Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Acrobat: el programa ideal per a l’administració online

La nova versió del programa ha deslligat una batalla entre Microsoft i el seu propietari, Tova, per l'opció 'guardar com.PDF'
Per Darío Pescador Albiach 4 de desembre de 2006

Fa unsdies la companyia de programari Adobi presentava laversió 8 del seu programa Acrobat. Però no es tracta delprograma AcrobatReader, que permet veure arxius .PDF i la majoria delsusuaris tenen ja instal·lat en el seu PC. Acrobat, a seques, és elprograma de Tova per crear arxius .PDF, l’estàndard mésestès per a documents.

Img

Acrobat ésun programa car (de 400 a 650 euros) i el seu ús és mésprofessional que domèstic. En la nova versió hi hanoves opcions de seguretat, per protegir els documents, funcionsde treball en xarxa, per portar el control de les revisions d’unmateix document, i el que és més interessant, la creacióde formularis digitals, que es poden emplenar en una pàginaweb i certificar mitjançant una signatura digital.

El formatperfecte per a l’administració electrònica. En llocde descarregar el formulari, imprimir-ho i emplenar-ho a mà, tot espot fer des de l’ordinador, amb seguretat i rapidesa. Un mercatmolt llaminer per a qualsevol companyia de programari, i unacarrera que, de moment, Tova està guanyant a Microsoft. No ésd’estranyar que l’assumpte gairebé hagi acabat en elstribunals.

L’estàndard de facto

Si esescriu una carta amb un processador de textos en Windows, s’enviaper correu electrònic i s’imprimeix des d’un Macintosh, ésprobable que el resultat sigui diferent a l’original.

Lanova versió permet la creació de formularisdigitals, que es poden emplenar en una pàgina web icertificar mitjançant una signatura digital

Parasolucionar aquest tipus de problemes Adobi va crear el format PDF.Un arxiu PDF sempre es veurà igual en qualsevol ordinador,programa de navegació web o sistema operatiu, i les còpiesimpreses seran idèntiques.

El format.PDF d’Acrobat és una derivació de PostScript. El llenguatgePostScript descriu la pàgina, és a dir, quin text hi hai on va col·locat. A més, els arxius .PDFcontenen les fonts de tipus de lletra que siguin necessàries, i lesimatges i altres elements que no siguin text, comprimits. Peraixò és fàcil que en convertir una presentacióPowerpoint de cinc megues a .PDF es queda en uns 500K.

Elprograma lector de .PDF, Acrobat Reader, és gratuït. A més,Tova va deixar obert l’estàndard perquè qualsevoldesenvolupés programes capaços d’escriure arxius .PDF. Perexemple, els ordinadors Macintosh ho utilitzen a qualsevol programa,i les aplicacions d’Open. Office, l’alternativa gratuïta a MicrosoftOffice, també poden convertir els seus arxius a .PDF, aixícom també es poden convertir els documents guardats enGoogle Docs.

Unarxiu .PDF sempre es veurà igual en qualsevol ordinador,programa de navegació web o sistema operatiu

Senseembargament, amb Microsoft Office no es pot, tret que s’instal·linprogrames addicionals com, per exemple, Acrobat de Tova.

Microsoftva anunciar el seu interès en què la versió 2007 deOffice tingués una opció “Guardar com .PDF”inclosa, i que anava a arribar a un acord amb Tova. La nova versiód’Office ja ha arribat i aquesta opció no estàdisponible, amb amenaces de demanda pel mig.

Què ha anat malament entre Tova i Microsoft?

Al llargd’aquest any s’ha produït un encreuament de declaracions entriles dues companyies. Segons Microsoft, Tovavolia que es cobrés aparti per l’opció decompatibilitat amb PDF, i a més que Microsoft es desfésdel seu format .XPS, que ha desenvolupat com una alternativa a .PDF.

Pel seupart, Tova va declarar que temia que Microsoft modifiquésel format .PDF fins a fer-ho incompatible amb altres productes que nofossin els seus, com ha ocorregut en altres ocasions. Amb l’extensaimplantació de Windows i Office, això afectaria a lesvendes de productes com Acrobat.

Tova hadeixat obertes les especificacions, amb el que qualsevol puguesfer un programa que converteixi a .PDF, però en el cas de Microsoftpodria demandar-los davant tribunals de la competència perpràctiques monopolistes.

Al final,sembla que Office 2007 sortirà l’any que ve sense laopció ‘Guardar com a PDF’, encara que està per veure si espodrà descarregar com una extensió aparti. Mentretant, els consumidors sempre poden recórrer a alguna de lesopcions gratuïtes.

Programes gratuïts per crear .PDF

Si a més dellegir arxius .PDF, cal crear-los a partir d’altres documents,hi ha diverses opcions gratuïtes. La majoria s’instal·len comuna impressora virtual en el sistema. N’hi ha prou amb seleccionar l’opcióImprimir.

  • Lesaplicacions OpenOffice ,que són compatibles amb tots els formats de Microsoft Office, isón gratuïtes, disposen totes elles de l’opció de ‘Guardarcom .PDF’, tant en les versions per Windows com en les deLinux.

  • PrimoPDF:s’instal·la com una impressora i permet crear documents .PDF des dequalsevol programa que tingui opció d’imprimir. Éstotalment gratuït.

  • Tovaté un sistema de creacióde PDF onlineper mitjà d’una subscripció (99,99$ a l’any). No obstant això,els primers cinc documents són gratis.

  • CutePDFés un altre programa gratuït i també s’instal·la comuna impressora.