Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

ONG, intermediàries en la cerca d’ocupació

ONG reconegudes com a agències de col·locació ajuden en la inserció laboral de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social
Per Azucena García 17 de gener de 2012
Img sillaruesdas oficina list
Imagen: Fairfax County

Persones amb discapacitat, d’ètnia gitana, immigrants, dones o, en general, persones en risc d’exclusió social compten amb recursos específics de certes ONG per afavorir la seva inserció laboral. Algunes Organitzacions No Governamentals han sol·licitat que les hi reconegui com a agències de col·locació per col·laborar amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en la cerca de llocs de treball. Actuen com a intermediàries entre els demandants d’ocupació i les empreses per localitzar a la persona idònia per a la companyia i un lloc adequat per als aturats.

La crisi econòmica afecta a tots, però no de la mateixa manera ni amb la mateixa gravetat. Si la desocupació és un dels assumptes que més preocupa als ciutadans en general, el temor s’aguditza en el cas de persones en situació d’exclusió social. Per aquest motiu, algunes ONG han demanat el seu reconeixement com a agències de col·locació. Amb aquesta autorització, en coordinació amb el Servei Públic d’Ocupació, treballen com a mediadors laborals per proporcionar a les persones aturades un lloc adequat a les seves característiques i facilitar a les empreses els perfils més apropiats als seus requeriments i necessitats.

El passat estiu, la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) va iniciar el procés per transformar els seus Serveis d’Integració Laboral (SIL) en agències de col·locació, gràcies al Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, que regula a aquestes entitats. A la fi d’any, el programa Accedir de la Fundació Secretariat Gitano (FSG) va obtenir la mateixa autorització.

Ocupació per a persones amb discapacitat

Des que va rebre el permís, COCEMFE col·labora amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en la inserció laboral de persones amb discapacitat. Té aquest reconeixement en totes les comunitats autònomes, des d’on col·labora amb l’Administració. L’organització ha estat preocupada per l’ocupació d’aquestes persones des de 1996, quan va engegar el primer Servei d’Integració Laboral. “Des de llavors, i de manera pràcticament ininterrompuda, hem mitjançat amb les empreses i l’Administració per a la incorporació de les persones amb discapacitat al mercat de treball”, assenyala COCEMFE.

L’entitat considera que el Reial decret 1796/2010 “ha posat de manifest la necessitat de normalitzar serveis específics per a col·lectius en situació d’exclusió social, com el de la discapacitat“, si ben aquesta ja col·laborava amb els SEPE. En aquest temps, COCEMFE ha mitjançat amb més de 17.000 empreses col·laboradores per afavorir la contractació de persones amb discapacitat.

El servei és gratuït tant per a les persones amb discapacitat que busquen una ocupació, com per a les empreses

Per agilitar aquesta tasca, COCEMFE comparteix la metodologia i protocols del SEPE, que considera que hauria de finançar als SIL després del seu reconeixement institucional. La Confederació disposa d’una xarxa de 107 serveis en tot el país, que participen d’una metodologia comuna i estan connectats en xarxa a través de SILNET, “una aplicació informàtica que té els seus orígens al programari desenvolupat per l’IMSERSO (Mètode ESTAVELLA) per a la mediació entre demandants d’ocupació i empreses”, explica l’organització.

Respecte a la manera de treball, encara que es manté la intermediació entre empreses i demandants, “un ajust persona-lloc”, les associacions de COCEMFE desenvolupen itineraris exclusius i personalitzats de preparació per a l’ocupació de cadascun dels demandants “en funció de les seves característiques, expectatives i realitats”, precisa. Alhora, una part de l’equip s’encarrega d’analitzar el teixit empresarial de la zona d’actuació segons els perfils dels demandants “i surten a buscar les ofertes més adequades per als mateixos”. El servei és gratuït tant per a les persones amb discapacitat que busquen una ocupació, com per a les empreses interessades a incorporar a aquest tipus de professionals a les seves plantilles, recorda l’organització.

Aturats d’ètnia gitana

A la fi del passat any, el programa Accedir de la Fundació Secretariat Gitano (FSG) va obtenir l’autorització per funcionar com a agència de col·locació en tota Espanya. Aquest programa està vigent des de l’any 2000, en la seva majoria, para persones aturades d’ètnia gitana. Des de llavors, ha atès a més de 63.000 persones (44.000 gitanes) i ha gestionat 43.000 contractes de treball (un 70% amb treballadors gitanos), segons dades de l’entitat.

En total, 24 oficines de la FSG situades en 12 comunitats autònomes funcionaran com a agències de col·locació i mantindran els objectius del programa, que són: aconseguir ocupacions per les persones gitanes, adaptar la formació professional a les demandes del mercat de treball, establir vincles directes entri persones gitanes i empreses, sensibilitzar respecte a prejudicis i pràctiques discriminatòries i generar polítiques proactives dirigides a la població gitana.

Per aconseguir-ho, es realitzen també una sèrie de tasques, com el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’inserció, una eina clau per centrar-se en les necessitats dels demandants d’ocupació. A més, es duen a terme tasques de formació per a l’ocupació, desenvolupament i suport d’iniciatives emprenedores, intermediació amb empreses, producció de béns i serveis a través d’empreses d’inserció i ocupació protegida, juntament amb accions de sensibilització pública i acció institucional.

Persones immigrants i en risc d’exclusió social

El Programa d’Ocupació de Càrites va atendre en 2010 a més de 83.000 persones, gairebé el 70% immigrants

A més de les organitzacions citades, altres més compten amb àrees dedicades a cerca d’ocupació i intermediació laboral. El Programa d’Ocupació de Càrites va atendre en 2010 a 83.952 persones: 55.207 dones (65,76%) i 28.745 homes (34,24%). El 69,08% eren immigrants, en la seva majoria (58,54%) de països extracomunitaris. Per edat, van rebre atenció, sobretot, dos grups: persones de 25 a 35 anys i entre 36 i 45 anys, la major part amb estudis primaris.

En aquesta iniciativa prenen part 63 Càrites Diocesanes. En general, l’itinerari personalitzat d’inserció sociolaboral és la metodologia a la qual es recorre per trobar ocupació. Els Serveis d’Acolliment i Orientació Laboral analitzen i valoren la situació personal i social dels demandants, realitzen un diagnòstic del seu nivell d’ocupabilitat i els orienten “cap a allò que millor encaix amb la seva situació i expectatives”, assenyala l’entitat. També se’ls informa sobre els recursos interns i externs i, si continuen el procés, indica Càrites, “s’elabora amb ells un Pla d’Acció consensuat, que guia i orienta el seu procés d’inserció”. Durant tot el temps, la persona compta amb l’acompanyament de l’equip d’Ocupació de l’organització.