Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aplicacions online per catalogar llibres, discos i pel·lícules

D'una forma ràpida i senzilla els usuaris poden organitzar les seves col·leccions d'àudio, vídeo, jocs, llibres i discos
Per Antonio Delgado 9 de octubre de 2007

Perajudar a l’usuari a ordenar i catalogar els seus objectes culturals(llibres, discos i pel·lícules) existeixen diverses aplicacions webi programes de programari. Moltes d’elles es basen en les teoriesde la Internet social, o 2.0, sobretot en els sistemes derecomanacions fets pels propis internautes. A més, en combinar un catàleg amb altres usuaris, l’usuari potconèixer a altres persones amb els mateixos gustos i preferències.

Les recomanacions d’Amazon

Img

Undels mecanismes que millor funcionen en la tenda de llibres deAmazon, la web capdavantera de comerç electrònic, és elsistema de recomanació de llibres basat en les compresprèvies realitzades pel propi usuari, i també en el quealtres usuaris que van comprar els mateixos llibres pensen d’ells.

Estsistema de classificació d’objectes culturals basat en laexperiència de la comunitat ajuda a descobrir uns altrestítols de l’interès per al comprador, fins a tal puntque ha revitalitzat exemplars durant molt temps oblidatsper al gran públic.

Aquest redescubrimiento de títols (de cinema, literatura, música…) ha suposat un gran impuls a una nova indústria. Elanalista Clay Shirky i el periodista Chris Anderson van definir elfenomen com la Llarga Cua (‘The Long Tail’), i sostenen queavui dia, gràcies als sistemes de recomanació deInternet, es ven més en conjunt títols minoritarisque grans èxits.

Existeixen diversos projectes web que ajuden als usuaris a tenir ben organitzats els llibres que tenen en la seva prestatgeria

Estmateix teorema, ho va rubricar en una ocasió un encarregat deAmazon assegurant que gràcies al seu sistema de recomanació“avui venem més llibres que noveníem en absolut ahir, que llibres que tambéveníem ahir”.

Ambuna filosofia similar, existeixen diversos projectes web queajuden als usuaris a tenir ben organitzats els llibres quetenen en la seva prestatgeria, per portar un control dels títolsque disposen, descobrir llibres per afinitat o facilitar tasquescom el control de préstecs de llibres a amics.

 • Anobii.com

  Ambmés de dos milions de llibres catalogats pels seus usuaris,Anobii.com és un dels llocsgratuïts més utilitzats per organitzar la llibreria quefunciona a manera de xarxa social per a afeccionats a la lectura.

  Img

  Mitjançantaquest catalogador online, els usuaris poden inserir el codiISBN dels seus llibres favorits i afegir-los etiquetes sobre lestemàtiques tractades, a més de compartir-los amb uns altresusuaris per descobrir altres llibres recomanats. També éspossible pujar llibres de forma privada, que no vulguin serintercanviats amb altres usuaris de la web.

  Mitjançant aquest catalogador online, els usuaris poden inserir el codi ISBN dels seus llibres favorits i afegir-los etiquetes sobre les temàtiques tractades

  Anobii.comté la possibilitat d’afegir a altres usuaris sota doscategories principals: amics i veïns. ‘Amics’ són personesque es coneixen prèviament, la confirmació del qual és necessària per ser afegits. ‘Veïns’ són persones que, àdhuc senseconèixer-les, tenen interessos similars, per la qual cosa es vol estar al tant dels llibres que llegeixen o cataloguen.

  Unavegada afegida una persona com a ‘amiga’, se li poden recomanarllibres o veure la seva llista de llibres desitjats. Una altra dels avantatges deAnobii.com és la possibilitat d’exportar les dades per serutilitzats per altres aplicacions.

 • Shelfmates.com

  L’administració del catàleg es fa mitjançant un senzill ‘arrossegar i deixar anar’ per diferents llibreries gràfiques

  Shelfmatesés un organitzador online de llibres, discos i pel·lícules quepermet catalogar la col·lecció per diferents paràmetres,com a nom, autor o tipus. També ofereix la possibilitat detrobar a altres usuaris amb interessos similars, comentar llibres iseguir el que altres usuaris veuen o llegeixen habitualment.

  Laadministració del catàleg es fa mitjançant unsenzill ‘arrossegar i deixar anar’ per diferents llibreriesgràfiques. Shelfmates està orientat al descobrimentper afinitat d’obres culturals dels usuaris registrats.

 • Library Thing

  Ambmes de 18 milions de llibres catalogats, l’organitzador online dellibres Librarything.comes defineix com un club de lectura, ja que permet trobar a uns altresusuaris amb gustos similars.

  Img

  Entriels seus avantatges està la d’ajudar a classificar la llibreriadels usuaris utilitzant la base de dades disponible de la tendaAmazon, la Biblioteca del Congrés d’EUA i altres gransbiblioteques del món.

  Elservei és gratuït fins a 200 llibres. El cost per afegirllibres sense límit és de 10 dòlars a l’any o unpagament únic de 25 dòlars per poder utilitzar elservei per a tota la vida.

 • Delicious Library

  DeliciousLibrary és una aplicació actualment nomésdisponible per a la plataforma Mac, que utilitza una interfície gràficasemblant a Shelfmates, que simula ser una llibreriaconvencional dividida en prestatgeries.

  Mitjançantaquesta aplicació es poden ordenar llibres, pel·lícules,discos i videojocs. Una dels avantatges d’aquest programari és que laintroducció dels articles es pot realitzarmanualment introduint el codi ISBN del producte, outilitzant la càmera web de l’ordinador com a lector de codisde barres de l’article.

  Unavegada llegit, el programa utilitza la base de dades d’Amazon paraincloure la carátula del mateix, així com la resta decamps descriptius de l’obra. Per a usos més professionals,és possible utilitzar un escaneador de llibres sense cables sincronitzantles dades mitjançant bluetooth.

  Delicious Library és una aplicació actualment només disponible per a la plataforma Mac

  Una altrade les opcions més destacades és la d’incloure a amics alsque se li ha prestat algunes obres, per portar un control de ladevolució. També permet poder exportar elsarticles catalogats per poder ser utilitzats per uns altresprogrames o per serveis online que permeten l’exportacióde dades, com Anobii.com.

  Existeixuna versió de prova gratuïta que està limitada a només25 articles al mateix temps i que permet sincronitzar elcatàleg com a notes en el reproductor de MP3 iPod. La versiócompleta té un preu de 39,95 dòlars.