Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tornada d’emigrants a Espanya

Gairebé 40.000 persones tornen cada any des de l'estranger, en la seva majoria pensionistes i persones majors que finalitzen la vida laboral
Per A. García 4 de octubre de 2007

El passat mes d’abril es va engegar l’Oficina Espanyola de la Tornada (OER). La seva funció és facilitar el retorn dels espanyols residents en l’exterior, als quals ofereix informació sobre les gestions i els mitjans documentals que es requereixen per a això. Recolzada pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, el seu principal objectiu és ajudar a la integració de les persones que tornen a Espanya.

Des de la seva engegada, l’OER ha registrat més de 600 consultes i ha atès a 137 persones amb intenció ferma de tornar al país. El que intenta l’Oficina és reduir el temps i els esforços de totes elles per aconseguir el seu objectiu. En concret, s’encarrega de coordinar la labor de les conselleries de Treball i Assumptes Socials en l’exterior, les delegacions o subdelegacions del Govern i les Oficines de la Tornada que hi ha en algunes comunitats autònomes.

Per sol·licitar la tornada, cal acudir a les conselleries laborals o al consolat espanyol i superar una entrevista personal

En aquesta tasca, s’ofereix als interessats i interessades informació individualitzada d’acord al seu perfil i la regió a la qual desitgen tornar, donant prioritat a les víctimes de la violència de gènere. És important que els preparatius de la volta no amaguin la realitat que va a trobar l’emigrant al seu retorn, ja que molts han passat diversos anys fos i la situació pot haver canviat massa.

Respecte al procediment per sol·licitar la tornada, cal acudir a les conselleries laborals o al consolat espanyol de la zona en la qual es resideix i superar una entrevista personal. Posteriorment, s’elabora una fitxa que s’envia a la comunitat autònoma en la qual el retornat desitja instal·lar-se i se sol·licita informació sobre assistència sanitària, serveis socials, educació, habitatge o mercat laboral en aquesta zona. Existeixen ajudes econòmiques per facilitar el retorn.

Els retornats es preocupen per la sanitat, les pensions, la convalidació de titulacions i les prestacions per desocupació

Segons les consultes rebudes fins ara, els temes que més interessen als emigrants són els relacionats amb l’assistència sanitària, les pensions, la convalidació de titulacions universitàries i les prestacions per desocupació. Tots aquests dubtes es poden aclarir de manera presencial en la pròpia la seu de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, en el número de telèfon 91 363 61 54 o per correu electrònic en l’adreça oficinaretorno@mtas.es.

Drets socials i prestacions

Els espanyols que resideixen en l’exterior tenen, igual que a Espanya, dret a la protecció de la salut, especialment, les persones majors i dependents que manquen de recursos suficients. També existeixen prestacions per raons de necessitat, quan s’han hagut de traslladar a l’estranger per raons laborals o econòmiques i, en complir 65 anys o trobar-se incapacitats per al treball, estan en una situació de necessitat. Aquestes prestacions són compatibles amb les ajudes que concedeixen les comunitats autònomes.

Es dissenyen mesures especials per a la inserció laboral de joves, dones i persones discapacitades”

En matèria de Seguretat Social, l’Estat garanteix la igualtat, o almenys l’assimilació, amb els ciutadans del país al que es viatja. Així mateix, es fomenta la participació dels retornats en programes de formació professional, per facilitar la seva incorporació al mercat de treball o millorar la seva capacitació professional. Aquestes mesures estan especialment dissenyades per afavorir la incorporació a una ocupació dels joves, les dones i les persones discapacitades.

Els drets en matèria d’ocupació i ocupació s’encarreguen, a més, de facilitar informació als demandants d’ocupació que resideixen en l’exterior i als retornats, així com prestar l’ajuda necessària per a la cerca d’ocupació i la millora de les possibilitats d’ocupació. Fins i tot els fills o nets poden obtenir visats de cerca d’ocupació, amb un tractament preferencial.

On resideixen els espanyols a l’estranger

Es calcula que dos terços dels espanyols que resideixen a l’estranger no són emigrants, sinó que van néixer fora i tenen nacionalitat espanyola perquè els seus ascendents són d’aquest país. En total, un milió i mitjà d’espanyols resideix lluny d’Espanya en llocs de tot el planeta però, sobretot, d’Amèrica Llatina. Argentina, Cuba, Mèxic, Veneçuela i Brasil compten amb una bona representació.

A Europa, les destinacions preferides són Alemanya, Anglaterra i França, encara que els motius pels quals s’emigra a aquests països no són els mateixos pels quals s’emigrava abans. Segons dades del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, entre 10.000 i 12.000 espanyols fixen la seva residència a l’estranger cada any amb la intenció d’estudiar, millorar la seva formació o participar en algun projecte de cooperació. A tots ells els protegeix l’Estatut de la Ciutadania Espanyola en l’Exterior, que recull els drets d’aquest col·lectiu.

Quant a la comunitat autònoma d’origen, en 2005 van tornar un total de 38.321 persones: 6.943 a Madrid, 6.679 a Galícia, 5.252 a Catalunya, 4.436 a Andalusia i 3.065 a Canàries, entre uns altres. El perfil majoritari d’els qui es van decidir a tornar va ser el de pensionistes i persones majors, que van tornar en finalitzar la seva vida laboral. En els últims 15 anys, més de mig milió d’emigrants han pres la mateixa decisió.