Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reconèixer a una ONG fiable

L'acreditació de "ONG qualificada" distingeix a les entitats amb aptituds necessàries per aconseguir els seus objectius
Per Azucena García 22 de setembre de 2009
Img mauritania
Imagen: John Spooner

Centenars d’organitzacions no governamentals (ONG) treballen al nostre país. La seva activitat es reparteix en tasques de desenvolupament, medi ambient, ajuda a grups marginats o unes altres. Com saber que compten amb capacitat suficient per dur a terme els objectius que es plantegen? Un marc legal controla l’activitat d’aquestes entitats, analitzades de manera “objectiva i rigorosa” per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Imagen: John Spooner

Les ONG estan controlades. Diverses normes regulen els diferents aspectes de la seva activitat. Marquen els drets i obligacions de les entitats i permeten als ciutadans comptar amb un instrument que els doni garanties de fiabilitat. L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) elabora des de 2005 un llistat d’ONG qualificades. En l’actualitat, 36 organitzacions han obtingut aquest reconeixement, encara que les ONG inscrites superen amb escreix aquesta xifra.

Passos per obtenir la qualificació

La Resolució de 22 d’abril de 2009, de la Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, estableix el procediment perquè les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) obtinguin aquesta qualificació. També regula la seva revisió tres anys després.

Les organitzacions interessades en aquest títol són sotmeses a “una valoració objectiva i rigorosa”, mitjançant la qual proven que reuneixen les aptituds oportunes per aconseguir determinats objectius de desenvolupament generals, en col·laboració amb l’AECID. Per aquest motiu, és un requisit imprescindible per accedir a les convocatòries de subvencions.

Les entitats han d’haver-se constituït, almenys, vuit anys abans de la data de presentació de la sol·licitud

Les condicions generals exigeixen que les entitats s’hagin constituït, almenys, vuit anys abans de la data de presentació de la sol·licitud. Han de mancar de finalitats de lucre, estar inscrites en el Registre d’ONGD, tenir una experiència mínima de sis anys en intervencions de cooperació per al desenvolupament (24 intervencions, almenys 12 d’elles amb finançament de l’AECID), haver gestionat una suma mínima de 16 milions d’euros en aquest tipus d’intervencions i haver auditat els comptes anuals.

Hi ha excepcions. L’ONGD especialitzades només poden sol·licitar la qualificació corresponent en la seva especialitat. Quant als requisits, se’ls exigeix un mínim de vuit intervencions en els últims vuit anys (almenys sis amb finançament de l’AECID) i haver gestionat una suma igual o superior a sis milions d’euros.

Les sol·licituds es descarreguen a la pròpia pàgina web d’AECID i es dirigeixen a aquesta institució. Han d’acompanyar-se de la documentació que acrediti la constitució de l’ONGD i els seus Estatuts, juntament amb la memòria d’activitats, la relació d’intervencions de cooperació i els comptes anuals dels últims vuit exercicis tancats. És imprescindible estar al dia en tots els pagaments i adjuntar un llistat del personal cooperant, amb lloc de destinació i dates d’incorporació i cessament. Amb tot aquest material, l’AECID analitza la capacitat financera, de recursos humans i operacional de l’entitat, i li notifica la seva resolució en un termini màxim de sis mesos.

Revisió

El reconeixement d’ONGD qualificada no és vitalici, ha de renovar-se cada tres anys. Amb aquesta periodicitat, l’AECID revisa la persistència o modificació de les circumstàncies que van permetre la concessió d’aquest títol. El procediment de revisió s’inicia d’ofici. Es comunica a l’organització corresponent i, en el termini d’un mes, aquesta ha de remetre els comptes anuals, els informes d’auditoria i el llistat del personal de plantilla i cooperant dels tres últims exercicis tancats.

L’AECID compta amb un mes per revisar els documents aportats i comunicar a l’entitat si manté l’acreditació, se suspèn o es revoca. Si fos necessari realitzar més comprovacions, iniciarà la segona fase del procés de renovació, que inclou la visita de representants de l’Agència a la seu de l’ONGD per examinar nous documents.

Si al final del procés se certifica que l’entitat compleix els requisits, mantindrà l’acreditació com ONGD qualificada. Si en cas contrari aquesta se suspèn, l’organització no podrà concórrer a noves convocatòries de convenis amb l’AECID per un termini mínim d’un any i un màxim de tres.

Sistema de punts

Per mantenir l’acreditació d’ONGD qualificada és necessari obtenir almenys 36 dels 60 punts que concedeix l’AECID. El control és exhaustiu. S’analitzen 19 criteris corresponents als tres últims anys. Es valoren el percentatge mitjà d’ingressos aplicat a finalitats socials, l’increment de socis o donants, la difusió de missió, visió i valors, la planificació estratègica, els mètodes de transparència, el compliment del codi de conducta, la gestió de qualitat i projectes, i el seguiment de convenis.

Per mantenir l’acreditació cal obtenir almenys 36 punts

Altres aspectes que s’etudian són els relacionats amb el treball diari: activitat en terreny i del personal cooperant, adhesió al segur col·lectiu de cooperants de l’AECID, sol·licitud per part d’aquesta institució de la devolució de les subvencions concedides, realització de campanyes de sensibilització i educació per al desenvolupament, participació en plataformes de cooperació al desenvolupament, relacions amb socis als països d’intervenció i relacions amb la societat. En el plànol econòmic, s’analitza la comptabilitat i la prudència financera. S’aprofundeix així en tots els aspectes rellevants que asseguren la capacitat de l’organització per desenvolupar la seva activitat en condicions òptimes.