Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aplicacions de Google en l’escriptori

Google Gears és una aplicació que permet als usuaris accedir a diversos serveis web de Google des de l'ordinador i sense necessitat d'estar connectats la Xarxa
Per Antonio Delgado 19 de maig de 2008
Img googlegears listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Siles tarifes planes van popularitzar l’accés permanent a Internet, el”boom” de les aplicacions web i l’elevada mobilitat delsdispositius actuals han retornat als usuaris la necessitat de podertreballar sense connexió per a, una vegada recuperada aquesta,actualitzar el treball realitzat. Fa un any que Google va llançarla primera versió en proves de Google Gears, un servei queara ja està madur. La funció de Google Gears éscrear un servidor d’eines en el navegador, on es guardaranles dades necessàries perquè determinades aplicacions “online” de Googlepuguin funcionar sense connexió a Internet.

Google acosta així les seves aplicacions web a l’escriptori dels usuaris

Latecnologia de Google Gearsconsisteix en una base de dades local, un servidor web i un motorjavascript que una vegada instal·lats en l’ordinador de l’usuari,permeten continuar treballant des del navegador habitual com si esestigués navegant per la Xarxa quan no hi ha connexió. Una vegadaconnectat l’usuari de nou a Internet, cadascuna de lesaplicacions gestionades des de Google Gears se sincronitzaautomàticament amb els servidors de Google.

Accessible i multiplataforma

Acostant les aplicacionsweb a l’escriptori dels usuaris, Google competeix directament amb empreses comMicrosoft, ja que posa en el mercat programes d’escriptori quepoden ser utilitzats des de qualsevol ordinador, però que tenen laavantatge que no cal instal·lar programari addicional en tercersordinadors per a accedir als documents i arxius creats ambaquests mateixos programes. És a dir, n’hi ha prou amb descarregar de la Xarxa laaplicació que es necessita per a després tornar-la acarregar.

Una vegada connectat l’usuari de nou a Internet, cadascuna de les aplicacions se sincronitza automàticament amb els servidors de Google

Aquestaaplicació està disponible per als sistemes operatiusWindows, Mac US X i Linux. També existeix una versióper a dispositius mòbils que utilitzin les últimesversions del sistema operatiu Windows Mobile. La versióper a Windows consisteix en un programa preparat per a ser instal·lat enl’escriptori, mentre que per a Mac US X i Linux es tracta d’unaextensió per al navegador Firefox. Per tant, els usuarisd’aquests dos sistemes operatius hauran de decantar-se peraquest navegador per a poder utilitzar Google Gears.

Només disponible per a algunes aplicacions

ActualmentGoogle Gears només està disponible per a algunesaplicacions web de Google, però els analistes esperen que es vagiestenent la seva compatibilitat amb la resta d’aplicacions iserveis “online” de Google. Entre les diverses aplicacionshabilitades per a Google Gears, es troba el lector de fonts RSSGoogleReader.

Ambaquesta aplicació, una vegada sincronitzat el contingut, elsusuaris poden accedir a les subscripcions dels seus blogs favorits illocs de notícies sense necessitat de connexió web, ja queGoogle Gears guarda les configuracions dels usuaris en elnavegador en manera local.

Els usuaris poden accedir a les subscripcions dels seus blogs favorits i llocs de notícies sense necessitat de connexió web

Una altrade les aplicacions disponibles per a Google Gears és GoogleDocs, el paquet ofimàtic “online” de Google. Google Gearspermet l’accés des de l’escriptori de l’usuari als documentsque aquest guarda en la seva pàgina personal de Google Docs.D’aquesta manera, els usuaris poden utilitzar l’aplicacióofimàtica sense necessitat de connexió mitjançant còpies enlocal dels seus documents. Les còpies s’identifiquen a través deuna icona instal·lada en l’escriptori. També es pot accedira les mateixes des del navegador, anant a la pàgina“docs.google.com”,on es mostrarà una versió sense connexióde la pàgina principal del servei.

Els usuaris poden crear, modificar i esborrar els documents que tenen disponibles en l’escriptori mentre estan sense connexió. Una vegada es tornin a connectar a la Xarxa, podran sincronitzar de manera automàtica les dades emmagatzemades en el disc dur amb els quals es troben en els servidors de Google. Actualment, aquesta versió només es troba disponible per a usuaris que tinguin la versió anglesa de Google Docs.

S’espera que Google present aviat la versió d’escriptoride Gmail , la seva aplicacióweb de correu electrònic, així com una versióper a Google Calendar.També els administradors web tindran a la seva disposició unaversió de Google Gears per a Google. Apps, un servei de Google per a dotar d’email corporatiu igestió de dominis a les empreses.

Altres plataformes web

Latendència a crear aplicacionsriques d’Internet, que descarreguen de treball al navegadori optimitzen així l’ús de la Xarxa per part dels internautes,està donant com a fruit diversos tipus de serveis que permetenusar programes “online” independentment del dispositiu que s’usi ide la disponibilitat de connexió.

Eldistribuïdor d’aplicacions web Etelosha presentat la primera beta de “Apps on a Plane”, unsistema que, igual que Google Gears, possibilita la utilitzacióde diverses aplicacions web sense connexió a la Xarxa, al mateixtemps que permet l’ús de manera col·laborativa, sense que les dadespuguin perdre’s perquè es realitzin diferents modificacions en elsdocuments.

A mig camí entre Google Gears i les aplicacions riques d’Internet,Yahoo! ha presentat “BrowerPlus“,una eina multiplataforma que afegeix major funcionalitatals navegadors d’Internet més populars, com a InternetExplorer i Firefox.

“BrowerPlus”permetrà que els desenvolupadors web puguin crear aplicacionsadaptables a qualsevol dispositiu (multidispositivos) de maneratransparent i utilitzant qualsevol tipus de components, des de laVoIP (veu per Internet) a la manipulació de dades.Actualment aquesta eina es troba en beta privada (fase de provesi tancada) i només està disponible per a lesaplicacions de Yahoo!