Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Accedir a Internet amb límit de descàrrega

Alguns proveïdors d'accés imposen limitacions al tràfic a la Xarxa, una mesura que podria fer-se general
Per Antonio Delgado 21 de octubre de 2008
Img isplimitados portada
Imagen: Jordi Sabaté

El proveïdor d’accés a Internet nord-americà Comcast s’haconvertit en un dels primers a aplicar una limitació enla transferència mensual de dades que els seus clients poden descarregarcada mes, però no és l’únic temptat a aplicar talsrestriccions. Si aquesta limitació s’estén a tota la Xarxa,podria afectar al futur desenvolupament de la societat de lainformació i a l’accés a continguts multimèdia i d’altadefinició.

Imagen: Jordi Sabaté

Amb la proliferació de la tecnologia ADSL, lescridades tarifes planes d’accés es van convertir en una realitat.No obstant això, uns anys després, i a causa del consumintensiu d’ample de banda dels nous serveis de la trucadaWeb 2.0 (en els quals els usuaris accedeixen a continguts multimèdia i almateix temps produeixen els seus propis), alguns proveïdors deaccés a la Xarxa han començat a limitar la descàrrega mensual de dadesque pot fer cada usuari. El motiu és que consideren que tantconsum d’ample de banda els genera massa costos demanteniment i inversió i el consumidor paga un únicpreu.

Les companyies proveïdores consideren que tant consum d’ample de banda els genera massa costos de manteniment i inversió

Un dels primers proveïdors d’Internet a aplicar aquesta mesuraha estat el proveïdor d’accés (ISP) nord-americà Comcast, que haestat retallant l’ample de banda dels seus clients en funciódel tipus de l’aplicació utilitzada. Principalment elsprogramesP2P han estat els més castigats per aquestes limitacions.Encara que també s’ha produït aquesta retallada en casos deusuaris que, sense utilitzar programes P2P, tenen un consum d’amplede banda que Comcast considera excessiu.

Els defensors dels cibererechos consideren aquestes pràctiquescom una violació de la garantia coneguda com a neutralitatde la Xarxa, és a dir, no cobrar un preu diferent per cada serveique s’utilitzi, i no discriminar el tràfic d’Internet enfunció del seu ús. Així, es corre també elperill que els proveïdors puguin regular el tràfic de laXarxa al seu gust i conveniència, i fer més lent l’accés acontinguts aliens alhora que es dota de la màxima velocitatals continguts propis o dels seus socis comercials.

Usuaris insolidaris?

Comcast es defensa de lesacusacions de manipulació del flux de dades dels seus clientsal·legant que aquests usuaris als quals penalitza són els responsablesde la baixa qualitat de servei que es produeix a determinades hores,doncs monopolitzen l’ample de banda en detriment de la resta deels internautes. La companyia els acusa d’insolidaris.

Els proveïdors podrien arribar a fer més lent l’accés a arxius aliens dotar de la màxima velocitat als continguts propis

No obstant això, l’organismeregulador de les telecomunicacions en EstatsUnits (conegut com a FCC) ha decidit castigar a la companyiaobligant-li a revelar els procediments que utilitza paradiscriminar el tràfic d’Internet als seus clients, aixícom a presentar un nou pla per acabar amb aquestes pràctiquesi no trencar la neutralitat de la Xarxa. Fruit d’aquestaresolució, Comcast va anunciar que a partir de l’1 deoctubre d’aquest any situa el límit per a l’úsd’ample de banda dels usuaris residencials de 250 gigaoctets almes.

Encara que aquesta quantitat de gigaoctets pugui semblar alta, caltenir en compte que el pes de les pàgines web esha triplicat en els últims anys. És a dir, laquantitat de tràfic que es genera per accedir a la mateixainformació que en 2003 és tres vegades superior. A més,amb aquest ample de banda l’accés als vídeos, a latelevisió d’alta definició mitjançant streaming i, engeneral, a tots els continguts multimèdia es veu claramentperjudicat.

Altres ISP nord-americans, com Estafi Warner, disposen des delpassat mes de juny d’un pla d’accés a Internet en funcióde l’ample de banda, que cobra un extra per cada gigaoctet addicionalconsumit.

Pot passar a Espanya?

A Espanya els operadors de telefonia mòbilque ofereixen tarifes d’accés a Internet mitjançant la utilitzacióde mòdem USB també apliquen restriccions en les sevescontractes d’accés a Internet. Les principals empreses del sectorcomercialitzen les seves tarifes més populars per al mercatresidencial amb una limitació d’ample de banda situat entriun gigaoctet i cinc gigaoctets al mes.

El Parlament Europeu ha aprovat una esmena per fer més clars i transparents els contractes que signen els usuaris a l’hora de donar-se d’alta en un servei d’accés a Internet

A més, no permeten que els seus usuaris puguin utilitzar elmòdem per accedir a serveis de veu sobre IP (Voip)ni a serveis que utilitzin el protocol P2P. Amb aquesteslimitacions, els usuaris d’Internet dels operadors mòbilsno poden utilitzar les seves connexions per visualitzar contingutmultimèdia, parlar per Skype, ni descarregar contingut de gran pes.

Altres proveïdors que solen aplicar limitacions en l’ample debanda consumit cada mes són els ISP que ofereixen serveis deconnexió a Internet a través d’altres tecnologiescom l’accés per satèl·lit. A més, segons estanestablertes les diferents lleis de telecomunicacions de la UnióEuropea, els proveïdors d’accés fix sí podrienlimitar el tràfic de dades als seus clients.

És per això que a la fi desetembre el Parlament Europeu va aprovar el denominat “Paquetde Telecomunicacions”. Es tracta una sèrie d’esmenes paralegislar sobre alguns dels aspectes més importants delsector de les telecomunicacions a Europa.

Entre altres mesures, elParlament Europeu ha aprovat una esmena per fer mésclars i transparents els contractes que signen els usuaris a lahora de donar-se d’alta en un servei de telecomunicacions, compot ser l’accés a Internet. Aquestes empreses deuran apartir d’ara indicar clarament en els contractes les restriccionsque pensen aplicar a la connexió perquè els usuaris tinguinclar a cada moment quin tipus de servei contracten.