Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Programa UNITeS; voluntariat internacional entre universitaris

Una iniciativa proposada pel Programa de Voluntariat de Nacions Unides
Per Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 23 de març de 2006

UNITeS (The United Nations Information Technology Service) és una iniciativa de voluntariat proposada pel Programa de Voluntariat de Nacions Unides que es proposa acabar amb la bretxa digital i la desigualtat existent en l’aprofitament de les oportunitats que ofereix la revolució digital, per falta d’accés, capacitat i continguts. El programa se centra en un marc de col·laboració en el qual els voluntaris comparteixen els seus coneixements amb la finalitat d’augmentar la capacitat de persones de països en desenvolupament per a la utilització de les Tecnologies d’Informació i Comunicacions (TIC). “L’objectiu d’aquest programa és l’enviament de voluntaris espanyols universitaris a llocs en organitzacions de països en via de desenvolupament per millorar el benestar social o ambiental de les comunitats en les quals van a treballar”, explica Rita Pérez Santos, des de l’oficina d’Acció Solidària i Cooperació.

Des de l’any 2002 aquest programa es desenvolupa a Espanya a través del conveni signat per la Universitat Autònoma de Madrid i la Xarxa Espanyola d’Universitats en suport a UNITeS, que ja ha enviat a més de 30 estudiants com a voluntaris a les zones més desfavorides, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Entre les principals finalitats del conveni es troba la participació de les universitats espanyoles al Programa del Voluntariat de les Nacions Unides.

Entre les principals finalitats del conveni es troba la participació de les universitats espanyoles al Programa del Voluntariat de les Nacions Unides
D’altra banda, la Universitat de Múrcia també coopera en accions de voluntariat encaminades a tancar la bretxa digital en països en desenvolupament mitjançant accions com la sensibilització, formació i promoció de l’acció voluntària.

Tots els voluntaris seleccionats en aquest programa seran formats convenientment i viatjaran a partir del mes d’abril, que és quan s’obre la següent convocatòria, durant sis mesos als diferents països en vies de desenvolupament. En tots ells les tasques que es prioritzen estan relacionades amb la salut, educació, suport a petita i mitja empresa, igualtat de gènere i medi ambient. “També participaran en projectes directament orientats a les tecnologies de la informació i la comunicació, com la instal·lació de xarxes d’ordinadors per a les escoles en les proximitats d’una ciutat”, expliquen des de la Universitat Autònoma.

Programa de Voluntaris de Nacions Unides (VNU)

El VNU és una organització de les Nacions Unides que recolza de forma global el desenvolupament humà, a través de la promoció del voluntariat, incloent la mobilització de voluntaris. Els seus principals objectius se centren a servir a les causes de la pau i el desenvolupament augmentant les oportunitats de participació de tot el món. És universal, complet i abasta les accions voluntàries en tota la seva diversitat, valorant la lliure voluntat, el compromís i la solidaritat, que són els fonaments del voluntariat.

Requisits

La propera convocatòria per formar part del programa UNITeS es farà pública en el mes d’abril a través de la següent pàgina web: www.uam.es/otros/uamsolidaria. No obstant això, a continuació es presenten alguns dels requisits generals que hauran de complir els interessats:

  • Ser estudiant, professor o Personal d’Administració i Serveis (P.A.S.) d’una universitat adherida al conveni de Nacions Unides.
  • Tenir capacitat d’adaptació a un país estranger.
  • Coneixement d’anglès o francès.
  • Experiència al món del voluntariat o de cooperació al desenvolupament.
  • En funció del perfil que requereixi la labor a desenvolupar, es precisarà coneixement en informàtica i en Tecnologies de la Informació i Comunicació.