de manifest el segon, ja que no s’estan prenent mesures”.

Finalment la seva valoració se centra que l’Observatori Español contra el racisme i la xenofòbia “hauria d’estar dotat de més mitjans, tant econòmics com a personals, per poder instar als diferents ministeris i organismes públics a recollir i censar informació sobre fets comesos amb motivació racista i xenòfoba”.