Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Renda 2011: marcar la casella de finalitats socials

Marcar aquesta casella suposa destinar un 0,7% dels impostos del contribuent a programes socials
Per EROSKI Consumer 19 de abril de 2012
Img logoxsolidaria1 list

Marcar la casella “Finis Socials” en l’imprès de la Declaració de la Renda implica destinar un 0,7% dels impostos del contribuent a programes socials que realitzen les ONG. Per això es denomina “X Solidària”. Amb aquest gest s’ajuda a les persones més vulnerables i desfavorides, ja que la recaptació es destina a projectes concrets que duen a terme les ONG.

“Amb un petit gest, les coses canvien”. Així resa el lema de la campanya que anima als contribuents a marcar la casella “Finis Socials”. Aquest gest amb prou feines requereix un segon, el temps que s’empra a escriure una “x”, però els resultats es perllonguen en el temps. Aquest senzill símbol, que en ocasions serveix per ratllar, conjumina les dues cares d’una mateixa moneda, ja que al seu torn permet continuar nombrosos projectes desenvolupats per ONG.

Marcar la casella destinada a finalitats socials no implica cost algun per als contribuents

Marcar aquesta casella suposa destinar un 0,7% dels impostos del contribuent a programes socials que realitzen les Organitzacions No Governamentals. A més, els impulsors de la campanya, liderada per la Plataforma del Tercer Sector, recorden que no suposa cap cost econòmic per a la persona sinó que, per contra, aquesta es converteix en contribuent actiu solidari. “No marcar-la és prendre una actitud passiva i deixar que sigui l’Estat qui decideixi la destinació d’aquesta part dels impostos”, precisen.

L’Administració reté un 0,7% dels impostos de cada contribuent i permet que aquests decideixin a què destinar aquest percentatge. És possible marcar la casella destinada a Finalitats Socials, a Església Catòlica o ambdues. Si no es marca cap de les opcions, el 0,7% se sumeixi als Pressupostos Generals de l’Estat.

Segons dades del president de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, aquesta assignació “contribueix a lluitar contra l’exclusió social”. L’any passat, el 78% dels diners recaptats es va destinar a projectes d’acció social, el 19% a ONG de Desenvolupament i el 3%, a projectes de medi ambient. Això significa que els qui marquen la casella destinada a finalitats socials col·laboren amb “projectes i realitats concretes”, segons Poyato, com a centres de dia, suport temporal a famílies amb persones depenents, atenció integral a dones diagnosticades amb càncer de mama, atenció integral a persones amb discapacitat, atenció a famílies amb nens sords, prevenció, sensibilització i erradicació de violència de gènere, programes de promoció del voluntariat i serveis de mediació familiar, entre uns altres.

Més de cinc milions de beneficiaris en 2011

L’import recaptat l’any passat va ascendir a 262 milions, cinc milions menys que en 2010, a causa d’una disminució de la recaptació total i del nombre de persones contribuents. Aquest import va beneficiar a més de cinc milions i mitjà de persones, que van prendre part als programes finançats per l’IRPF. D’aquestes, gairebé un milió van ser persones majors, el grup má rellevant, que va rebre el 26,75% dels 207 milions d’euros dirigits a projectes d’acció social.

Els diners recaptats en 2011 va permetre iniciar 1.083 projectes socials i uns altres en països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia

Els diners recaptats va permetre iniciar 1.083 projectes socials, duts a terme per 410 ONG d’Acció Social, i centenars de projectes en països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia realitzats per ONG per al Desenvolupament, segons detalla el president de la Plataforma d’ONG d’Acció Social, Juan Lara.

Aquest any, en el marc actual de crisi econòmica, marcar aquesta casella cobra més importància si cap. I és que l’any passat un 52,2% dels contribuents van destinar part dels seus impostos a finalitats socials, mentre que, “potser per desconeixement”, segons Lara, un 48% van deixar la casella en blanc o van marcar solament la destinada a l’Església Catòlica, si bé és possible marcar ambdues, sense perjudici per cap de les opcions.

Per resoldre dubtes, els usuaris compten amb una completa informació a la pàgina web de la campanya, on s’explica en què consisteix l’assignació del 0,7%, què suposa marcar la citada casella, les conseqüències de no marcar-la o la destinació dels ingressos.

Novetats a la Declaració de la Renda

Img declaracion articulo
Imatge: Chloë Rau

Entre les novetats més rellevants d’aquesta campanya, figura el restabliment de la deducció per inversió en habitatge habitual amb efectes des de l’1 de gener de 2011 i amb independència de la base imposable del contribuent. S’eleva a més de 9.015 euros a 9.040 la base màxima de deducció en els supòsits d’adquisició o rehabilitació d’habitatge i per a les quantitats dipositades en l’explica habitatge i a 12.080 euros, en el cas d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual per raó de discapacitat.

També hi ha canvis respecte a l’exercici anterior referent a les obres de millora en l’habitatge. S’amplia l’objecte de la deducció, que ja no està limitat a les obres que es realitzin en l’habitatge habitual. Augmenta el límit anual de base imposable per accedir a la deducció, de 53.007 a 71.007 euros, i s’eleva la quantia de la deducció del 10% al 20%. La base anual màxima de deducció també puja de 4.000 a 6.750 euros i s’incrementa de 12.000 a 20.000 euros el límit plurianual per habitatge. Afecta a les obres que s’hagin realitzat des del 7 de maig de 2011.

L’esborrany de la Declaració de la Renda 2011 es pot obtenir i confirmar des del 10 d’abril fins al 2 de juliol. En el cas que el resultat sigui a ingressar i el contribuent vulgui fer-ho mitjançant domiciliació bancària, haurà de subscriure l’esborrany , com a més tard, el 27 de juny. Si es presenta la Declaració de la Renda, no l’esborrany, el contribuent té de termini des del 3 de maig fins al 2 de juliol. Igual que succeeix en el cas anterior, si el resultat és a ingressar amb domiciliació en compte, tindrà temps per fer-ho fins al 27 de juny.

Hisenda posarà a la disposició dels contribuents l’esborrany o les dades fiscals per mitjans telemàtics. Es podrà accedir a aquesta informació en l’adreça https://www.agenciatributaria.gob.es. Poden sol·licitar l’esborrany els contribuents que percebin rendes procedents de:

  • Rendiments del treball.

  • Rendiments del cabdal mobiliari subjectes a retenció o a ingrés a compte, així com els derivats de Lletres del Tesoro.

  • Imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin, com a màxim, de dos immobles.

  • Guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, així com les subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

En la resta dels casos, l’Administració Tributària lliurarà al contribuent les dades fiscals que puguin facilitar la confecció de la Declaració de la Renda.

Estan exempts de declarar els contribuents que hagin obtingut rendes procedents de: rendiments íntegres del treball que no superin 22.000 euros anuals, sempre que procedeixin d’un sol pagador; rendiments íntegres del treball amb el límit d’11.200 euros anuals, si procedeixen de més d’un pagador, quan del segon i successius s’ha obtingut més d’1.500 euros; rendiments íntegres del cabdal mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt d’1.600 euros anuals; rendiments íntegres del cabdal mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tesoro i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, amb el límit conjunt d’1.000 euros anuals; i rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt d’1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.