Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Adaptadors per cridar per Internet

Hi ha nombroses propostes que permeten usar telèfons normals per parlar a través de la Xarxa
Per Antonio Delgado 8 de gener de 2009
Img voipapadp portada

Per a molts usuaris, utilitzaruna aplicació de veu sobre el protocol d’Internet (VoIP)significa connectar un micròfon i uns auriculars a l’ordinadori estar assegut davant del monitor per realitzar i rebretrucades. No obstant això, gràcies a diversos dispositius i adaptadorsper a telèfons, és possible utilitzar aquests serveis sensedependre de l’ordinador i mitjançant un telèfon normal.

Aquests aparells connecten directament amb la Xarxad’una banda, i per l’altre amb un terminaltelefònic, de manera que, quan l’usuari rep una trucada, la impressióno varia respecte a si la rebés per la viatradicional

La progressiva utilització per part dels usuaris deserveis VoIP està motivant l’aparició en elmercat domèstic de diferents propostes (tant de maquinaricom de programari) que permeten fer i rebre trucades des dedispositius externs a l’ordinador; ja sigui de manera independent oben connectats a aquest per facilitar el seu ús. Entre els méspopulars es troben aquells aparells que fan innecessària laconnexió mitjançant l’ordinador i vinculen directament eltelèfon amb la Xarxa.

Així, un d’aquests aparells connecta directament amb la Xarxad’una banda, i per l’altre amb un terminaltelefònic. Quan l’usuari rep una trucada, la impressióno varia respecte a si la rebés per la viatradicional, però en realitat la trucada ha transitat per Internetgràcies a complexos protocols que empaqueten la veu sortint engrups de dades i la distribueixen fins a a el lloc de recepció.El més popular d’aquests protocols, un estàndard defacto, és el protocol SIP.

La majoria dels adaptadors són compatibles amb SIP. Elsdiferents proveïdors de VoIP existents al mercat solen donar aels seus clients un compte SIP que permeti la realització decridades de forma gratuïta entre “usuaris SIP”, encara queutilitzin un proveïdor diferent. Això és possible gràcies a acordsde “peering” entre els diferents proveïdors. Paraconfigurar un dispositiu compatible amb la tecnologia SIP,tan sols és necessari la seva configuració mitjançant elsdades d’accés remesos per l’operador del servei.

Img telefono art

D’altra banda, Skype, una de les principals empreses del sector,no utilitza el protocol SIP per donar el servei, sinó que compta ambun protocol propi tancat. Per aquesta raó, les nombrosessolucions de dispositius i adaptadors externs compatibles ambSkype només poden funcionar amb aquest servei, i no ambcomptes SIP.

Al mercat existeixen diferents solucions per a la connexiód’un telèfon normal amb Internet sense haver de passar per elordinador. Aquestes són algunes de les possibles:

Telèfons VoIP basats en programari, o “softphones”

Aquesta solució consisteix en programes d’ordinador querecreen un entorn gràfic similar al d’un telèfon enla pantalla del PC. ImgPer a aquells usuaris que disposin d’unsistema de VoIP compatible amb un compte SIP o Asterisk(una aplicació de programari lliure que proporciona lesfuncionalitats d’una central telefònica), existeixen diferentssolucions de programari per tenir un telèfon virtual en elordinador.

Zioperés compatible amb SIP i IAX, el protocol utilitzat en els sistemesAsterisk. Disposa d’una versió gratuïta i una altra de pagament, mésorientada a empreses i professionals. El seu programari estàdesenvolupat per als sistemes operatius Windows i MAC US X. Entrialtres clients, es pot trobar a SjLabsi Xten.Disponible aquest últim en una versió per a telèfonsmòbils amb sistema operatiu. Com a curiositat, apuntar que elservei Skype entra dins de la categoria dels“softphones”.

Telèfons VoIP mitjançant connexió USB

Img

Aquests dispositius es connecten al port USB de l’ordinador i fanles vegades de micròfon i auricular. Depenent del model,poden estar preconfigurados per ser utilitzats amb els proveïdorsde VoIP més populars, així com ser compatibles amb elssistemes de VoIP de Skype, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, etc.Disposen d’un teclat per poder realitzar trucades.

Entre els diferents models existents, es pot destacar el

TomcomWebt@lker 211, compatible amb diferents serveis de VoIP, o el PhilipsVOIP1511B/55, fabricat exclusivament per ser utilitzat ambSkype i sota un ordinador amb el sistema operatiu Windows.

Telèfons VoIP independents

Aquests dispositius estan basats en maquinari i no necessitenestar connectats a un ordinador per funcionar. Externament sónsimilars als telèfons convencionals i disposen de varisports per a la seva connexió de forma directa a l’encaminador delusuari. Entre els models que es poden trobar al mercat,destaquen aquells compatibles amb serveis de VoIP ivideoconferències.

Img

Entre ells, GrandstreamGXV3000 IP Video Phone és un terminal telefònic quedisposa d’una pantalla LCD de 5,6 polzades compatible ambvideotelèfons basats en SIP, així com amb elsestàndards multimèdia H.264/H.263, pensats per dotar d’unamillor qualitat a l’àudio i al vídeo. La seva tecnologia esadapta per funcionar amb connexions des de 32 kbps fins a la bandaampla.

Dins d’aquesta mateixa categoria,existeixen dispositius compatibles amb Skype, com el model ASUSAiGuru SV1, unvideotelèfon que disposa d’una pantalla de 7 polzades.Té, a més, una webcam amb resolució VGA per lesvideoconferències. Quant a connectivitat, pot enllaçar ambInternet mitjançant un cable Ethernet o bé per wifi. Disposa d’unabateria per a la seva utilització de forma sense fil,amb un temps benvolgut d’ús en videoconferència de 30 minuts.

Adaptadors VoIP per a telèfons analògics

Un adaptador LLIGA és un dispositiu que permet utilitzar untelèfon convencional en serveis de VoIP. D’aquesta manera, noés necessari adquirir un nou equip per al seu ús amb aquestatecnologia.

LinksysPap2t és un adaptador teléfonico que disposa de dosports RJ-11 (els de les clavilles telefòniques) per laconnexió de dos telèfons convencionals, aixícom un port RJ-45 (Ethernet) per a la seva connexió mitjançant uncable de xarxa a l’encaminador de l’usuari. La configuració de cadaterminal es realitza de forma independent mitjançant un entorngràfic web accessible des de la xarxa local de l’usuari. Destacaper disposar d’identificador de trucada, “cridada en espera”i contestador “voice mail”, entre altres opcions. El seu preude venda al públic està estimat entre els 40 i 50euros.