Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Voluntariat amb persones cegues

Diversos programes permeten prestar ajuda a persones amb discapacitat visual de manera puntual o contínua
Per Azucena García 8 de juny de 2010
Img voluntaria en una farmacia
Imagen: ONCE

Amb la intenció de reforçar l’autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat visual, diversos programes de voluntariat se centren en elles. Els voluntaris ajuden en activitats de la vida diària a els qui manquen del suport oportú per realitzar-les. Mitiguen la solitud en l’habitatge o en una residència, acompanyen a la consulta del metge o assessoren en la compra de roba o medicines, entre altres coses. La seva ajuda és molt valuosa i, per això, és fonamental comptar amb un nombre suficient de voluntaris.

Imagen: ONCE

El voluntariat amb persones amb discapacitat visual suposa una gran ajuda per a aquestes. Es divideix en diferents programes pensats per cobrir les seves necessitats en el dia a dia. Els voluntaris realitzen tasques senzilles, però imprescindibles. En total, les propostes són cinc. Totes estan pensades per incidir “de manera molt positiva en el seu benestar, ja que permeten realitzar activitats per les quals no compten amb les condicions personals i/o soci-familiars adequades”, explica Patricia Sanz, directora d’autonomia Personal, Benestar Social i Atenció al Major de l’ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols).

Són programes actius en tota Espanya. Es coordinen des dels 33 Serveis de Voluntariat distribuïts per tot el territori nacional. Els beneficiaris són les persones afiliades a l’ONCE i, “en el cas dels menors d’edat o incapacitats legalment, es requereix que la sol·licitud d’atenció la realitzi qui ostenti la pàtria potestat o tutoria legal del menor”, precisa Sanz.

Diversos programes

El programa d’acompanyament es destina a els qui manquen “d’un grau d’autonomia personal suficient” i, en el seu entorn soci-familiar, tampoc compten amb persones que puguin estar amb ells. Per aquest motiu, els voluntaris els fan companyia al seu domicili, residència o en un hospital, o acudeixen amb ells en els seus desplaçaments a serveis que presta l’ONCE o altres externs, com a aprenentatge de braille i tiflotecnología, o consultes mèdiques, gestions administratives, compres i passejos. També són imprescindibles per a persones autònomes però que, de manera puntual, necessiten a una altra persona per a un desplaçament complex o desconegut. Una altra possibilitat passa per acompanyar en els torns de vacances socials, ja sigui des del punt d’origen del viatge o en el lloc de destinació.

Es pot acompanyar en els torns de vacances socials, des del punt d’origen del viatge o en destinació

Més recent és el programa d’experiència professional, que amb prou feines compta amb un any i mitjà de vida, si bé ha experimentat un desenvolupament progressiu quant a acceptació. El seu objectiu és “divulgar experiències laborals significatives per part del voluntari”. S’espera que aquestes serveixin de referència als afiliats demandants d’ocupació o que tinguin intenció d’iniciar una experiència professional per compte propi. Per garantir la fiabilitat del projecte, s’intenta que els voluntaris siguin també afiliats a l’ONZE. Un altre requisit es refereix al temps: han de tenir, almenys, “una experiència de més de sis mesos en la tasca, activitat o lloc sobre el qual van a orientar”.

Un altre aspecte al que es para esment és l’esport , ja sigui en grup o individual, organitzats per l’ONCE o per altres entitats. Es recolza durant la pràctica esportiva, en l’accés a les instal·lacions i en el seu interior, s’ajuda en els entrenaments i proves i es localitzen els instruments esportius i materials personals. Els qui prefereixin, poden col·laborar en activitats culturals i recreatives, tant en la seva organització (tertúlies, conferències, cinema forum) com en el suport als afiliats que vulguin participar.

Suport puntual

Img voluntaria en puesto de trabajo2 articuloImagen: ONCE

Els voluntaris que no es puguin comprometre per a programes continus o que optin per un altre tipus de voluntariat, tenen l’oportunitat de prendre part al programa d’accés a la informació. Es presta un suport puntual quan calgui accedir a “informació impresa plasmada en documents”. Els voluntaris ajuden en tasques com: emplenament d’impresos, documents o fulles de comanda i lectura de correspondència, documents privats, anotacions manuscrites i textos amb gràfics, fórmules o taules complexes. Encara que aquests últims es llegeixen en general amb mitjans tiflotécnicos, en ocasions, la seva complexitat obliga a necessitar ajuda per comprendre’ls.

Qui poden ser voluntaris

Img voluntaria en zapater ua2 articuloImagen: ONCE

En aquests programes de voluntariat poden participar totes les persones que ho desitgin, però la formació és un requisit imprescindible, segons estableix la Llei 6/96, de 15 de Gener, de Voluntariat i l’Estatut del Voluntari de l’ONZE. La pròpia organització imparteix aquesta formació, que consisteix en un curs amb una durada mínima de 15 hores en el qual s’aborden, entre unes altres, matèries diverses sobri: formació institucional, pautes de comportament amb persones amb ceguesa o deficiència visual greu, aspectes bàsics sobre malalties freqüents entre els afiliats, acostament a les característiques dels majors i continguts concrets als programes de voluntariat.

Els requisits per ser voluntari de l’ONCE són: ser major d’edat, sense vinculació civil, laboral o mercantil amb l’organització, amb nacionalitat de la Unió Europea o amb permís de residència en territori espanyol, si es té nacionalitat extracomunitària. A més, és fonamental “desitjar dedicar part del temps a les activitats contemplades en cadascun dels citats programes, sense contraprestació alguna”, precisa Patricia Sanz.

Els coordinadors del servei assignen els afiliats als voluntaris, en funció del seu perfil i compatibilitat

L’últim pas és la formalització de l’Acord de Prestació de Serveis en Règim de Voluntariat. “Només es requereix disponibilitat de temps lliure. Són els voluntaris els qui determinen la dedicació que poden oferir”, explica Sanz. L’assignació d’afiliats la realitzen els coordinadors del servei de cada centre a partir de l’entrevista prèvia que es realitza als aspirants a voluntari. “Es defineix el seu perfil i possibles vies de col·laboració, a més de buscar sempre la compatibilitat amb el potencial beneficiari del servei”, agrega.

Fins al passat mes d’abril, l’ONCE comptava amb un total d’1.283 voluntaris, “un nombre que cobreix de manera satisfactòria les necessitats, si ben qualsevol nova incorporació és benvinguda i molt necessària per poder desenvolupar la nostra labor amb majors garanties d’èxit”, conclou Patricia Sanz. Totes les persones interessades poden informar-se en qualsevol delegació territorial, direcció administrativa o agència de l’ONZE. També és possible contactar per correu electrònic: voluntariado@once.es