Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alternatives a Flickr

Diferents serveis on line posen a la disposició de l'usuari la creació d'àlbums de fotos que també poden ser compartides
Per Jordi Sabaté 24 de novembre de 2008
Img flickralter portada
Imagen: JW_00000

Sens dubte ningú com Flickrrepresenta a la fotografia digital en Internet, tant per laquantitat d’imatges que emmagatzema el servei com per lesprestacions que ofereix. Però hi ha altres aplicacions que poden ferles mateixes funcions i fins i tot tenir alguns avantatges, com una majorprivadesa, més senzillesa d’ús o major rapidesa enla pujada d’arxius al sistema.

Conviuen a la Web nombrosos serveis de magatzematge de fotografies tan interessants, o més, que Flickr

Un article del comentaristatecnològic de Silicon Valley Paul Boutin en la revista Wiredservia fa un mes per expressar un dels grans debatsque se cierne sobre Internet: estan els blogs passatsde moda? Boutin, que pensa que en certa manera és així, va titularel seu article: “Twitter,Flickr i Faceboock fan que els blogs semblin tan 2004…“.Així expressava la creixent sensació que sobrevola laXarxa que altres maneres, molt més visuals i ràpids,de comunicació entre internautes són més eficaces queels blogs a l’hora de difondre continguts on line i establircorrents de pensament.

Img

Segons Boutin, l’afany perla immediatesa (Twitter és una xarxa de blogs de missatges curts), lavisualitat (en Flickr els usuaris s’expressen a través dels seusimatges i curts peus de foto) i la senzillesa (la xarxa socialFacebook destaca per la seva gran facilitat d’ús) fa que els serveiscomentats en el títol del seu article siguin els apropiatsper a la Internet de la propera dècada.

No obstant això, aquestes tres aplicacions nosón les úniques. Hi ha diferents alternativesa Twitter; Facebookcompeteix amb MySpace i Tuentiper la corona de les xarxes socials a Espanya, i conviuen enla Web nombrosos serveis de magatzematge de fotografies taninteressants, o més, que Flickr.

Picasa, interacció amb elescriptori

Tal vegada el més conegut ésPicasaWeb Album, el servei de Google, que s’antoja interessant perla seva elevada interacció entre l’escriptori de l’usuari i elàlbum virtual que es guarda a la Xarxa. D’aquesta manera, elsinternautes que usen Picasa Web Album poden organitzar i editar els seusimatges en lapart del servei que està en el seu escriptori i despréspujar-les minuciosament ordenades per grups i etiquetes a l’àlbumon line.

Aquest procés en Flickr és méscomplicat, ja que no existeix una aplicació d’escriptori tandesenvolupada; solament un programa FTP(Flickr Uploader) que permet pujar les imatges des delescriptori, però sense editar-les ni organitzar-les tant com en Picasa.Així, mentre Picasa integra en si mateix tot elprocés, en Flickr cal usar un editor d’imatges (perexemple Photoshop) per reduir la grandària de les imatgesa pujar, ja que hi ha un límit de grandària i el sistemareadapta les imatges automàticament reduint la sevaqualitat.

Estoc.xchng: imatgesselectes en alta definició

Estoc.xchngés un magatzem de fotos on line que destaquen per la seva altadefinició, així com per la seva elevada qualitat. Lafilosofia del lloc és permetre als fotògrafsafeccionats i professionals que pugin les seves fotos perquè tantautors de blogs com a publicacions on line les utilitzin sota lescondicions de la seva llicència d’ús, ja sigui gratuïtament o pagant unpercentatge als autors i el servei.

No tothom pot pujar les imatges a Estoc.xchng, ja que el servei segueix un criteri editorial de selecció molt exigent

No tothompot pujar les imatges a Estoc.xchng, ja que el serveisegueix un criteri editorial de selecció molt exigent. Si unusuari creu que té imatges a l’altura del servei,pot posar-se en contacte amb els editors i mostrar-les-hi paraque ells decideixin quins consideren oportuna pujar. Elresultat d’aquesta moderació és que no es pugen fotografiesindiscriminadament i no s’ocupa espai irrellevant. Això redundaen més quantitat de memòria per imatge i, per tant, millordefinició.

El servei, queté una versió de pagament on es permet la descàrrega deimatges en definició més elevada per la sevautilització en projectes publicitaris o en la impressióde cartells, requereix que l’usuari s’inscrigui per poder veure lesimatges. D’altra banda, no totes les imatges sóndescarregables.

Photobuket, aposta per la senzillesa

Si alguna cosa ésrellevant en Photobucket, unaalternativa a Flickr finançada per l’empresa del cercador Ask.com,és la seva senzillesa d’ús i la seva vocació de xarxa social. La pujadad’imatges a Photobucked és molt senzilla i ràpida.Permet pujar-les tant des de l’ordinador com des del mòbil(mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a unaadreça personalitzada) o bé des d’un altre servei deInternet. Per a aquesta última opció cal proporcionarl’adreça url que té la imatge a incorporar.

Photobuckettambé pot servir de gestor d’imatges parapublicar-les en blogs de les plataformes més populars, aixícom per compartir-les amb tota la xarxa de contactes que es tingui enel servei. Referent a això, Photobucket té nombrosespossibilitats socials, com la formació de grups deusuaris per temes, la remezcla d’imatges d’altres usuariso l’exposició de les imatges més visitades.D’altra banda, presenta un editor web d’imatges méssimple que Picnik,el de Flickr, però també més ràpid i gairebé tanefectiu en els resultats.

No obstant això, elservei coixeja per ser molt restrictiu en la grandària de lesfotos que permet pujar, de manera que no permet en la seva versiógratuïta carregar imatges majors d’un Megaoctet. A méssitua la grandària màxima de magatzematge en aquestaversió en un Gigaoctet. Si es volen pujar méscontinguts cal passar a la versió de pagament, que per uns 20euros a l’any amplia l’espai a cinc Gigaoctetsanuals, i la grandària de les fotos a pujar a dos Megaoctets.A més, el servei permet reproduir vídeos amb unalimitació d’ample de banda de 25 Gigaoctets mensuals en laversió gratuïta i il·limitat en la de pagament.

Zoto i Zooomr, emmagatzematge il·limitat

Mésdesconeguts però no per això menys interessants són els serveisZooomri Zoto,que es defineixen tant per la seva senzillesa d’ús com per la seva potència ila seva eficàcia a l’hora de carregar imatges en el servei. Tots dospermeten la pujada de fotografies de gran grandària i ambespai d’emmagatzematge il·limitat a canvi de veure publicitat. Però mentre Zooomr éscompletament gratuït, Zoto permet 60 dies de prova després deels quals cal donar-se d’alta en el servei per uns 20 eurosanuals.

Zooomr i Zoto permeten la pujada de fotografies de gran grandària i amb espai d’emmagatzematge il·limitat a canvi de veure publicitat

Zooomr,que pertany a la suite ofimàtica on line Zoho,presenta un disseny senzill i clar i nombrosesfuncionalitats. Té a més una vocació deimmediatesa molt similar a la del servei de microblogging Twitter, i fins i tot permet enviar a la comunitat Zoomr missatges curts. Lesfotos publicades, a més, van apareixent per ordrecronològic en el servei, també molt a l’estil deTwitter. A aquestes fotos se’ls pot posar preu i el sistema les situa en el seu sistema de venda.

Perel seu costat Zoto permet deixar comentaris i publicar lesimatges en diferents blogs de les plataformes méscomuns, com Movable Type, WordPress, Livejournal o Blogger entriuns altres. Addicionalment, tant Zoto com Zooomr permeten situar ellloc on es va realitzar una fotografia mitjançant elservei Google Maps.