Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aprendre a usar Twitter

Qualsevol persona pot formar part d'aquesta peculiar xarxa social on els missatges no superen 140 caràcters, solament cal seguir uns senzills consells
Per Antonio Delgado 9 de març de 2010
Img guiatuit listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Twitterdisposa d’una versió en castellà des de novembre de 2009,la qual cosa ha permès que nous usuaris de parla hispana s’haginapropat al servei i a poc a poc aquest s’hagi tornat popular.Segons dades de l’empresa medidora d’audiències Nielsen, a Espanyagairebé tres milions de persones accedeixen de forma habitual aaquesta plataforma de microblogging,un sistema de comunicació que ha canviat la manera en la qual elsinternautes s’informen a la Xarxa. Començar a utilitzar Twitter ésmolt recomanable si l’usuari no vol quedar-se un esglaó perdarrere dels seus coetanis, però pot resultar alguna cosa complicat elsprimers dies. Sobretot, costarà entendre el “argot”que utilitzen els “iniciats” i portarà un tempsaconseguir treure-li tot el partit. En aquest article es donen lesclaus per ser “microbloguero”.

L’adreça de Twitter és http://twitter.com. Elprimer que s’ha de decidir en accedir a la pàgina principal deTwitter per primera vegada és l’idioma. Després, l’usuari haurà deregistrar-se amb una clau, una adreça de correu i un sobrenom que liservirà de nom en aquesta xarxa social. Entre moltes altres opcions, des de novembre de 2009 el servei està disponible en espanyol i esrecomana escollir aquest idioma perquè seràmés fàcil entendre els diferents apartats i opcions del menú,però també perquè totes les referències i recomanacions que elservei realitza tenen en compte als usuaris de parla hispana.

Img

A qui hagi escollit anglès, o qualsevol altre idioma, se li recomanaran temes de conversa en la llengua triada,usuaris que llancen els seus missatges (“twits”)en aquesta i se li inclourà en “l’anglosfera” (si escull anglès), la “germanosfera” (si escull alemany) o una altra, enfront de la hispanosfera “”. Per saber què succeeix en l’ambient hispà de “twiteros”, és preferible seleccionar l’opció d’espanyol.

Trobar amics

Una vegada registrat l’idioma, es decideix si es voltenir el compte de forma privada (una opció que pot canviar-se enqualsevol moment des de la pestanya de configuració) o pública, demanera que tothom pugui seguir a l’usuari. Malgrat aquesta última opció, sempre és possible bloquejar a certes persones perquè no llegeixin els missatges.

Entre els usuaris que escriuen enespanyol, els usuaris més seguits superen en l’actualitat els cent mil seguidors

Completada l’opció de privadesa, serà el moment d’afegir amics o usuaris deTwitter per començar a llegir els seus missatges. Aquesta operació esdenomina en l’argot “seguir-los”. L’usuari es convertirà enseguidor (“follower”) d’aquestes persones i ell al seu torntindrà els seus propis seguidors (“followers”). Per facilitar aquesta tasca, Twitterdisposa d’una llista de persones recomanades per la plataforma enfunció de l’idioma escollit.

Aquesta també permet buscar en la llibreta d’adreces delsprincipals serveis web de correu electrònic als usuarisregistrats en Twitter que coincideixin amb l’agenda de contactes. D’aquesta manera, l’usuari pot trobar de forma gairebé automàtica amics que també utilitzen Twitter.

Aquesta xarxa social dona a famosos icelebritats l’opció deverificar el seu compte per confirmar que l’usuariregistrat és el personatge o la seva agència de relacionspúbliques, i no una paròdia o suplantador d’identitat, alguna cosamassa freqüent.

Seguits i seguidors

Des dela pàgina personal de l’usuari en Twitter, que aconsegueix alregistrar-se, l’apartat “following” indica el numero depersones que se segueixen, mentre que els seguidors o “followers”són els qui llegeixen a l’usuari. Entre els qui escriuen enespanyol, els més seguits superen els cent mil“admiradors”, mentre que en anglès sobrepassen els quatre milions.

El normal és aconseguir xifres molt inferiors. Un estudisobre Twitter publicat per RJMetrics al desembre, concloïaquela mitjana de seguidors és de 27, encara que la majoria delsusuaris de Twitter té menys de cinc. Si es vol elevar aquesta xifra de manera exponencial, prou convertir-se en “un twitero” actiu, publicar missatges interessants i buscar a altres usuaris per seguir-los. Caltenir en compte que la mesura de la popularitat en Twitter no es basaen el nombre de seguidors, sinó en el quociententre les persones a els qui seguim i les que ens segueixen. Un ràtio de0,5 es considera de prestigi, encara que els “twiteros” méspopulars aconsegueixen ràtios de dues i tres decimals. De totes maneres és una mesura una miqueta relativa, ja que es poden tenir molts seguidors que siguin empreses que vulguin vendre’ns els seus missatges.

Img

En començar a seguir usuaris, la recomanació principalés seleccionar a els qui coincideixin amb gustos, aficions o temesque més ens interessin. De totes maneres, no cal preocupar-se si elusuari escollit no resulta interessant, ja que a qualsevol moment,i des de la pàgina personal, se li pot deixar de seguir.

La llista d’usuaris que se segueixen és dinàmica i pot canviar amb el temps. És recomanable que creixi deforma natural, determinada per l’interès i la curiositat, però noper l’afany de col·leccionar contactes, ja que un excessiu nombre deusuaris per seguir pot complicar la gestió de les converses i la informació que aquestes aporten, a causa que estaremsotmesos a una elevada freqüència de missatges nous.

Unaopció per manejar Twitter de forma més eficient és utilitzaralguna de les diferents aplicacionsd’escriptori disponibles. D’aquesta forma, no és necessariteniroberta sempre la pàgina web de la plataforma. Per a mòbils,es poden trobar programes clients de Twitter per als principals sistemesoperatius, com iPhone, Android, Blackberry, Symbian o WindowsMobile. Utilitzar aquestes aplicacions canvia la forma de gestionar elservei, ja que faciliten l’actualització i lectura constant demissatges de forma senzilla i en moviment.

Llistes

Juntamb “seguits i seguidors”, Twitter ha habilitatfa poc la possibilitat de crear llistes d’usuaris per agruparals contactes segons afinitats, temes, proximitat, etc. A cadascunade les llistes es pot afegir qualsevol usuari de Twitter, encara queaquests tenen l’opció de bloquejar l’aparició en una llista siho estimen convenient. D’altra banda, tambépodem inscriure’ns de forma voluntària a la llista creada per un altre, sempre que aquest últim ens accepti.

Començar a escriure

Twitter funciona de forma molt bàsica i aquesta ha estat, en principi, una de les raons del seu èxit. Els usuaris disposen de 140 caràcters paraescriure un missatge o bé contestar a un altre usuari en prémer sobre lapestanya “reply”, o “respondre” en espanyol, situada sobre cada missatge o “tweet”. Aquesta opció pot realitzar-se de forma manual en escriure “@apododelusuario” davant del missatge que s’envia. Els missatges també es poden esborrar, encara queen funció del temps transcorregut entre la seva publicació i esborrat,augmenta el nombre d’usuaris que hauran pogut llegir-ho.

Enel cas de seguir a una persona que també segueix a l’usuari, Twitterpermet enviar un missatge directe entre tots dos, per a una conversaràpida de forma privada. Aquests missatges directes poden enviar-sedes de la pàgina principal o bé en escriure “dnombredelusuario” -sense cometes- davant del missatge.

Una altrafuncionalitat dels missatges, afegida a la fi de l’any passat, ésla possibilitat de reexpedir el missatge escrit per un usuari. Lafunció “retweet” ho replica parafer-ho arribar als seguidors de qui li dona ressonància.Aquesta funcionalitat es va afegir després que els usuaris deTwitter comencessin a utilitzar les lletres “RT” seguides delmissatge que volien replicar de forma manual. En l’actualitat, ambduesformes de replicar un missatge conviuen en Twitter.

Hashtags, Trending Topics i paraules claus

Img guiatuit5

Per etiquetar temes, debats, converses, notícies o “twitear”una conferència, els usuaris utilitzen una paraula clauprecedida per un coixinet (#). Així es considera més senzillseguir un tema des del cercador de Twitter, ja que es pot utilitzarcom a referència aquesta paraula. Un altre dels usos dels “hashtags”és la creació de “memes” (cadenes) sobre diferentstemes. Un d’allò més populars entre els usuaris en espanyol és el#FF o “follow friday”, que cada divendres molts utilitzen per recomanar als contactes que segueixen i que podenser d’interès per a uns altres. Finalment, les paraules clau més escrites en els missatges se segueixen en una classificació que apareix en el costat dret de la pàgina. Les deu primeres paraules a nivell mundial són el que es coneix com “Trending Topics” o temes del moment.