Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

26 de maig, "Dia de l'abuel@ internauta"

Apropar la tecnologia a la tercera edat

Per jordi 26 de maig de 2011
Img evarosado portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Sota el nom de “Dia de l’abuel@ internauta”, l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) ha engegat una iniciativa, pionera a Espanya, dirigida a apropar les noves tecnologies i el seu ús segur als internautes de la tercera edat, ja que és un grup en clar augment. L’autora posa de manifest la lenta però greu bretxa que s’obre entre tercera edat i noves tecnologies. Acusa de la mateixa tant a la falta de simplicitat d’alguns aparells com als prejudicis socials enfront de l’actual revolució d’Internet, que la fan percebre com alguna cosa negatiu. A més, destaca els enormes avantatges que la tecnologia pot arribar a tenir per a les persones de major edat. Informació veraç, formació realista i un esforç per part del sector industrial són les fórmules que proposa Eva Rosat, periodista especialitzada en noves tecnologies, per superar aquesta preocupant bretxa.Imagen: CONSUMER EROSKI

ElBaròmetrede Consum 2007, l’últim que es va fer, ja alertava que la tercera edat està cadavegada més allunyada de les noves tecnologies. Que unapersona major de 60 anys tingui un ordinador a casa és encaraa Espanya alguna cosa minoritari i, que a més es connecti aInternet, resulta fins i tot sorprenent. Poc més del12% de les persones d’aquesta edat encaixava llavors amb aquest perfil i, a dia d’avui, el percentatge no ha augmentat sensiblement. Les dades posenen evidència que tampoc s’interessen per l’adquisició i úsdels nous aparells que envaeixen el mercat. Existeix una bretxadigital que els separa de la resta de la població i que no es redueix amb la creixent sofisticació i innovaciótecnològica.

És alguna cosa que hagi de preocupar-nos? Sens dubte. En ignoraraquest problema es desaprofitarien les possibilitats de latecnologia com a aliada per a un col·lectiu format per un grannombre de persones amb problemes de salut i mobilitat que,per desgràcia, en ocasions són a més víctimes delaïllament.

En posar-nos en la pell dels majors, ens trobemmúltiples barreres que han servit per obrir aquesta bretxa.Derrocar-les no és tasca fàcil, però pot ser l’únicasolució per tendir una passarel·la que els ajudi a pujar-se altren digital abans de perdre-ho definitivament.

La barrera mental

“Existeix una bretxa digital que els separa de la resta de la població i que es va eixamplant amb la creixent sofisticació i innovació tecnològica”

Molts ancians associen directament el concepte de “tecnologia”amb el de “complexitat”. I no és d’estranyar, si pensem queaquesta es va incorporar en el seu cotidianeidad en l’edat adulta.A això se li afegeix que alguns mai van usar unordinador en el seu treball, molts tenen un baix nivell general dealfabetització amb el qual enfrontar-se a aquest tipus de novetatsi pocs coneixen l’anglès, la llengua tecnològica perexcel·lència.

Conscienciar-los(no solament des de l’Administració, sinó tambédes del cercle familiar de la mà dels fills o elsnets) dels avantatges que pot oferir-los la tecnologia,seria un primer pas perquè el terme “complexitat” estransformi en “utilitat”. Fer compres i tràmits, rebreatenció mèdica o conèixer a persones amb els mateixosinteressos o inquietuds són alguns exemples del que poden ferdes de casa si la troben com una aliada i no com alguna cosa aliè aels seus interessos. En aquest sentit, és significatiu l’estudi. realitzat per AXA, que revela que els jubilatsbritànics, que pel que sembla ja han percebut els avantatges denavegar per Internet, han convertit aquesta activitat en el seu hobbyfavorit.

Posar sobre la taula aquesta noció d’utilitat “” és a mésuna manera de lluitar contra el recel que el digital suscita entriaquest col·lectiu. La idea alarmista que Internet és unrefugi de pederastes i un àmbit en el qual l’estafa estàa l’ordre del dia ha de ser substituïda per la que en elmón digital ha de tenir-se simplement la mateixa cautela i sentitcomú amb els quals ens conduïm en la vida quotidiana.

La barrera física

“Un estudi realitzat per AXA revela que els jubilats britànics, que pel que sembla ja han percebut els avantatges de navegar per Internet, han convertit aquesta activitat en el seu hobby favorit”

Noobstante, la informació, els esforçosde l’Administració i d’algunes. iniciatives privades per impulsar l’alfabetitzacióinformàtica no serveixen de res si no van acompanyats perun esforç real per part de la indústria d’adaptar la tecnologiaa la tercera edat. Oferir-li entorns gràfics i dispositius fàcilsd’usar i concordes amb les seves condicions físiques és clau paraque, una vegada fet el pas d’apropar-se a la tecnologia, ditacostament tingui èxit.

Aixího indica Jacob Nielsen en els seus articles, on adverteix sobre comla falta d’usabilitat en els llocs web pot desmoralitzar alsmajors que han decidit convertir-se en internautes. Tambéalgunesempreses d’informàtica i telefoniacomencen a preocupar-se per oferir dispositius adaptats als seuscondicions i coneixements. En el fons, ni tan sols es tracta d’unaqüestió de solidaritat, sinó d’una aposta per un mercatque no fa més que créixer.

La barrera econòmica

En molts casos, la bretxa generacional conflueix amb la bretxaeconòmica. Com el Baròmetreindicava, les persones amb un estatus econòmic més baix fan menorús de la tecnologia. I a aquest sector pertanyen moltspensionistes que, amb uns recursos bastant ajustats per arribar afi de mes, no poden fer front al cost elevat dels aparellsni a uns preus de connexióa Internet dels més cars d’Europa.

“Jacob Nielsen adverteix en els seus articles sobre com la falta d’usabilitat en els llocs web pot desmoralitzar alsmajors que han decidit convertir-se en internautes”

En aquest punt, l’Administració té molt a fer,amb la subvenció de l’adquisició de tecnologia a lespersones freturoses de recursos, vetllant per l’existència d’unacompetència real en el sector de les telecomunicacions que abarateixiels serveis, controlant que aquests siguin de qualitat, perquè elesforç econòmic valgui la pena, i proporcionant espaispúblics d’accés a la tecnologia per qui no potpermetre’s tenir-la a casa.

Nombrosos experts, tant en Internet com en sociologia, defensen que l’ús de latecnologia per part dels majors millorala comunicació i la relació intergeneracional,facilita l’activitat i el benestar psicològic i fomenta lacreativitat i l’exercici de la ment,a més d’afavorir laadaptació a les seves noves condicions de vida.Hi ha molts grans de sorra que aportar perquè l’aprofitament detot aquest potencial sigui finalment una realitat.