Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Taxes d’immigració

Les persones estrangeres han de fer front al pagament de diverses taxes per legalitzar la seva residència
Per Azucena García 3 de juliol de 2009

Els estrangers que resideixen al nostre país han de pagar una sèrie de taxes per la concessió d’autoritzacions administratives, expedició de documents en matèria d’immigració i estrangeria, i tramitació de visats en frontera. Així ho recull l’ordre PRE/3654/2007, de 14 de desembre, que estableix a més l’import d’aquestes taxes.

Autoritzacions

Les autoritzacions afecten a la situació de residència al nostre país. En total, existeixen tres casos diferents pels quals els estrangers poden estar obligats a pagar: la pròrroga d’estada o de l’autorització d’estada per estudis (16,32 euros), residència (10,20 euros) i residència per circumstàncies excepcionals (35,70 euros). En el primer cas, la taxa és tan sols una referència, ja que a aquest import basi cal sumar un euro més per cada dia que es prorrogui la permanència.

Cal pagar tant per l’autorització de residència com per la pròrroga d’estada

A més, també està subjecta a pagament l’expedició de la targeta d’identitat d’estranger. La quantia en aquest cas depèn, entre altres coses, de la situació de residència (temporal, inicial, sota circumstàncies excepcionals, treball transfronterer inicial, estudis) o del fet que es tracti de la primera concessió o d’una renovació.

Les taxes més baixes es corresponen amb l’expedició de la cèdula d’inscripció (3,06 euros) per part de les persones indocumentades -l’autorització d’inscripció aconsegueix els 20.40 euros- i l’expedició del document d’identitat de refugiat o apàtrida (6,94 euros). Precisament, aquests últims també han d’afrontar el cost del document de viatge de la Convenció de Ginebra o d’apàtrides (17,54 euros).

Règim comunitari

Els ciutadans de règim comunitari necessiten un certificat de registre per residir a Espanya per un període mínim de tres mesos. I si viatgen acompanyats dels seus familiars, han de sol·licitar també una targeta de residència per a ells. La taxa ascendeix a deu euros, una quantitat “equivalent a la qual s’exigeix als espanyols per a l’obtenció i renovació del document nacional d’identitat”.

Aquestes quanties i les anteriors són revisades cada any, de manera que els increments es registren al començament de cada exercici, segons s’estableixi en les corresponents lleis anuals de Pressupostos Generals de l’Estat.

Altres documents

També són objecte de pagament les autoritzacions de retorn al país d’origen, l’autorització excepcional d’entrada o estada, l’assignació de Nombre d’Identitat d’Estranger (NIE), els certificats o informes emesos a instàncies de la persona interessada, l’autorització d’expedició de la carta d’invitació i la pròpia carta, així com la compulsa i el desglossament per cada document relatiu a la carta d’invitació.

Finalment, la gestió més cara correspon a l’expedició de visat en frontera. La tramitació d’aquesta sol·licitud aconsegueix els 61,20 euros.

L’Enquesta Nacional d’Immigrants, realitzada per primera vegada en 2007 per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) amb dades de 15.500 immigrants, revela l’existència de 2,16 milions de llars en els quals almenys un dels seus membres de 16 o més anys ha nascut fora d’Espanya. Aquesta és la referència que es té en compte per considerar immigrant a una persona. A més, 1,02 milions de llars estan formats només per immigrants i 1,14 milions, s’han compost a partir d’immigrants i no immigrants.