Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Un gran pas endavant per a l’eliminació de la violència contra la infància

La nova llei de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència repercutirà en una major i millor protecció i un correcte desenvolupament dels menors
Per unicef 5 de juny de 2021
infancia ley violencia
Imagen: Unicef

Després de molts anys de treball per part dels grups parlamentaris i d’organitzacions d’infància com a UNICEF, el passat 20 de maig es va aprovar la Llei orgànica de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència enfront de la Violència (LOPIVI). Una gran notícia, ja que aquesta llei contribuirà a generar entorns més protectors per als nens, nenes i adolescents. En les següents línies expliquem per què és tan necessària al nostre país i fem un repàs als canvis més destacats que introdueix.

La nova llei entén per violència “tota acció, omissió o descuit que priva a les persones menors d’edat dels seus drets i benestar, que amenaça o interfereix el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la seva forma i mitjà per a cometre-la, incloent la violència digital”. Però a vegades no som conscients que la violència succeeix en els àmbits més quotidians de la vida dels nens i nenes: en l’àmbit familiar, a l’escola, en espais esportius o en Internet. Quan la violència es produeix, resulta fonamental una ràpida identificació i una atenció el més eficaç possible. Gràcies a la nova llei, els nens, nenes i adolescents estaran ara més protegits.

La necessitat d’aquesta llei

Organitzacions com a UNICEF porten anys sol·licitant aquesta llei, ja que, segons les estadístiques oficials, la violència contra els menors no deixa de créixer. Ja en la Convenció sobre els Drets del Nen aprovada en 1989 s’estableix que els Estats signants han d’adoptar totes les mesures legislatives, administratives, socials i educatives oportunes per a protegir als nens i nenes contra tota forma de perjudici o abús físic o mental, descuit o tracte negligent, maltractaments o explotació, inclòs l’abús sexual.

De fet, en els últims anys el Comitè dels Drets del Nen ha recomanat a l’Estat en reiterades ocasions que s’aprovés amb caràcter d’urgència una llei integral enfront de la violència cap a la infància. I la pròpia Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible fixa com una de les seves metes reduir significativament totes les formes de violència, així com “posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta i totes les formes de violència i tortura contra els nens”.

Des d’UNICEF es pensa que, en situacions de violència, atendre els nens i nenes suposa haver arribat massa tard. Per això, mitjançant aquesta llei es posen tots els esforços a generar entorns protectors: espais segurs física i emocionalment, amb adults conscients del seu paper protector, on sigui difícil cometre un abús o acte violent. Però si lamentablement arriba a ocórrer, la llei contempla que el fet sigui ràpidament detectat i atès de la millor manera.

Sens dubte, els nens i nenes necessiten que la societat no miri cap a un altre costat o justifiqui actituds violentes cap a ells i elles que no serien tolerables cap a persones adultes.

Una llei integral

Aquesta nova llei abasta tots els punts referits a la violència: des de la sensibilització, passant per la prevenció i identificació, fins al tractament i reparació del mal.

El seu caràcter integral queda també reflectit en la idea que és necessària la participació de totes les persones i agents per a detenir la violència, inclosos els nens, nenes i adolescents, als qui se’ls oferirà una educació que els proporcioni eines per a la seva autoprotecció.

A més, estableix noves obligacions i maneres d’actuar per als sectors i professionals que treballen amb la infància i adolescència, sobretot per a aquells amb major poder de decisió sobre les seves vides: educadors, sanitaris, personal de serveis socials, instructors d’esport i oci, cossos policials i professionals de l’àmbit judicial.

Quins canvis inclou la nova llei?

Des d’UNICEF s’ha publicat una guia perquè les famílies coneguin tota la informació sobre la nova llei i sàpiguen de quina forma influirà als seus fills i filles. No obstant això, aquests són els canvis més destacats:

Centre educatiu

Una de les principals novetats de la llei està vinculat amb l’escola. Els centres escolars són espais molt rellevants en el desenvolupament dels nostres fills i filles, i per això és un dels punts en els quals la llei posa el focus. De quina manera? Estableix que s’exigeixi el compromís exprés de la direcció i de tot el professorat i professionals per a fer del seu centre un entorn protector i realitzar una supervisió minuciosa de tot el personal que es contracta.

S’introdueix també una figura obligatòria per a tots els centres educatius: el coordinador de benestar i protecció. Les seves principals funcions seran organitzar plans de formació sobre prevenció, detecció precoç i protecció, coordinar els casos que requereixin intervenció dels serveis socials, promoure el benestar i la cultura del bon tracte entre els alumnes, fomentar mètodes de resolució pacífica de conflictes i informar a tot el personal sobre els protocols per a la prevenció i protecció de qualsevol forma de violència.

A més, s’estableixen protocols d’actuació específics contra l’assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, violència domèstica, suïcidi i autolesió, així com qualsevol altra manifestació de violència.

Activitats esportives i extraescolars

En les activitats esportives o extraescolars també es crea la figura de delegat de protecció, a qui els i les menors podran acudir per a expressar les seves inquietuds. Aquesta figura també serà responsable del compliment dels protocols establerts per a la protecció de la infància i adolescència i haurà de comunicar els casos en els quals s’hagi detectat una situació de violència.

A més, els i les professionals que treballin en aquests entorns hauran de rebre una formació que els permeti atendre de forma adequada les diferents aptituds dels nens, nenes i adolescents amb discapacitat.

Àmbit penal i judicial

Una altra de les novetats més importants que introdueix aquesta llei és que estén el temps de prescripció per als delictes més greus (temptativa d’homicidi, lesions, maltractament habitual, delictes contra la llibertat, tràfic d’éssers humans i contra la llibertat sexual). El termini començarà a comptar des que la víctima compleixi els 35 anys, i no com fins ara, que era a partir dels 18. Aquesta ampliació suposa un gran avanç, ja que està demostrat que les víctimes necessiten temps per a processar i assimilar certs successos i sovint els porta anys decidir-se a denunciar.

Respecte als i les menors de 14 anys que hagin d’intervenir com a víctimes o testimonis en un procediment judicial per un delicte de violència, les seves declaracions serviran com a prova preconstituida, per a així evitar que hagin de repetir-les durant el judici i revisquin el succés, amb el mal afegit que els pogués generar.

Com en la resta d’àmbits, aquesta llei contempla la formació en drets d’infància per a les carreres judicial i fiscal, exigida per tota la normativa internacional. A més, preveu una futura especialització dels òrgans judicials amb equips formats que coneguin en profunditat els assumptes relatius als nens, nenes i adolescents.

Aquesta nova llei és, per tant, un instrument crucial per a la protecció dels nens, nenes i adolescents davant la creixent violència que els afecta de manera directa i desproporcionada. Gràcies a ella, serà més ràpida la seva identificació i l’atenció serà més personalitzada, la qual cosa repercutirà en una major i millor protecció i un correcte desenvolupament dels menors.