Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Annex M, més velocitat en la pujada de dades

Es tracta d'una nova especificació de l'ADSL que accelera la transferència d'arxius per part de l'usuari fins als 3,5 megabits per segon
Per Benyi Arregocés Carrere 21 de juliol de 2009
Img anexom portada
Imagen: Mike Lee

L’Annex M incrementa la velocitat de càrrega dedades en l’ADSL2+. Aquesta tecnologia de connexió a Internet ésasimètrica i la pujada de continguts des del costat de l’usuarisempre ha estat inferior a la descàrrega de dades a l’ordinador. Enla pràctica, el màxim que s’ha aconseguit en la càrrega d’arxiusha estat una velocitat d’un megabit per segon (Mbps), una xiframolt allunyada dels “fins a 20 Mbps” en sentit descendentque ofereix el servei. És per això que Annexo M pot resultarútil si s’estén a tots els proveïdors de la Xarxa.

L’ADSL. suposa l’accés a Internet per banda ampla més estès.Segons les últimesestadístiques de l’Organització per a la Cooperaciói el Desenvolupament Econòmic (OECD), de setembre de 2008, el60% de les línies de banda ampla dels païsosdesenvolupats utilitza aquesta tecnologia. No perquè és la milloropció, sinó perquè va ser la més econòmica paraels proveïdors d’Internet. Gràcies a ella, van poder aprofitar lainfraestructura de la telefonia fixa sense necessitat de realitzarinversions elevades com suposava la fibraòptica.

L’ADSL privilegia la velocitat de descàrrega

Des que es va començar a implantar a Espanyaamb una velocitat bàsica de 256 kilobits per segon (Kbps),la velocitat de connexió en descàrrega ha evolucionat paraarribar als famosos “fins a 20 megues”. No obstant això, en lapart de la càrrega de dades des de l’ordinador de l’usuari, laevolució ha estat molt inferior. S’ha passat de 128 Kbps a unMbps en el millor dels casos, amb bastants connexions que pugendades a unes taxes d’entre 320 Kbps i 512 Kbps En el conjunt depaïsos desenvolupats la situació no és molt millor.Segons les citades estadístiques de l’OECD, la velocitatmitjana ascendent oferta en els accessos amb tecnologia DSL ésde 699 Kbps.

Es tracta d’una especificació opcional de l’ADSL 2+ que permet incrementar la pujada de dades des d’1,4 Mbps fins a 3,5 Mbps

La velocitat en la càrrega de dades resulta unparàmetre important per diversos aspectes. Quanta majorsigui, amb més rapidesa s’enviaran adjunts pesats en elcorreu electrònic o arxius de grans dimensions, comvídeos. Molts dels serveis de la Web exigeixen enviar esttipus de continguts. Per exemple, si es vol pujar un vídeopropietari a YouTube o enviar les fotografies a una tendade revelat.

La capacitat de pujada també influeix enel comportament dels programes P2P. Per incentivar elintercanvi d’arxius, aquests programes regulen la velocitat debaixada en funció de la de càrrega. Així mateix, els usuaris quevulguin instal·lar un servidor web en un dels seus ordinadors casolans esbeneficien de l’ample de banda ascendent per enviar les pàginesa més lectors al mateix temps.

Fins a 3,5 Mbps

L’Annex M és una especificació opcional de l’ADSL2+ que permet incrementar la pujada de dades des d’1,4 Mbps fins a3,5 Mbps. Tècnicament, augmenta l’espai destinat a lacàrrega perquè varia la freqüència que separa el canal ascendent idescendent de l’ADSL de 138 kilohercios a 276 kilohercios. D’aquestamanera, es doblega la capacitat de l’ADSL 2+. En la pràctica, lavelocitat final variarà en funció de la distància dela connexió respecte a la. central del proveïdor d’accés, com sol ocórrer amb els DSL.Una altra limitació radica que no funciona bé en les líniesamb un soroll excessiu.

En la pràctica, la velocitat final variarà en funció de la distància de la connexió respecte a la central del proveïdor d’accés

En països com Austràlia, Dinamarca,Suècia, Finlàndia, Gran Bretanya o Bèlgica ja hi haproveïdors que inclouen l’Annex M. A Espanya, Telefónicaho utilitza per a les seves ofertes d’ADSL simètric a velocitats de1 i 1,5 Mbps, dirigides a empreses i professionals. D’altra banda, enjuny Jazztel ha començat a oferir-ho de manera gratuïta alsusuaris residencials que hagin contractat els seus productes “ADSL20 megues” o “Jazztelia”, però amb la possibilitat dedecidir quan activar-ho.

Dinsdel panell de clients, en Jazztel, cada persona potactivar l’Annex M, que ha estat batejat com a “Turbo Up”.Així s’augmentarà la velocitat de càrrega fins als 2,5Mbps Una altra possibilitat és seleccionar Turbo Down, que fa el propiamb la taxa de descàrrega i l’eleva fins a dos Mbps per sobre delnivell habitual. La contrapartida d’aquestes modificacions consisteix enque no es pot veure Jazztelia, la televisió IP d’estproveïdor, i que es produeix una major inestabilitat en la connexió.Es poden realitzar tres canvis al dia en aquestesconfiguracions per adaptar-se a necessitats i usos concrets. Elprocés comporta un tall de la connexió a Internet d’unsdos minuts mentre es reinicia l’encaminador.

ADSL amb mòdem USB mòbil

Juntament amb la millora que representa l’Annex M, elmercat de l’ADSL espanyol ha experimentat altres novetats enels últims temps. Després que Vodafone adquirísTele2, l’operadora britànica ofereix un ADSL per a líniesfixes en conjunt amb un mòdem USB 3G. Així esgaranteix la connexió des que es tenen els aparells perquèes connecta de manera sense fil a través de latecnologia mòbil i s’eviten les demores habitualsquan s’activa un ADSL. Una vegada iniciada aquesta connexió,el consum del mòdem USB es factura a part, amb un costdiari de 2,9 euros.