Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pla anual de Cooperació Internacional (PACI)

El Consell de Cooperació aprova per unanimitat aquest Pla que té com a objectius per 2007 augmentar l'assignació per a la cobertura de les necessitats socials
Per Miren Rodríguez 5 de gener de 2007
Img cole

El Pla Anual de Cooperació és un document que cada any desenvolupa els objectius estratègics i criteris d’intervenció del Pla Director de la Cooperació Espanyola 2005-2008 i assigna els recursos necessaris per aconseguir els objectius. Aquestes finalitats es resumeixen a incrementar l’assignació per cobrir les necessitats socials i els serveis socials bàsics, fomentar l’harmonització entre els agents i altres donants, i augmentar la col·laboració d’Espanya amb els organismes multilaterals.

Sobre el primer objectiu, el PACI 2007 pretén afavorir l’increment de l’ajuda per a les intervencions dirigides a lluitar contra la gana, l’educació bàsica, la salut bàsica, sexual i reproductiva, una major atenció als grups en situació de major vulnerabilitat i als més afectats per l’exclusió social. També tindran prioritat les intervencions vinculades a l’habitabilitat i accés de l’aigua potable i sanejament.

D’altra banda, el Pla recull la intenció de fomentar l’harmonització entre agents de la cooperació espanyola i amb altres donants -segon objectiu- en els termes que marca la Declaració de París (sobre l’eficàcia de l’ajuda). I el tercer objectiu se centra en l’augment de la col·laboració d’Espanya amb els organismes multilaterals més compromesos amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

En aquest sentit cal recordar que la contribució espanyola anual s’ha incrementat des dels 93 milions d’euros aportats en 2005 als 481 milions de 2006 o els més de 600 previstos per 2007, segons les recomanacions del Pla Director de la Cooperació Espanyola 2005-2008. A més, Espanya i el Programa de Desenvolupament de Nacions Unides (PNUD) han engegat un fons per impulsar iniciatives per accelerar la consecució dels Objectius del Mil·lenni. De moment es coneix que l’aportació espanyola a aquest fons serà de 528 milions.

Les fiquis

Pla inclou un conjunt de ‘metes’ centrades a millorar els processos de coordinació entre els agents de la Cooperació Espanyola i engegar el procés de reestructuració de l’acció humanitària espanyola. Aquestes són algunes d’elles:

  • Potenciar els sistemes de participació de la societat civil i harmonitzar els sistemes de finançament.
  • Promoure l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per millorar la qualitat i l’eficàcia de les accions de la Cooperació Espanyola.
  • Recolzar els esforços en matèria de reducció de la pobresa dels països latinomericanos.
  • Impulsar la cooperació amb els països mediterranis del Nord d’Àfrica i Orient Pròxim.
  • Adequar els òrgans i instruments existents de la Cooperació Espanyola a les particularitats requerides per l’acció humanitària.
  • Avançar cap a l’establiment d’una política de gestió del deute extern solidari i alineada amb les iniciatives internacionals.