Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aplicacions de cloud computing

Llocs web i usuaris disposen de diverses eines per a aprofitar els beneficis de "el núvol"
Per Benyi Arregocés Carrere 20 de gener de 2010
Img cluodeyeos portada

La connexió a Internet total iconstant de moltesempreses i treballadors ha propiciat que termes com”cloudcomputing” es posin de moda. Per a l’usuari i per alsllocs web, això significa secundar-se en “el núvol”. En el cas de l’usuari, els programesfuncionen en servidors i es manegin a distància a través dels seusordinadors o telèfons; en el dels llocs web, “el núvol”s’encarrega de servir les seves pàgines.

Amazon, pioner en aquest camp

Els blogs i els llocs web d’èxit sónun delspúblics que es poden beneficiar de les aplicacions en “elnúvol”, ja que diverses empreses ofereixen els seus servidorsvirtuals per a allotjar aquestes plataformes. Reben aquest nom perquè,en aparença, una sola màquina les allotja, a pesar quedistribueixen entre diversos equips les càrregues que solen portaruna o més màquines.

Aconsegueixen sistemes mésestables i amb major capacitat per a aguantar increments de trànsit de dades, la denominada escalabilitat. En aquests servidors, lescaracterístiques tècniques es personalitzen al gust i lesnecessitats de cada client. El gran avantatge és que s’evita lanecessitat d’adquirir i mantenir servidors, en cas de tenir moltsvisitants.

En aquests servidors, les característiques tècniques es personalitzen al gust i les necessitats de cada client

Amazon, la popular llibreria d’Internet,és unade les empreses pioneres en aquest camp. En 2002 va diversificar el seunegoci original sota la denominació d’Amazon Web Services, amb la finalitat de aprofitar la capacitat dels equips que havia muntat per a mantenirels seus llocs web.

Embeni aquest servei amb elnom d’Amazon Elastic Computi Cloud (EC2) des de 2006. Belluga’m,el lloc de selecció social de notícies, s’hatraslladat fa poc a aquesta solució. A Espanya, Arsysofereix un servei que es basa en una idea similar, Cloud Flexible, que facilita determinar en quina quantitat s’usen els recursos per a servir pàgines web.

Altres empreseshan seguit el mateix camí que Amazon, a pesar que tampoc siguinempreses d’hosting a l’ús. Google no cobra fins a undeterminat nivell de consum de recursos d’App Engine, que facilita la creació d’aplicacions web quefuncionin sota la infraestructura dels seus servidors. Aquesta és laplataforma de “cloud computing” que utilitzen serveis comAskaro. Microsoft, per part seva, ha fet el propi amb Azure,que serà un servei de pagament a partir de febrer de 2010 després d’unperíode en què la seva prova ha estat gratuïta.

EyeOS, programació espanyola en “el núvol”

En aquest camp també ha entrat IBM,que integra l’escriptori web espanyol EyeOS en una de les seves solucions, anomenada “SolutionEdition for Cloud Computing“, dirigida a grans empreses i administracions. EyeOS és un conjunt d’aplicacions web en un escriptori que imita als convencionals.

Resulten interessants les eines que EyeOS posa a la disposició dels programadors externs per a crear aplicacions que funcionin dins de l’escriptori

En aparença, és un sistema operatiu que es manejacom un ordinador convencional, però a través del navegador.Els programes s’instal·len en aquest entorn i el seu avantatge és l’accésubic sense importar el dispositiu, una cosa comuna a totes lesaplicacions web.

EyeOs, la versió del qual 2.0 acaba de publicar-se,destaca perquè disposa de desenes d’aplicacions per defecte. Entreelles, es troben les més habituals per a l’usuari mitjà, comun paquet ofimàtic, que permet a diverses persones col·laborar en elsdocuments, una agenda, una calculadora o un programa de missatgeria.

Resulten interessants leseines que el desenvolupament posa a la disposició dels programadors externsper a crear aplicacions que funcionin dins de l’escriptori. Fins i totha creat un lloc específic per a recollir aquestes aportacions.

EyeOS té llicència lliure i proporciona elsarxius necessaris perquè qualsevol persona ho instal·li de manera gratuïta enun servidor que utilitzi Apatxe i PHP, la solució de programari lliuremés habitual en Internet, sense necessitat d’usar cap base de dades. Des de la seva creació, s’ha descarregat més de 550.000 vegades,asseguren en EyeOS.

Una alternativa per a l’escola digital

Per regalar el producte, els ingressosprincipalsd’aquesta companyia provenen de la instal·lació i manteniment del mateix en empreses i administracions. A Catalunya, ja s’haimplantat aquest sistema operatiu web en més de 2.500 escoles.

“Hi ha diverses formes. D’una banda, l’escola demana un servidor, nosaltres adaptem EyeOS i incloem els seus continguts. Però des de desembre tenim un paquet més específic per a escoles, que estem a punt de llançar a tot el món, que conté exercicis i continguts educatius als quals es poden afegir més i que es paga per alumne”, explica Jordi Colell, encarregat de les relacions externes d’EyeOs. “L’avantatge”, prossegueix Colell, “és que s’instal·laen ordinadors amb Linux però als quals els salta EyeOs resmés arrencar”. Així es controla tot el contingut i les accions dels alumnes.

A Catalunya, s’ha implantat aquest sistema operatiu web en més de 2.500 escoles

Aquesta empresa també ofereix de manera directa i gratuïta les aplicacions web en el seu servidor, la mateixa manera de funcionament de Google o Zoho. La seva capacitat actual per a albergar dades, uns 80megaoctets, aconsella un ús ocasional o amb finalitats de prova, que va serla primera intenció dels creadors d’EyeOs en obrir aquestservei: “Crear una demo”. No obstant això, el fet que hi hagimés de 150.000 usuaris en el seu servidor, els ha portat a estudiaruna ampliació en la seva capacitat, indica des de l’empresa.

Altres escriptoris d’aplicacions web

A més d’EyeOS, s’han creat altresescriptorisd’aplicacions web que imiten el comportament d’un sistemaoperatiu. Aquestes tasques es poden realitzar gràcies als avançosamb tecnologies com Ajax,que permet realitzar moviments bàsics en un sistema operatiu,com arrossegar i deixar anar un arxiu, o flaix, que ajuda en lareproducció de continguts audiovisuals. A diferència d’EyeOs, se centrenper complet en la Web i no ofereixen els seus programes perquèl’usuari els instal·li on vulgui.

G.ho.st ofereix gratis una capacitat de 15 gigaoctets i facilitats per a compartir arxius amb els contactes

G.ho.stofereix gratis una capacitat de 15 gigaoctets (i 10 gigaoctetsextra per al correu electrònic, que rep missatges d’altrescomptes de l’usuari) i facilitats per a compartir arxius amb elscontactes. Destaca també perquè integra les aplicacions web de Zohoi el sistema de gestió de correu electrònic de Yahoo!.

A més, proporciona un programa per a sincronitzarels continguts del seu disc dur virtual en ordinadors Windows i MacUS X. Cloudo,que es troba en l’actualitat en fase de proves, és una altra de lesopcions. Aquesta empresa sueca segueix alguna de les idees d’EyeOs iconvida als programadors a crear aplicacions per a aquestaplataforma, encara que compta amb menys programes.

Google prepara Chrome US

Glidecompta amb una versió gratuïta que permet carregar fins a 20gigaoctets de dades. Entre les aplicacions que incorpora per defecte,ressalta un editor d’imatges o un programari per a reunionsvirtuals. També inclou programari per a sincronitzar els arxiusque es pugin al seu servidor, que funciona en Windows, Mac US X iLinux.

El component principal del sistema és el seu navegador, Chrome, que permetrà manejar totes les aplicacions web de l’empresa

Google, que ja té nombrosesaplicacions web enfuncionament, s’aproxima al concepte de sistema operatiu webdes d’una altra perspectiva. No imita el seu comportament a través d’unapàgina web en el navegador, sinó que el seu sistema operatiu, basat enLinux i que sortirà en el segon semestre d’enguany, estàpensat per a instal·lar-se en ultraportátiles.

El component principaldel sistema és el seu navegador, Chrome, que permetrà manejar totes lesaplicacions web de l’empresa. Els usuaris no podraninstal·lar aplicacions en l’ordinador, a diferència del quesucceeix en els models convencionals.

També es troba disponible OnlineOperating System, amb un gigaoctet d’espai i un editor senzill d’imatges, un lector de PDF i un programa per a descarregar vídeos de YouTube com a elements distintius respecte a la competència.