Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Organitzar una campanya de sensibilització

Aconseguir que una campanya sigui efectiva requereix una correcta planificació i disseny dels objectius i resultats esperats
Per Azucena García 29 de juny de 2010
Img reunion ong

Una campanya ben plantejada aconsegueix bons resultats. La sensibilització dels ciutadans és fonamental per aconseguir el seu suport. Diverses organitzacions no governamentals s’han unit per editar de manera conjunyeix una guia amb els principals aspectes que s’han de tenir en compte en el disseny d’una campanya. Els objectius, els recursos per aconseguir-los i el propi desenvolupament de la campanya durant tot el temps que duri, en ocasions diversos anys, són aspectes que es concreten al principi del procés.

Imagen: Congress of local and regional authorities

Engegar una campanya requereix un gran esforç. Per això, sovint, es planteja el mateix dubte: per on començar?. Els objectius o les persones a els qui es dirigeix marcaran el disseny de la mateixa, però cal fixar-se en altres aspectes. Enginyeria Sense Fronteres Associació per al Desenvolupament (ISF ApD) ha editat un manual per ajudar a resoldre aquestes qüestions. En ell es recull quins són les eines bàsiques per dissenyar i engegar una campanya, d’acord a l’experiència d’altres organitzacions com Intermón Oxfam, Metges del Món, Greenpeace, ACSUR Les Segovias i Transformant.

Tipus de campanyes

El manual de campanyes d’Intermón Oxfam estableix que aquestes es componen d’una sèrie d’activitats integrades en una estratègia consistent. Suposen l’elaboració d’informes que recullin els posicionaments, la manera de mobilització popular o la comunicació de la iniciativa, i el seu objectiu ha de ser generar canvis sostenibles en idees, valors, polítiques i pràctiques. ISF agrega que una part important de les activitats de les ONGD (ONG de desenvolupament) és influir en la societat per afavorir un canvi. I això s’aconsegueix mitjançant una campanya.

Els objectius marquen tot el treball i requereixen indicadors que mesuren l’acceptació o marxa d’una campanya

Per això, després de confirmar que aquest tipus d’estratègies són pertinents, cal fixar els seus objectius i elaborar l’esquema de desenvolupament. Es poden engegar campanyes de captació de recursos, denúncia de certes situacions, informació sobre un assumpte urgent i puntual o una mobilització social perquè les pròpies persones afectades actuïn i provoquin un canvi de comportament entre els ciutadans.

En una campanya gens es deixa a l’atzar. És una acció planificada que engloba uns objectius específics i la definició dels resultats esperats, les accions necessàries per aconseguir-los i els recursos pertinents per portar aquestes a cap. Els objectius marquen tot el treball. Sempre s’estableix un de general i diversos específics que determinen els recursos fonamentals per aconseguir-los. Per certificar que aquests objectius s’aconsegueixen es recorre a els indicadors, fotografies, publicacions o signatures d’adhesió a comunicats que constitueixen sistemes de mesurament verificables. Algunes campanyes han de plantejar-se a llarg termini, ja que erradicar certes situacions d’injustícia o desigualtat pot portar anys, per això els indicadors són imprescindibles per valorar l’acceptació i bona marxa d’una iniciativa.

Estalviar costos

En època de crisi, quan les organitzacions compten amb menys diners, convé estalviar costos en cada acció que es planifiqui. Per aconseguir-ho en el desenvolupament d’una campanya, és imprescindible que els recursos siguin els justs i que generin poca despesa. Si en lloc de contractar personal es recorre a voluntaris, que poden desenvolupar tasques a través d’Internet, l’estalvi serà considerable. El mateix si els materials s’envien per correu electrònic, en lloc d’editar-los. No obstant això, sempre cal elaborar un pressupost amb despeses i ingressos previstos.

Els cibervoluntarios, les ciberacciones i la col·laboració amb altres entitats que cobreixin les manques ajuda a reduir despeses

Una altra opció és sol·licitar fons públics o aportacions de fonts privades, que s’hauran d’especificar en la memòria del projecte i de l’activitat anual de cada organització. La col·laboració amb altres entitats aporta l’ajuda necessària o permet obtenir els recursos oportuns: material educatiu o metge, canals de distribució, assessorament, etc. Aquestes cobriran les manques de l’ONG.

Una altra manera d’estalviar costos consisteix a realitzar una recerca prèvia que defineixi: què es vol aconseguir, a qui es pretén influir, amb quina informació s’explica o on buscar-la. Algunes estratègies per augmentar l’impacte de les campanyes passen per: promoure la participació activa, encuriosir dels ciutadans en general, planificar activitats divertides perquè els qui prenguin part s’animin a repetir-les i aconseguir que es plantegin fer una mica més.

Factors d’èxit

Les últimes dades disponibles de 2007 revelen que només el 6% de la despesa de les ONGD reconegudes per la Coordinadora d’ONGD d’Espanya es va destinar a accions d’educació i sensibilització. En ocasions, engegar una campanya és complicat, però a més de l’anterior hi ha una sèrie de factors considerats d’èxit que s’han d’aplicar. El manual de campanyes d’Amnistia Internacional considera que una estratègia eficaç ha de tenir un enfocament correcte i credibilitat, aprofitar els esdeveniments internacionals o esdeveniments esportius per llançar-la de manera simultània i guanyar rellevància, informar amb claredat i proximitat, i comprometre’s al fet que les accions no cessaran fins que els objectius es compleixin.

De la mateixa manera, són convenients un nom atractiu i una imatge impactant, sense caure en imatges catastròfiques o idíl·liques “que inciten més a la caritat, que a la reflexió”. El missatge ha de tenir força “per provocar un canvi d’actitud o, almenys, curiositat per aprofundir” perquè cada dia els ciutadans reben abundant informació. Pel mateix motiu, tota campanya ha d’apostar per accions contínues per mantenir l’atenció.

Campanyes que van promoure el canvi

En els últims anys, diverses campanyes han aconseguit uns resultats satisfactoris i l’èxit que pretenien. Es considera fins i tot que han marcat un abans i un després, bé per l’objectiu que es van plantejar, per la temàtica o per la manera d’enfocar-la. La campanya “Educa no peguis”, de Save the Children, va aconseguir la modificació del Codi Civil després de 10 anys de vigència. Mentre, “O,7 Reclama-ho”, de la CONGDE, va convertir aquesta xifra “en una referència simbòlica, en un objectiu irrenunciable, de les organitzacions i moviments socials que treballen per un desenvolupament internacional equitatiu per a tots”.

Altres exemples són les campanyes per combatre el canvi climàtic, que van posar en relleu aquest terme a partir de 2007, ja que fins llavors gairebé es desconeixia aquest problema, i “Pobresa zero”, de la CONGDE, que porta diversos anys en marxa i té el seu propi assetjo web, on informa de totes les accions dutes a terme i dona l’oportunitat de descarregar-se material relacionat amb la campanya i prendre part en ella.